Logo
28
10.2016

Model inny, niż lichwa – zamiast jałmużny. Cz. 2
 

Bezodsetkowa bankowość islamska jest modelem bankowości, który prędzej, czy później zaistnieje w zachodnich finansach na tyle mocno, że swoimi konkurencyjnymi rozwiązaniami wymusi zmiany w podejściu do klienta tradycyjnych europejskich i amerykańskich banków. Jeżeli nie, Zachód odda pola bogatszym, młodszym finansowym braciom spod znaku półksiężyca.

 

– Bis dat, qui cito dat – mawiał kilkadziesiąt lat przed narodzeniem Chrystusa rzymski pisarz Publiusz Syrus. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to ‘kto szybko daje, dwa razy daje’ i trudno przypisać to przypadkowi, że ta sentencja nie zdobi żadnej z centrali największych zachodnich banków świata.

Podobną logikę stosował Mahomet, który oprócz przekazania swojemu ludowi dyktowanych – jak wierzą muzułmanie – przez archanioła Gabriela słów samego Boga, organizował również życie swojego plemienia, za co dzisiejsi wyznawcy Allaha są mu wdzięczni, z dumą pokazując zasady działania islamskiego systemu finansowego oraz jego obecności w każdej niemal społeczności opierającej swoją moralność i gospodarkę na koranicznych zakazach i nakazach.

poprzedniej części pisałem o tym, w jaki sposób banki islamskie kredytują przedsięwzięcia biznesowe pamiętając o zakazie lichwy. Lichwa bowiem w islamie jest zabroniona wprost. Nie można pożyczać pieniędzy i naliczać odsetek – bez względu na to, czy mówimy o kredycie wpierającym rozwój bogatej korporacji, czy niewielkiej pożyczce trafiającej do średniozamożnej, czy biednej rodziny.

Arabowie rozróżniają, podobnie jak Zachód, pojęcia kredytu i pożyczki. I podobnie, jak w zachodniej definicji, kredyt jest zwykle przyznawany celowo, na konkretną inwestycję, czy działalność. Pożyczka jest zaś taką formą finansowania, kiedy pożyczkodawca nie interesuje się i nie wnika, na co pożyczkobiorca wyda otrzymane właśnie pieniądze. Przynajmniej dopóki skrupulatnie je spłaci w terminie, na jaki obie strony się umówiły. Z zasady jednak banki islamskie nie odrzucają klientów, którzy w krajach kultury zachodniej nie spełnialiby zdolności kredytowych. Kryterium dochodowe rzadko stanowi o tym, czy proszący otrzyma pieniądze, jakich potrzebuje. Bank zdaje sobie sprawę z tego, że aby rodzina stanęła na nogi musi mieć pieniądze na edukację, na mieszkanie i zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wszak żebrak nie dostanie pracy, w przeciwieństwie do człowieka w garniturze. Jeżeli więc pożyczkobiorca chce sobie kupić garnitur, jest to zakup jak najbardziej uzasadniony i trzeba go w tym wspierać. Pieniądze odda – podobnie silny, jak zakaz lichwy, jest w Koranie nakaz spłacania swoich długów wobec dobroczyńców.

Czytaj więcej ...

27
10.2016

Polacy nie są ryzykownymi klientami banków
Ponad 95% Polaków ma dobrą historię kredytową, która jest najważniejszym elementem analizy ryzyka kredytowego - powiedział podczas XI Kongresu Ryzyka Bankowego BIK w Warszawie dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej. Omawiał też eksperymenty z Big Data, czyli metodą legalnego gromadzenia i przetwarzania informacji z przeróżnych źródeł, nawet z portali społecznościowych. Korzystają z tego niektóre instytucje finansowe analizując ryzyko kredytowe.

Czytaj więcej ...

26
10.2016

Model inny, niż lichwa – moralność w finansach. Cz. 1
 

Wszędzie tam, gdzie pieniądz przestaje być towarem oraz podmiotem transakcji, społeczeństwa ewoluują w taki sposób, że bez nadmiernej czapy prawnej jednostka czuje się ważna i spełniona. A przede wszystkim jest – i nie ma co do tego wątpliwości – częścią własnej społeczności. Łatwiej jej więc dbać o to, aby owa społeczność rozwijała się i bogaciła. Brzmi jak utopia? Być może, ale to właśnie ‘bankowość inaczej’ i etyka jest odpowiedzią na pytanie o siłę zdobywającego Europę islamu oraz np. potęgę japońskiej gospodarki w obszarach, w których jeszcze wiek temu nie miała racji bytu.

Nie bez powodu Pokojowa Nagroda Nobla  trafia w 2006 roku do Muhammada Yunusa, twórcy Grameen Banku, udzielającego kredytów najbiedniejszym mieszkańcom krajów rozwijających się. Dzisiaj niemal trzy tysiące filii banku z powodzeniem funkcjonuje w 84 tys. miejscowościach Bangladeszu finansując pożyczkami niemal 10 mln rodzin. Każda z placówek banku finansuje swoją działalność wyłącznie z pozyskanych depozytów, podobnie jak z depozytów udziela kredytów swoim klientom. Od 20 lat bank osiąga co roku mniejszy, lub większy zysk rażąc oczy zachodnich bankierów wyjątkowo wysokim wskaźnikiem spłacanych kredytów. Warto wiedzieć, że bez komorników i windykatorów, bez ciśnienia i wpędzania w pętlę zadłużenia, instytucja Yunusa chwali się nieosiągalnym na zachodzie poziomem 98 proc. bezwzględnej spłacalności kredytów.

Można?

Yunus tworząc swoją instytucję (zauważoną przez Komitet Noblowski po ponad 20 latach istnienia na rynku) mocno opierał się na zapisanych w Koranie zasadach bankowości bezodsetkowej oraz kierował się wyłącznie interesem wspólnoty, w jakiej bank musi funkcjonować.

Pochylmy się zatem nad zasadami bankowości islamskiej porównując je do bankowości zachodniej, nastawionej na zysk i pomnażającej pieniądze na zasadzie kreacji długów. W części pierwszej pochylimy się nad dwoma złotymi zasadami riba oraz mudarabha.

Riba

To właśnie riba wyróżnia bankowość islamską (etyczną w rozumieniu muzułmanów, w przeciwieństwie do bankowości żydowskiej, która stała się kamieniem węgielnym dla bankowości zachodniej) od innych modeli zarządzania finansami w gospodarce.

Czytaj więcej ...

14
10.2016

Nie ufamy bankom, prabankom i doradcom finansowym, bo?
 

Bankom ufa mniej niż połowa Polaków. Jeszcze mniej rodaków ufa doradcom finansowym, a najmniej… firmom pożyczkowym. To nie są nasze domysły, to wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa, profesor Dominikę Maison z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Bankom ufa 49% Polaków. Czy to dużo? Naszym zdaniem całkowita porażka, świadcząca o tym, że banki bardzo mocno pracowały na taki wynik. Zakładam, że wielu naszych czytelników będzie potrafiło podać dziesiątki przykładów na „uczciwość” banków, np. „uczciwe” kredyty frankowe, „uczciwe” polisolokaty i inne „uczciwe” produkty oraz bardzo, ale to bardzo „uczciwe” propozycje wszelkich ugód i udogodnień. A to dopiero początek wielkiego zaufania do rynku usług finansowych.

Doradcom finansowym ufa zaledwie 26% badanych. Ciekawe dlaczego? Jeśli znasz przykłady „uczciwych” firm doradczych, napisz do nas na kontakt@anuluj-dlug.pl.

 

 

I teraz najlepsze. Firmom pożyczkowym, czyli parabankom ufa aż… 10% Polaków. Celowo używamy słowa „aż” ponieważ w przypadku parabanków wspomniane 10% to i tak za dużo.

Czytaj więcej ...

12
09.2016

Rozmowa z windykatorem Alior Bank – reakcja banku na nagranie
 

2 września zaprezentowaliśmy rozmowę pracownika Alior Banku z klientem, delikatnie mówiąc nie bardzo regulaminową. Po tygodniu doczekaliśmy się reakcji banku.

 

Pani z Alior Banku zadzwoniła do klienta i niby przepraszała, ale klient nie był usatysfakcjonowany takim obrotem sprawy, zwłaszcza, że przeprosiny polegały na tym, że bank przeprosi, ale jednocześnie prosi o usunięcie nazwiska pracownika z tego nagrania.

- Ale dlaczego? - zapytał zdumiony klient. Przecież rozmowa miała miejsce, historii nie da się cofnąć, pan miał w nosie moje słowa...

- Ten pan już u nas nie pracuje i nie chcemy, żeby jego nazwisko kojarzone było z Alior Bankiem.

 

Aaaaaa, więc o to chodzi! O wizerunek banku, który ucierpiał bo klient śmiał tupnąć nogą!

Pani z banku wyraziła żal, że Alior Bank źle wypada w oczach klientów, a także troskę o pana byłego windykatora Alior Banku, który biedactwo może mieć teraz kłopot ze znalezieniem nowej pracy w branży. Prawie się wzruszyliśmy.

 

W związku z tym, że zarejestrowana przez klienta rozmowa z byłym już windykatorem Alior Banku ma walor edukacyjny, wychowawczy i prewencyjny, przypomnijmy posłuchajmy jej raz jeszcze: 

 

Czytaj więcej ...

11
09.2016

UWAGA!!! Złodzieje wysyłają fałszywe rachunki pocztą
 

Poczta Polska na swojej stronie internetowej informuje, że od jakiegoś czasu w skrzynkach na listy ludzie znajdują listy od oszustów podających się za Pocztę Polską i próbujących wyłudzić pieniądze.


- Otrzymujemy informacje od klientów w sprawie fałszywej korespondencji z wezwaniem do zapłaty od Centralnego Rejestru Radiokomunikacji i Telewizji – informują pocztowcy. - Ostrzegamy: taki podmiot nie istnieje. Jeśli otrzymasz podobny list, zignoruj go i nie dokonuj wpłaty na wskazane konto.

Czytaj więcej ...

31
08.2016

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego (tekst jednolity)
 

Warto przeczytać i zapamiętać, żeby nie dać sobie wmówić dyrdymałów

 

Załącznik do uchwały KRK nr 909/IV z dnia 08 lutego 2012 r.

 

Rozdział I


Przepisy ogólne


§ 1.
1. Zasady etyki zawodowej komornika sądowego wynikają z uniwersalnych norm etycznych oraz zasad etyki zawodowej prawników przyjętych w Unii Europejskiej i przystosowanych do zawodu komornika.
2. Godnośd zawodu komornika narusza postępowanie sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości, poniżające go w opinii publicznej lub godzące w zaufanie do jego zawodu.
3. Zasady etyki zawodowej po części łączą się z odwołaniem do racji moralnych, a po części mają charakter normatywny i rodzą odpowiedzialnośd dyscyplinarną.
4. Komornik po powołaniu jest zobowiązany w czasie najbliższego walnego zgromadzenia izby komorniczej złożyd następujące przyrzeczenie:
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowienia”.

§ 2.
1. Organy samorządu komorniczego czuwają nad pozyskiwaniem do zawodu najlepszych i najbardziej doświadczonych prawników i utrzymywaniem przez komorników wysokich standardów moralnych oraz bronią środowisko przed atakami na jego godnośd i niezależnośd.
2. Organy samorządu komorniczego baczą by:
1) kandydaci spełniający warunki przewidziane w ustawie mieli równy i pozbawiony dyskryminacji dostęp do zawodu,
2) procedura podejmowania decyzji personalnych była wolna od nacisków i wcześniejszych uzgodnieo nieformalnych,
3) kandydaci nie zabiegali o protekcję kogokolwiek i nie czynili podobnych poniżających zabiegów.

§ 3.
Zasady „Kodeksu” obowiązują odpowiednio aplikantów, asesorów komorniczych i emerytowanych komorników.

§ 4.
1. Komornik odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodowej podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym, w doborze otoczenia i stosunków towarzyskich.
2. Uchybienie wzorcom etycznym godnym naśladowania stanowi naruszenie powagi i godności urzędu, za które komornik odpowiada dyscyplinarnie na podstawie art. 71 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
3. Komornik obwiniony nie może uchylad się przed postępowaniem dyscyplinarnym, a także dążyd do uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia inną drogą niż w sposób zgodny z prawem i etyką.

§ 5.
1. Każdy Komornik obowiązany jest współdziaład w strzeżeniu powagi i godności zawodu, bronid jego tożsamości i właściwego mu systemu przekonao. Jest uprawniony do zwrócenia w taktownej formie uwagi koledze i pracownikowi naruszającemu zasady etyki zawodowej; przy drastycznym naruszeniu zasad etycznych winien wystąpid o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
2. Komornik powinien unikad serwilizmu w kontaktach z osobami, którym jest służbowo czy też funkcyjnie podległy, a jednocześnie arogancji i nieposzanowania godności jego podwładnych i stron podejmowanych czynności.
3. Komornik nie może publicznie komentowad czynności przeprowadzanych przez innego komornika, i winien dbad by nie czynił tego nikt z jego personelu.
4. Tylko rady izb komorniczych oraz Krajowa Rada Komornicza upoważnione są do informowania w prasie i innych środkach masowego przekazu lub w innej formie o działalności zawodowej komornika.

§ 6.
W czasie wykonywania czynności zawodowych komornik podlega tylko ustawom, orzeczeniom sądowym, prezesowi sądu rejonowego przy którym działa i zasadom etyki zawodowej.

§ 7.
1. Komornik powinien wykonywad czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i bezstronnością, rzetelnością i sprawnością.
2. Komornik winien pogłębiad swoją wiedzę zawodową, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach.

Czytaj więcej ...

30
08.2016

Bunt urzędników, czyli motywy i reminiscencje Skandalu PESEL
 

Skandal PESEL, czyli wyprowadzenie przez komorników sądowych pełnych danych milionów Polaków z bazy PESELNET, w tym danych wszystkich członków ich najbliższych rodzin, była do przewidzenia. Co więcej – była kwestią czasu. Oczywiście żadne dane nie wyciekły – podkreślają prokuratorzy i urzędnicy. Dlaczego? Bo komornicy wyprowadzali miliony rekordów z bazy PESELNET najzupełniej legalnie! Inna sprawa, po co im te dane w takich ilościach były? To, o czym nie mówią prokuratura i ABW, to złote żniwa na rynku wierzytelności, w tym także list dłużników typu BIK i BIG, jakie właśnie się odbywają. Okradane są właśnie miliony ludzi, którzy nie dostrzegli subtelnej intrygi uknutej przy okazji Skandalu PESEL. Ale dostrzegą. Za rok, dwa, trzy, kiedy ich wydrenowane przez system kieszenie okażą się zupełnie puste.

Do sprawdzenia pierwszego, drugiego i trzeciego dna afery PESEL wystarczy użycie trzech reguł.

Pierwsza to Brzytwa Ockhama, narzędzie stosowane w nauce i przez rozsądnych śledczych – nazywana również zasadą ekonomii myślenia. W telegraficznym skrócie używając jej należy dążyć do prostoty, wybierając takie wyjaśnienia, które opierają się na jak najmniejszej liczbie założeń i pojęć.

Dwie kolejne reguły to podstawy zarządzania projektami – tymi biznesowymi oraz projektami informatycznymi. Reguła KISS, czyli Keep It Simple, Stupid (nie komplikuj, głupcze) to doskonałe narzędzie do rozwijania nawet najdroższych projektów w biznesie, w którym właścicielowi projektu zależy na ograniczeniu marnowania zasobów. Druga – BUZI (bez udziwnionych zapisów, idioto) – to metoda na co dzień stosowana przez informatyków i programistów, którzy z konieczności muszą dbać o prostotę i eliminowanie powtórzeń w swoich pracach.

 

FAKTY: Komornicy

Doprawdy trudno przypisać przypadkowi, że w języku polskim, ani w żadnej gwarze w Polsce nie powstało określenie ‘uczciwy, jak komornik’.

Komornicy to grupa prawników, która przez dekady budowała swoje bogactwo na szczególnym umocowaniu w polskim systemie prawnym. Trudno znaleźć obszar, w którym komornicy sądowi działali w sposób nie budzący wątpliwości prawnych. Nie można znaleźć obszaru, w którym moralnie takich wątpliwości nie budziliby w ogóle.

Wobec nielicznych odbyły się procesy sądowe, podczas których udowodniono im celowe i świadome łamanie obowiązującego prawa, nagminne przekraczanie uprawnień, na kradzieży mienia kończąc.

Oto kilka prostych mechanizmów: komornik przejmował majątek dłużnika, rzekomego dłużnika, lub rodziny dłużnika, albo po prostu jego sąsiada. Wystawiał ów majątek na licytację, często za zaniżoną cenę, po to by majątek ów (mieszkanie, samochód, ciągnik) mógł kupić ktoś znajomy. Z wdzięczności znajomy dzielił się pewnie z komornikiem tym, co na zakupie zaoszczędził, ale to miało drugorzędne znaczenie, bo komornik i tak na swoje wychodził. W końcu im więcej postępowań prowadził, tym więcej na nich zarabiał. W pierwszej kolejności zabezpieczał bowiem przede wszystkim koszty postępowań komorniczych. A dług, na który czekał wierzyciel? Bywało, że ten nie dostawał nic, bo wydrenowany kosztami komornika dłużnik nie był w stanie wysupłać choćby grosza.

Komornicy od dekad za nic mieli przepisy o ochronie dłużnika. Byli i wciąż jeszcze bywają bezkarni bo wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić. Z zakładów pracy odbierają połowę wynagrodzenia dłużnika (tylko tyle im wolno), po to, żeby resztę ściągnąć z rachunku bankowego, zostawiając delikwenta bez środków do życia. Co bardziej obrotni biorą kredyty w rachunkach dłużników. Tak! Zadłużają dłużnika! Też niezgodnie z prawem, ale kogo to obchodzi...

Majątki komorników rosły w zastraszającym tempie oni sami zaś działali coraz bardziej bezczelnie i bezkarnie. Według – prostych, przyznacie – mechanizmów. Do czasu pierwszych przegranych spraw sądowych, prowadzonych przez kancelarię mec. Lecha Obary z Olsztyna oraz gigantycznej akcji internetowej kancelarii Anuluj Dług, która uderzyła w oszustwa na długach, windykacji i egzekucjach komorniczych, masowym wsparciem dla obywateli.

Komornikami zainteresował się parlament i rząd, skrupulatnie zmieniając zasady pracy i wynagradzania komorników. Groźba zamiany mercedesów i maybachów na daewoo i fiata zmusiła kancelarie komornicze do szukania strategicznego sojusznika. Naturalnym wydawały się firmy windykacyjne.

 

FAKTY: Windykatorzy

W przeciwieństwie do komorników firmy windykacyjne mają nad Wisłą nieco trudniej. Nie mogą wejść do domu dłużnika, prawdę mówiąc nie mogą nawet żądać od niego jego danych, chyba że ten dobrowolnie je poda, bądź kupią je razem z długiem od banku, firmy pożyczkowej, skądkolwiek.

Niestety dla ofiar przestępstw lecz na szczęście dla siebie, firmy windykacyjne nauczyły się sprawnie poruszać w elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli e-Sądzie, gdzie składają miliony pozwów, bywa że również w sprawie długów, które nie istnieją. Sąd zasądza nieistniejący dług nawet nie badając sprawy, a nieświadomy rzekomy dłużnik dowiaduje się o wszystkim dopiero, kiedy konto zajmuje mu komornik. Bo ten obszar jest częścią wielkiego biznesu, biocenozy finansowej, w którym windykatorzy i komornicy żyją wzajemnie się odżywając. Taka, powiedzmy, protokooperacja. Współpraca ta bowiem odbywa się już na poziomie komornika i windykatora. Oto znakomita część komorników w ramach tej współpracy wysyła do dłużników pisma na oficjalnym papierze firmowym z wezwaniem do zapłaty długu firmie windykacyjnej. Z pominięciem sądu i postępowania, w którym ewentualny dłużnik mógłby dochodzić swoich praw. Tu kluczowa jest pieczęć kancelarii komorniczej, koperta oraz nazwisko komornika.

Metoda jest skuteczna – działa prawie na każdego. Prawie.

Czytaj więcej ...

26
08.2016

Komornicy kradli dane z bazy PESEL?
Co powiedziałbyś gdyby się okazało, że za kradzież Twojej tożsamości odpowiada... komornik? Co powiedziałbyś gdyby ten sam komornik, który okradł Cię z tożsamości prowadził egzekucję kredytu zaciągniętego przez złodzieja na Twoje skradzione dane osobowe? Niemożliwe?

25 sierpnia prokuratorzy z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej weszli do pięciu kancelarii komorniczych pod zarzutem wycieku danych z bazy PESEL – czytamy w artykule Pawła Pietkuna pt: „ABW zajmuje komputery komorników”. Śledczych zawiadomili urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji, których zastanowiła gigantyczna liczba zapytań, wysyłana do systemu PESEL także w nocy. Jedna z pięciu kancelarii komorniczych wysłała prawie 2 miliony zapytań i pozyskała w ten sposób dane aż 800 tysięcy osób! ABW zabezpieczyła komputery i nośniki danych, a w sprawie prowadzone jest śledztwo. Nie wykluczono, że chodziło o handel danymi, a proceder był zainicjowany i przeprowadzony przez… hakerów.

Czytaj więcej ...

23
08.2016

UWAGA!!! Fałszywe ogłoszenia o sprzedaży ruchomości przez oszustów podszywających się pod komorników
 

Na OLX pojawiają się ostatnio ogłoszenia o rzekomej sprzedaży przez komorników sądowych ruchomości po okazyjnych cenach. To ściema! 

- Podejmowane działania stanowią podszywanie się pod organy egzekucyjne i mają na celu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez osoby zainteresowane korzystnym nabyciem rzeczy w Internecie – ostrzega Krajowa Rada Komornicza (KRK).


Komornicy ostrzegają także by zachować ograniczone zaufanie wobec wszelkich ogłoszeń o rzekomych licytacjach komorniczych bądź sprzedaży ruchomości „poza licytacją”, które zamieszczone są w Internecie poza oficjalnym portalem licytacyjnym Krajowej Rady Komorniczejwww.licytacje.komornik.pl. Pod żadnym pozorem nie należy wpłacać żadnych pieniędzy na wskazywany przez oszusta podającego się za komornika numer rachunku bankowego, co – tak zazwyczaj oszuści piszą w ogłoszeniu – ma zapewnić „kupującemu” (a tak naprawdę ofierze przestępstwa) pierwszeństwo nabycia rzeczy.


Jeśli znalazłeś takie ogłoszenie, zrób zrzut ekranu i prześlij do nas – media@anuluj-dlug.pl

 

Każde takie ogłoszenie najlepiej jest natychmiast zgłosić. Jeśli nie chcesz robić tego sam, powiadom www.Anuluj-Dług.pl mailem na media@anuluj-dlug.pl. My zawiadomimy policję, nas będą przesłuchiwać nie Ciebie.