Logo
12
04.2022

Porada VIDEO - Twoje finanse na czasy kryzysu, na czas wojny. Co się dzieje i jak sobie radzić. Część pierwsza

Kategoria: VIDEOAnuluj-Dlug.pl rozpoczyna publikację na blogu kolejnych porad video dla osób zadłużonych i długów się bojących.

Każdy następny odcinek będziemy publikować przynajmniej raz na tydzień.

Pierwszy odcinek wykładu jak sobie radzić z finansami, długami i roszczeniami agresywnych instytucji finansowych (banków, windykatorów czy lichwiarzy) oraz opresją własnego państwa w sytuacji obecnego kryzysu bezpieczeństwa, kryzysu humanitarnego, kryzysu po pandemii oraz w obliczu zagrożenia wojną. Jak uniknąć długów i z długów się wydostać? Co nas czeka i czego możemy się spodziewać? Tomasz Parol szef Anuluj-Dlug.pl i Anuluj-Mandat.pl dzieli się swoją wiedzą. Zainteresowanych indywidualną pomocą zapraszamy tu: https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

 

 

Podobało się? Dokonaj subskrybcji kanału na YT 

Możesz też wesprzeć Fundację Anioły Sprawiedliwości w darmowej obsłudze prawnej osób starszych, niepełnosprawnych czy kompletnie zagubionych będących w spirali zadłużenia i zagrożonych utratą dorobku całego życia z powodu działania banksterów, lichwiarzy i firm windykacyjnych. Nawet nie zdajecie sobe Państwo sprawy ile gospodarstw, domów, mieszkań tracą ludzie wskutek oszustw instytucjonalnych. Jak jesteśmy wydziedziczani, pozbawiani majątków i zamieniani w niewolników korporacji obowiada ten film i kolejne odcinki.

Rchnek bankowy: 53 1020 1068 0000 1702 0319 1046

Dopisek: darowizna 15
02.2021

Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytu tylko z powodu zaległości płatniczych - stwierdził Sąd uwzględniając apelację Prawników Fundacji Anioły Sprawiedliwości i Anuluj-Dlug.pl
Sama okoliczność niewywiązania się przez pozwanego z zaciągnietego zobowiazania względem Banku nie daje podstaw do uwzględnienia żądania pozwu.

Sprawa dotyczy mBank ale wyrok może mieć przełomowe znaczenie odnośnie skuteczności wypowiedzeń wszystkich bankowych pożyczek i kredytów w Polsce dokonanych od 2016 r.

Osoba pokrzywdzona przez mBank zwróciła się o pomoc przez portal Anuluj-Dlug.pl już po niekorzystnym dla pożyczkobiorcy wyroku I instancji. Nasz portal zwrócił się o pomoc do kierowanego przez Radcę Prawnego Konrada Olczaka zespołu Fundacji Anioły Sprawiedliwości ds. nadużyć mBanku. Chodziło o błyskawiczne wypracowanie strategii obalenia wyroku I instancji w sytuacji, gdy bank wypowiedział umowę pożyczki nie przestrzegając nowych regulacji odnośnie trybu postepowania zawartych w nowelizacji Prawa Bankowego. 

Anioły Sprawiedliwości musiały wykazać, że niedopełnienie przez Bank formalnej procedury obowiązkowego "zaproszenia" klienta do negocjacji na temat nowych warunków pozyczki lub kredytu zanim bank mu ową pożyczkę lub kredyt wypowie skutkuje nieważnością wypowiedzenia kredytu, a więc nieważnością wywiedzionego z tego wypowiedzenia roszczenia do całości kredytu (pożyczki) po kapitalizacji rat zaległych oraz rat przyszłych z odsetkami i karami.

Prawnicy pisząc apelację sięgnęli nie tylko do Prawa Bankowego, ale także do ustawy o ochronie konsumentów oraz ostatniego orzecznictwa TSUE i Sądu Najwyższego, wskazującego na szczególną rolę Banku jako podmiotu profesjonalnego i aplikujacego do statusu "zaufania publicznego" w wypełnianiu obowiązku informacyjnego wzgledem klienta oraz rygorystycznego przestrzegania tych procedur - na których przestrzeganie klient liczy i które mają dla klienta donośne znaczenie.

W konsekwencji wniesienia apelacji Sąd II Instancji oddalił powództwo mBanku o zapłatę, wskazując, że bank idąc "na skróty" to znaczy wypowiadając umowę pożyczki (kredytu) od razu, tylko dlatego, że klient zalegał ze spłatą rat, nie dając szansy klientowi na jego restrukturyzację czyli dostosowanie warunków spłaty do gorszych możliwości klienta tak naprawdę NIE WYPOWIEDZIAŁ SKUTECZNIE tej umowy, więc jego żądanie o spłatę w całości pozostałej części pożyczki jest niezasadne.

Powyższy wyrok może mieć kolosalne znaczenie, dla wszystkich kredytobiorców lub pożyczkobiorców toczących spór z bankami w oparciu o wypowiedzenie umowy dokonane po 2016 r. 

Jak widać niedopełnienie przez banki procedury to nie jest tylko czynnik techniczny, grzecznościowy lub operacyjny ale ma kluczowe znaczenie dla zasadności całości roszczenia i może być podstawą oddalenia powództwa o zapłatę. Wyrok wskazuje też na kardynalną zasadę: jeśli bank wywodzi swoje szczególne uprawnienia z Prawa Bankowego m.in. do udzielania kredytów, kreacji pieniądza dłużnego i działania jako gwarant obrotu finansowego to musi też równie poważnie ponosić konsekwencje nieprzestrzegania tego prawa.

Podobny konstrukt i orzecznictwo odnośnie nieprawidłowości doręczenia doprowadziło już innych do otwarcia przez Prawników Anuluj-Dlug.pl i Fundacji Anioły Sprawiedliwości możliwości wznawiania postępowań z powództw banków lub funduszy sekurytyzacyjnych mimo uzyskania przez nich  prawomocnych wyroków zasądzających, co w konsekwencji prowadzi do uchyleń wielu tytułów wykonawczych i obowiązku zwrotu przez bank lub firmę windykacyjną środków zajętych przez komornika lub uzyskanych z przeprowadzonych licytacji.

Co powoduje, że osoby zlicytowane mogą mieć nadzieję, że analiza akt sprawy doprowadzi do odzyskania przez nich utraconego majątku - w formie środków finansowych - z którym pożegnały się już dawno i "na zawsze".

 

Można? Można!

Tomasz Parol - Anuluj-Dlug.pl17
05.2020

Spłaciłeś umowę kredytu? Odzyskaj szybko pieniądze utopione w banku i popraw swoją wiarygodność finansową
To pierwsza oferta prawników Anuluj-Dlug.pl kierowana także do osób, które nigdy nie miały kłopoty z długami ale umieją liczyć pieniądze, korzystali przez ostatnie 8 lat z kredytów bankowych i chcą utrzymać wysoką zdolność kredytową na wypadek jeszcze gorszych czasów.

Nie proponujemy Ci sporu z bankami, ale sprytny sposób szybkiego uzyskania dostępu do środków z zawyżonych niegdyś prowizji, z niewłaściwie przewalutowanych umów frankowych a przy okazji dokonanie szczegółowej analizy raportów z Biura Informacji Kredytowej i wyczyszczenie BIK ze wszelkich śmieci, które w oczach banków pogarszają scoring i mogą spowodować odmowę przyznania kolejnego kredytu, a w sytuacji występowania o dotację w ramach Tarczy Antykryzysowej mogą wstrzymać jej wypłatę, bo właściciel firmy, członek zarządu lub prokurent ma zabagniony swój prywatny BIK.

 

DO KOGO DOKŁADNIE SKIEROWANA JEST NASZA OFERTA?

Do porządnych klientów banków, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania finansowe (kredyty) po 1 stycznia 2012 roku i spłacili przed je przed upływem terminu umowy lub skonsolidowali. Z pewnością nie powiedziano im jednak, że w takim przypadku powinni otrzymać od banku zwrot części poniesionych kosztów związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Dotyczy to także kredytobiorców, którzy niegdyś wzięli i już spłacili i ostatecznie rozliczyli kredyty frankowe w oparciu o narzucone im kursy bankowe, bardzo często nie mające nic wspólnego z giełdowymi cenami CHF w tym okresie.

Ofertę kierujemy do tych byłych klientów banków, którzy nie lubią być oszukiwani, już zapotrzebują pieniędzy (a nie za jakiś czas) a przy tym nie mają ochoty na nierówny i długotrwały spór z bankiem o rozliczenie starej umowy.

Anuluj-Dlug.pl znalazł rozwiązanie tego węzła gordyjskiego, ale o tym za chwilę.

 

Zacznijmy od podania PODSTAWY PRAWNEJ TWOICH ROSZCZEŃ:

11 września 2019 TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wydał wyrok w sprawie Lexitor przeciwko SKOK Stefczyka, Santander Consumer Bank i mBank (C- 383/18), w którym uznał znał, że przy wcześniejszej spłacie kredytu bank musi konsumentowi odpowiednio zwrócić odsetki, prowizje i wszystkie poniesione wcześniej koszty, a nie tylko te wprost z umowy zależne zależne od czasu jej obowiązywania.

Był to tak zwany prejudykat, czyli rozstrzygnięcie wiążące dla całego systemu bankowego w Polsce.

CZY TO JEDNAK OCZNACZA, ŻE WSZYSTKIE BANKI RESPEKTUJĄ TEN WYROK?

Niestety nie, wciąż wiele banków wprowadza swoich klientów w błąd. Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich banki masowo odmawiają zwrotu części kosztów kredytów w sposób nieuzasadniony interpretując wyrok TSUE na własną korzyść. Dopiero w obliczu świetnie przygotowanej merytorycznie kancelarii prawnej są skłonne zmienić zdanie.

Wychodzą tu ze słusznego w swoim krótkowzrocznym spojrzeniu na biznes założenia, że po uzyskaniu odmowy część konsumentów odpuści nie chcąc „kopać się z koniem” i obawiając się wpisania na jakąś czarną listę.

Oto przykłady takich odpowiedzi banków, manipulujących rzeczywistością i prawem :

„orzeczenie TSUE z 11 września br. dotyczyło wyłącznie interpretacji przepisów europejskich (dyrektyw), a nie polskiej ustawy o kredycie konsumenckim. Orzeczenie to jest wiążące wyłącznie dla sądu, który zwrócił się do Trybunału o interpretację tych, przepisów. Polskie prawo, w oparciu o które bank dokonuje rozliczenia kosztów kredytu
 z klientem w przypadku wcześniejszej spłaty nie uległo zmianie i w związku z tym na chwilę obecną nie ma uzasadnionych podstaw do zmiany stanowiska banku w tej sprawie".

Bank uparcie twierdzi w ten sposób, że Dyrektywa 2008/48/WE i Artykuł 16 ust. 1 prawa konsumenta go nie wiąże, przemilczając, że orzeczenia wydane w trybie prejudycjalnym, mimo, że zawsze składane na podstawie wniosku w konkretnej sprawie złożonego przez konkretny sąd (tu: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) mają charakter rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, wiążącego wszystkie sądy i wszystkie banki w tego typu sporach z konsumentem.

Kolejna pojawiająca się argumentacja:

„Pobrana prowizja nie była związana z długością okresu, w jakim była Pani zobowiązana spłacić zadłużenie, co oznacza, że prowizja nie była również powiązana ze skróconym okresem obowiązywania umowy”.

Co oznaczałoby, że rzeczywiste bankowe koszty obsługi klienta i warunki spłaty kredytu nie mają żadnego wpływu na pobierane od klienta opłaty, a zatem były one liczone zupełnie „z nieba” a więc pobierane przez bank bez biznesowego uzasadnienia.

Zdarzyło się też, że jeden z banków wykorzystał przewrotnie wyrok TSUE na własną korzyść – argumentując, że prawo nie działa wstecz:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11.09.2019 r wskazał jedynie kierunek wykładni przepisów prawa o wcześniejszej spłacie wynikającej art. 16 z Dyrektywy umów konsumenckich. Ta interpretacja nie uwzględnia jednak sposobu interpretacji przepisów do prawa polskiego, a ponadto nie powinna być stosowana do oceny skutków wcześniejszej spłaty kredytów, która nastąpiła przed wydaniem wyroku przez Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Tyle, że zasada „lex retro non agit” nie obowiązuje w naszym bizantyjskim prawie bezwzględnie i dotyczy jedynie wchodzących przepisów prawa stanowionego, a nie wiążących interpretacji istniejących przepisów. Siłą rzeczy bowiem wyrok dotyczy zastanego i istniejącego już stanu prawnego, w oparciu o który toczy się spór, a nie przyszłego i niepewnego. Jeszcze bardziej to wybrzmiewa w przypadku wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które nie tylko wiążą wszystkie podmioty będące w sporze, lub które będą w sporze w przyszłości ale także mogą stanowić podstawę wznowienia postępowań już wcześniej rozstrzygniętych. To klasyczny sposób trockizmu bankowego: cel uświęca środki.

 

Takich karkołomnych interpretacji banków na niekorzyść klienta, by tylko nie zapłacić klientowi co mu się należy jest masa. Można powiedzieć, że każdy bank mający po drugiej stronie osamotnionego konsumenta uprawia swój sposób manipulacji i wykręcania kota ogonem.

Zatem pojawia się pytanie:

- co dalej gdy bank daje odpór i wbrew prawu nie chce zwrócić pieniędzy, które do niego nie należą? Czy klient powinien machnąć ręką i odpuścić (co często się dzieje i na co banki liczą najbardziej) czy też zgłosić reklamację i gotować się na drogę sądowa z bankiem?

Otóż nie! – właśnie w takiej sytuacji Anuluj-Dlug.pl może przyjść z pomocą. 

Od 6 lat walczymy z bezprawnymi praktykami banksterów, prowadziliśmy kilka tysięcy spraw sądowych po stronie tzw dłużników, wykazując, że wbrew oświadczeniom banków i wbrew rzekomym wierzytelnościom sprzedanym firmom windykacyjnym nasi podopieczni dłużnikami nie są. Od 6 lat obserwujemy krętactwa banków w sprawach sądowych, stosowanie kruczków aby za plecami byłego klienta uzyskać wyrok i uruchomić mu komornika a najlepiej od razu licytację, natomiast gdy to klient zakłada sprawę, tak jak to się dzieje w dziesiątkach sprawach frankowych pod naszą pieczą, banki dokonują karkołomnych wybiegów aby swojego byłego klienta maksymalnie zniechęcić, zastraszyć jakimiś rzekomymi kosztami lub wpisaniem na listę klientów trudnych lub co najmniej proces odwlec na lata, aby nie było prosto i inni pokrzywdzeni uznali, że szkoda czasu.

Dlatego, gdy znów zetknęliśmy się z masowym pokrzywdzeniem finansowym Polaków przez banki postanowiliśmy znaleźć taki sposób, aby klient nic nie musiał odpuszczać, uzyskał szybko pieniądze i nie czekał go wieloletni, kosztowny i obarczony ryzykiem spór.

NAŚLIJ BANKOWI WINDYKATORA. MIEJ SATYSFAKCJĘ :-)

Czytaj więcej ...

16
03.2020

Czas koronawirusa - zadbaj o swoje finanse
Przymusowa narodowa kwarantanna domowa i „usypianie” z dnia nadzień, w miarę narastania zagrożenia pandemią działań sądów, urzędów i komorników to paradoksalnie może być dobry czas na uporządkowanie, ogarnięcie i odkręcenie swoich domowych problemów finansowych.

Sprzyja temu też czas, którego zawsze nam brakowało, a którego obecnie posiadać będziemy w nadmiarze, zacisze domowe pozwalające na refleksję i spokojne „pokopanie” w dokumentach oraz zminimalizowana potrzeba wydatków bieżących (niebawem ze zdziwieniem każdy z nas zauważy jak nam niewiele potrzeba do życia jeśli się nie przemieszczamy, nie gościmy, nie chodzimy po galeriach handlowych, nie jeździmy na zorganizowane wycieczki i nie chodzimy do kin, kawiarni, restauracji, teatrów, na basen czy do fryzjera).

W niniejszym artykule w kilku blokach zespół Anuluj-Dlug.pl postara się przedstawić jak najlepiej wykorzystać ten okres na rzecz zadbania o swój majątek, swoje pieniądze i swoją przyszłość oraz ewentualnie na odzyskanie w przyszłości tego co utraciliśmy w wyniku zaniedbań prawnych i zajęć komorniczych.

Zacznijmy od porady dla dłużników, bo nimi się zajmujemy przede wszystkim.

Skorzystanie z porady Anuluj Dług jest proste i tanie (bo działamy on line) a poza tym skuteczne (wszak nasi prawnicy „żyją” przede wszystkim z kosztów zastępstwa procesowego zasądzanych od przegranych firm finansowych, a więc dzięki WYGRANIU PAŃSTWA SPRAW) o czym świadczy ponad 3 tys. wygranych procesów (90% wszystkich których się podjęliśmy) ale MUSISZ SIĘ TERAZ PRZYGOTOWAĆ!.

W tym celu:

 1. Rozpisz sobie na kartce wszystkie swoje kłopoty finansowe dzieląc je na kwoty, różne źródła i rożne sprawy.
 2. Ważne by podzielić te sprawy według zaawansowania/etapów roszczeń czyli na:

I - Te świeże gdzie zalegamy, w których nas dopiero wierzyciel lub windykator wzywa do zapłaty lub nęka listami, telefonami, SMSami czy mailami (tu znamy tylko kwotę roszczenia i nazwę wierzyciela oraz czasem źródło tego roszczenia),

II – Te które się toczą przed sądem i o nich wiemy, lub wiemy tylko tyle, że przed sądem się toczyły a potem słuch o tym zaginął (tu znamy Sąd, kwotę, wierzyciela i sygnaturę akt sądowych).

III – Sprawy komornicze, które nas dotykają lub dotknęły, dowiedzieliśmy się o egzekucji przeciwko nam, egzekucja już się toczy od jakiegoś czasu i ciągle tracimy pieniądze albo walczymy z komornikiem, egzekucja się odbyła i została zamknięta (straciliśmy już majątek w wyniku zajęć środków lub w wyniku licytacji) lub wiemy, że była egzekucja, ale nic nam nie zabrali i ją umorzyli, lecz obawiamy się, ze w każdej chwili komornik może wrócić.

IV – dolegliwością naszą są wpisy do BIK, KRD, BIG, ERIF i innych rejestrów oraz giełd długów, co nam komplikuje życie, nie możemy wziąć kredytu, pożyczki, rozwijać działalności, dlatego chcielibyśmy to wyczyścić.

V – jesteśmy spadkobiercami i obrywamy za nie swoje długi lub chcemy wyczyścić zapis hipoteczny w księdze wieczystej.

 1. Do każdej z tych wydzielonych spraw, które chcemy wyczyścić staramy się zgromadzić wszystkie dokumenty jej dotyczące. WSZYSTKIE! Nie dokonujemy ich podziału na ważne lub nie ważne – to prawnicy Anuluj Dług zdecydują, który jest z tych dokumentów istotny a który nie.
 2. Skanujemy tak pogrupowane dokumenty. Brzmi to poważnie, ale robimy to smartfonem. W tym celu należy pobrać darmową aplikację CamScanner albo inną podobną i zrobić nią zdjęcie każdego dokumentu, które będzie lekkie, pozbawione niepotrzebnego tła, wyostrzy dokument a potem pozwoli cały komplet do danej sprawy wysłać na komputer w jednym pliku pdf. Mamy czas więc możemy to zrobić na spokojnie.
 3. Jeśli już mamy poopisywane nasze sprawy i pokompletowane do nich dokumenty, albo dokumenty, których nie umiemy określić i nie wiemy co z nich wynika ale chcemy dać pod ocenę prawników to decydujemy jakie zlecenie złożyć.

UWAGA – W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKŁADAMY ZLECENIE TAM GDZIE BIEGNIE NAM TERMIN!

Zazwyczaj jest to 7 dni (tygodniowy) lub 14 dni (dwutygodniowy) kalendarzowych (nie roboczych) liczonych od dnia następnego po otrzymaniu od listonosza lub odebraniu z poczty.

WAŻNE, by pisać na kopercie datę odebrania i przez kogo (czy osobiście czy odebrał ktoś inny).

Teraz można skorzystać z oferty Anuluj-Dlug.pl:

Jeśli składasz zlecenie co do jednej sprawy, skorzystaj z naszej taniej oferty za symboliczną kwotę 117 zł.

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1?id_referer=

Jeśli sprawa nie będzie wymagała podjęcia nadzwyczajnych środków zaskarżenia, zapoznania się za aktami w czytelni sądu lub karkołomnych wielopoziomowych działań mecenasów to zamkniemy się w tej kwocie.

Jeśli jednak masz wiele spraw, nie potrafisz ich uporządkować lub jesteś w spirali zadłużenia zrobimy wszystko hurtem w ramach szerszego zlecenia PREMIUM za 500 zł

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=,

ale w rzeczywistości też tańszego przeszło 10-krotnie niż oferty na rynku prawniczym (to dzięki temu, że Anuluj-Dlug.pl działa jako fundacja charytatywna poprzez sieć wolontariuszy, a Ty ponosisz tylko koszty w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, my nie wynagradzamy zazwyczaj adwokatów i radców prawnych, co najwyżej zwracamy im tylko poniesione koszty, np. z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego które pokrywają przegrane banki i firmy windykacyjne).

Po złożeniu zlecenia powinniśmy się odezwać w ciągu kilku dni, krok po kroku prowadząc wspólnie z Tobą proces wychodzenia z problemu.

Jeśli jednak masz poczucie, że coś się dzieje za Twoimi plecami przeciwko Tobie, lub chcesz się upewnić, że nękający Cię rzekomy wierzyciel nie wytacza tajnie ciężkich dział zadzwoń do e-Sądu i zapytaj. Tam bowiem trafia 50% pozwów banków i firm windykacyjnych.

W tym celu należy wykonać telefon pod numer e-Sądu: 25 631 00 50

Często jest pewien czas oczekiwania na połączenie ale warto poczekać aż biuro obsługi interesanta się odezwie.

Następnie podajemy swoje imię i nazwisko oraz PESEL i prosimy o udzielenie informacji odnośnie spraw w których byliśmy pozwanymi wg następującej tabeli:

 1. Sygnatura …………………………..
 2. Nazwa powoda ……………………………………
 3. Kwota roszczenia ……………………………………
 4. Czy sprawa jest w toku czy zapadło rozstrzygnięcie?
 5. Jakie?
 6. Kiedy wydano nakaz zapłaty i kiedy nam doręczono
 7. Na jaki adres był wysłany i kto odebrał

Takie informacje z e-sądu są kluczowe w przypadku zlecenia jeśli prawnik Anuluj-Dlug.pl ma podjąć działania dotyczące obrony przed powództwem lub doprowadzić do unieważnienia prawomocnego nakazu zapłaty, umorzenia postępowania komorniczego i odzyskania zabranego majątku

Więcej tutaj na ten temat: https://anuluj-dlug.pl/post/kiedy-egzekucje-komornicza-mozna-uniewaznic-i-odzyskac-zabrane-nam-pieniadze

Gdy spraw w e-sądzie jest dużo, warto wziąć kody do konta i przekazać prawnikom.

Takie działanie jest też przydatne aby zidentyfikować wszystkie swoje długi i wszystkich wierzycieli na poczet przeprowadzenia upadłości konsumenckiej

https://anuluj-dlug.pl/post/upadlosc-konsumencka-szansa-dla-zadluzonych-zmiany-w-prawie

UWAGA: warto do e-Sądu zadzwonić teraz, gdy jeszcze sądy pracują, bo nie wiadomo jak sytuacja z koronawirusem się zagęści. Ten czas wykorzystajmy na zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji.

Pamiętaj: jeśli masz odzyskać kontrolę nad swoimi finansami, a zwłaszcza nad swoimi długami nigdy nie rób tego co podpowiada Ci ktoś z zewnątrz, upominając się o pieniądze od Ciebie, nie rozmawiaj więc z firmami windykacyjnymi które dzwonią tylko odpowiadaj „pomyłka” i odkładaj słuchawkę, nie odpisuj na ich SMSy, nie dzwoń na podawane przez firmy windykacyjne, chwilówki czy banki telefony w wezwaniach, nie podpisuj ugód, nie wpłacaj windykatorom pieniędzy, a gdy dostaniesz pismo z sądu lub komornika (komornik nigdy nie dzwoni, dzwoni oszust lub windykator albo jedno i drugie) odbierz je a potem natychmiast skontaktuj się z prawnikiem, którego sam sobie wynajmiesz (np. przez portal Anuluj-Dlug.pl), który zna się na antywindykacji i którego słuchaj bezwzględnie, bo to Twój prawnik, pracujący po to byś Ty wygrał i Ty uzyskał przewagę.

Przeczytaj ten wytłuszczony tekst teraz jeszcze raz i… nigdy już:

NIE PŁAĆ FIRMIE WINDYKACYJNEJ ANI GROSZA – bo zleciłeś lub masz zamiar zlecić prawnikowi zadania anulowania długu i nie jest w Twoim interesie tracić teraz pieniądze ani potwierdzać każdą wpłatą, że uznajesz ten dług i utrudniać każdą swoją wpłatą pracę prawnikom.

W okresie ZARAZY warto poza tym akumulować środki na rzeczy ważne, na pokrycie zobowiązań stuprocentowo wymagalnych bez których nie da się: korzystać z prądu, gazu, telefonu, Internetu, kablówki, ogrzewania czy dostaw niezbędnych nam towarów i usług.

Wszelkie spłaty rzekomych zobowiązań windykacyjnych, chwilówek, rat kredytowych czy pożyczek z banków albo od lichwiarzy powinny zostać przez Ciebie wstrzymane. Podobnie z Zusem i podatkami. Żadna z tych instytucji nie podejmie przeciwko Tobie teraz żadnej akcji (ze strachu, braku narzędzi prawnych, pracowników czy dlatego że mają swoje własne problemy). Nie oszukujmy się, nie podejmą też teraz radykalnych działań komornicy i poborcy skarbowi, chociażby dlatego, że stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że wszyscy działamy obecnie w stanie wyższej konieczności – zwalniającym nas z odpowiedzialności za działania w imię zadbanie na rzecz siebie i rodziny o środki na czasy trudne, w okresie, który nie wiadomo jak długo potrwa. Poza tym Państwo Polskie będzie musiało systemowo doprowadzić do wstrzymania wymagalności zobowiązań bankowych i fiskalnych. 

I tak Związek Banków Polskich poproszony (sic!) przez Prezydenta RP ogłosił w poniedziałek 16.03.2020 trzymiesięczny (maksymalnie) okres karencji dla kredytobiorców

https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-w-sprawie-dzialan-pomocowych-podejmowanych-przez-banki

i tegoż 16.03 została zwołana Rada Gabinetowa w celu uchwalenia prawa o zawieszeniu obowiązków podatkowych i ZUS.

Ważne mogą się okazać też te czynności, które należy podjąć TERAZ mając sprawę w sądzie i mając świadomość, że spadają w wokandy wszystkie rozprawy, sądy są wyjątkowo podatne w okresie pandemii na wnioski o odroczenia terminów, wydłużenia terminów czy przywrócenie terminu, a to co teraz nie wykorzystamy lub zaniedbamy skumuluje się potem, gdy okres zarazy minie i wszystko wróci do normalności.

Dlatego należy się spieszyć w ze zleceniami dla naszych prawników i skorzystać z okresu w którym wszystkie terminy zobowiązujące do czegoś instytucje takie jak sądy, urzędy, komornicy, banki, fundusze, spółki prawa handlowego biegną jak wcześniej natomiast te dotyczące nas obywateli, konsumentów, pozwanych, podatników, pracowników, osoby fizyczne można przedłużyć, wzruszyć, nagiąć, przywrócić, odroczyć lub zawiesić.

I teraz przechodzimy do porad dotyczących nie tylko dłużników:

Czytaj więcej ...

05
03.2020

Kiedy egzekucję komorniczą można unieważnić i odzyskać zabrane nam pieniądze
To jest moment, którego wszyscy się obawiają. Spotkanie z komornikiem, który przychodzi i zabiera naszą własność.

A oprócz zasądzonych kosztów, pobiera szereg innych opłat kosztów w postępowaniu egzekucyjnym. Czy można odwrócić ten proces?

Czasem zdarza się tak, że o zadłużeniu dowiadujemy się dopiero przy kontakcie z komornikiem, bądź co gorsza, po dokonaniu przez niego zajęcia na rachunku bankowym. Dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę, że nakaz zapłaty, na który ów komornik się powołuje, wydany został bez naszej wiedzy i bez możliwości podjęcia przez nas jakichkolwiek kroków obrony prawnej.

Niestety w części przypadków okazuje się, że sprawy cofnąć do etapu sądowego nie można. Bowiem sam fakt nieodebrania korespondencji zawierającej nakaz zapłaty z sądu, nie daje podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne doręczenie nakazu zapłaty i przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Ale…

…ale istnieje jednak masa przypadków, gdzie jesteśmy w stanie „wznowić postępowanie”, to jest złożyć do sądu wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty i przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ww. wniosku, sąd pozbawia nakaz zapłaty klauzuli wykonalności oraz doręcza nakaz zapłaty na wskazany przez nas adres. Wówczas zaczyna biec 14 dniowy termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Jak zatrzymać egzekucję?

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, przy czym z wnioskiem tym wierzyciel jest zobowiązany doręczyć komornikowi nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Pozbawienie nakazu zapłaty klauzuli wykonalności jest podstawą do złożenia przez dłużnika wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego komornik nie podejmuje dalszych czynności, ale czynności już dokonane pozostają w mocy. W związku z powyższym, wyegzekwowane do tej pory kwoty trafiają na rachunek depozytowy, gdyż nie mogą one być przekazane wierzycielowi z uwagi na zawieszenie postępowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik zawiesi także postepowanie na wniosek dłużnika, jeśli ten przedstawi zaświadczenie, z którego wynikać będzie, iż nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. W tym przypadku komornik w dalszym ciągu może dokonywać czynności (w tym dokonywać zajęć), jednak wyegzekwowanych środków (jak wyżej) nie ma prawa przelać na rachunek bankowy wierzyciela.

 

Ale co w przypadku jeśli egzekucja została już w całości wykonana? Czy istnieje możliwość, aby cofnąć wykonaną już egzekucję komorniczą?

Czytaj więcej ...

15
12.2019

Uwaga na przedświątecznych oszustów
Gorączka przedświąteczna i związany z nią szał zakupów sprzyja panoszeniu się oszustów internetowych. I nie tylko chodzi o towary marnej jakosci zakupywane za wygórowaną cenę, o fałszywe przeceny i promocje czy nieuznawanie reklamacji - dochodzi także do poważniejszych przestępstw.

Przede wszystkim chodzi o fraud, czyli wyłudzanie danych osobowych pozwalajacych oszustom na zaciaganie kredytów w naszym imieniu i rożnego rodzaju zobowiązań na nasz koszt.

Bardzo musimy uważać przesyłając gdziekolwiek skan naszego dowodu osobistego, komu podajemy swój PESEL i z jakich przyczyn, gdzie wklepujemy numer naszej karty płatniczej, zwłaszcza gdy jednocześnie podajemy trzycyfrowy numer kontrolny znajdujący się na jej rewersie. A już pod żadnym pozorem, NIGDY, nie podajmy naszych loginów, haseł czy PINów. 

Jeśli promocja ale warunkowa - tzn, aby się załapać musimy wykonać jakąś czynność, np. przesłać niewielką kwotę z naszego konta bankowego na inne - UWAŻAJCIE - w ten sposób bowiem możemy uwiarygodnić oszusta, który dokonując kosztownego zakupu podał się za właściciela konta (naszego), z którego właśnie został wykonany niewielki przelew.

Oczywiście, przed każdym wyrafinowanym oszustwem internetowym się nie zabezpieczymy, zwłaszcza tego typu jak w materiale poniżej - gdzie, co warto zauważyć nie zainterweniowała też na czas ani Policja ani Prokurator, pomimo ewidentnego wyłudzenia od urzędu rejestrującego działalność gospodarczą poświadczenia nieprawdy o miejscu jej prowadzenia.

Art. 272 kk Podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Służby tutaj z lenistwa bądź niewiedzy absolutnie nie nadążyły za nowymi technologiami, nie potrafiono bowiem zastosować tego przepisu do sytuacji gdy rejestracja sklepu pod fałszywym adresem dokonana została on-line. Gdyby się lepiej przyjrzeć, z pewnością by ujawniono, że nie tylko adres jest fałszywy, ale także podano czyjeś dane osobowe uzyskane podstępnie (fraud), na które być może nawet został założony autentyczny rachunek bankowy i pobrana karta bankomatowa służące przestępstwu. 

Gdyby jednak kupujący w elementarny sposób sprawdzili ten dziwnie tani sklep i zastanowili się nad archaicznym sposobem płatności i wysyłki towaru - co razem powinno zapalić w głowie lampkę alarmową - oszustwo (286 kk), by sie nie udało i nie straciliby pieniędzy pomimo nieudolności organów ścigania.

Z doświadczeń Anuluj-Dlug.pl wynika, że właśmie tego rodzaju wpadki finansowe ofiar oszustów są początkiem ich pętli zadłużenia. Osoba poszkodowana, która straciła pieniądze przed świętami sięga czasem po chwilówki, aby jednak planowane prezenty zakupić. Dzieci czekają, a i rodzina nie może się przecież dowiedzieć, że mamy problemy (sic!).

Niezapłacona chwilówka w terminie generuje wysokie kary i duży dług, który jest spłacany kolejną, jeszcze większą chwilówką i pętla się zaciska. Po roku człowiek zadłużony jest w tylu instytucjach, nękany przez tylu windykatorów i tak umęczony psychicznie, finansowo i fizycznie, że jedyną szansą staje się upadłość konsumencka.

Oczywiście w niej możemy pomóc:

Badanie całości zadłużenia pod upadłość

Ale przede wszystkim UWAŻAJCIE, by nie pakować się w kłopoty przez shopping świąteczny i nierozwagę w internecie. Pieniądze możecie bowiem stracii wielokrotnie wiekze niż planujecie zyskać, a rodzina i tak się dowie: od windykatora, od komornika, od załamanego współmałżonka.

Tomasz Parol Anuluj-Dlug.pl12
12.2019

Licytacje komornicze krok po kroku
Wszystko to, co powinieneś o nich wiedzieć!

Licytacja komornicza w wielu osobach budzi niesmak, a nawet przerażenie. Choć w gruncie rzeczy m.in. do tego jest powołany komornik, dla wielu osób takie działania uznawane są za kontrowersyjne. Pomimo, że wierzyciel ma prawo dochodzić swojego roszczenia, dla znacznej liczby osób licytacja np. mieszkania dłużnika jest czymś strasznym.

Jak wygląda taka licytacja? Jakie czynności muszą być uprzednio wykonane? Czy możemy skarżyć działania komornika, jeśli uważamy, że odbywają się one niezgodnie z prawem? W krótkim poradniku poniżej postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was, drodzy Czytelnicy, kwestie.

Sama licytacja komornicza jest rodzajem „czynności” przeprowadzanej przez komornika, mającej na celu sprzedaż ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika, a odbywająca się w celu wyegzekwowania należności przysługujących wierzycielowi. Osoba (prawna lub fizyczna), która zaproponuje najwyższą cenę staje się nowym właścicielem (nabywcą) danej rzeczy. Licytacje odbywają się w miejscu publicznym (np. w biurze komornika, w budynku sądu, w lokalu należącym do dłużnika), wyznaczonym przez komornika, o określonym czasie. Wszelkie istotne dane na temat miejsca i czasu licytacji powinny znaleźć się w tzw. obwieszczeniu, które jest ogólnodostępne (np. na stronie internetowej komornika czy też w budynku sądu rejonowego). Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach udział w licytacji komorniczej może wziąć każdy kto ma zdolność do czynności prawnych. Jak już wskazano powyżej, przedmiotem licytacji komorniczej mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchome. Do najbardziej typowych przedmiotów licytacji komorniczych zaliczamy:

 • Mieszkania, domy, działki należące do dłużnika, garaże, lokale, czy tez magazyny
 • Meble, w tym antyki, starocie
 • Biżuteria
 • Sprzęt RTV, AGD,
 • Pojazdy takie jak samochody, motocykle, przyczepy, skutery
 • Co budzi wiele kontrowersji – zwierzęta również stanowią „przedmiot” licytacji komorniczej.


W art. 829, 831 §1 i 833 §6 Ustawodawca wskazał enumeratywnie listę przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej (czyli w skrócie – nie mogą stanowić przedmiotu licytacji), a są to:

 • pościel, bielizna, ubrania codzienne niezbędne dla dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny,
 • ubrania niezbędne do pełnienia służby lub odzież robocza,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny na okres jednego miesiąca,
 • jedna krowa, dwie kozy, trzy owce lub 20 sztuk drobiu potrzebne do wyżywienia dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny wraz z zapasem ściółki i zboża,
 • narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej dłużnika,
 • surowce niezbędne dla dłużnika do produkcji na okres jednego tygodnia (nie dotyczy to pojazdów mechanicznych),
 • przedmioty niezbędne do nauki, osobiste dokumenty, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych,
 • przedmioty codziennego użytku, które mają znaczną wartość użytkową dla dłużnika, a ich sprzedaż oznaczałaby zbycie poniżej ich wartości,
 • wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej,
 • inne określone w przepisach.

Niemniej jednak, aby mogło dojść do skutecznej licytacji komorniczej, uprzednie działania komornika kształtują się następująco:

Czytaj więcej ...

27
11.2019

Upadłość konsumencka szansą dla zadłużonych - zmiany w prawie
Upadłość konsumencka jest to w zasadzie szereg czynności mających na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna.

Niewypłacalności to taki stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Nie jest to jednak, wbrew powszechnemu mniemaniu, zupełnie nowy start dla zadłużonej osoby, bez jakichkolwiek konsekwencji.

Zasadniczo umorzenie obejmuje wszystkie zobowiązania upadłego, które wykazał on we wniosku, a także takie, które powstały po zgłoszeniu się wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (czyli w skrócie sprzedaży) całego lub części majątku dłużnika.

Chyba najbardziej dobitnym przykładem jest sprzedaż mieszkania dłużnika. W takim przypadku sędzia-komisarz wydziela upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres do dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

            Co zmienia się w przepisach ustawy?

Najbardziej doniosłą zmianą jest brak konieczności przeprowadzenia badania, z jakich przyczyn doszło do stanu niewypłacalności dłużnika, nowelizacja uchyla więc przepis, na mocy którego sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Okoliczności te będą jednak weryfikowane później, na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli (czyli swoistego harmonogramu spłaty zadłużenia) - dotychczas nie mógł on przekraczać okresu 36 miesięcy. Jednakże, w przypadku gdyby upadły dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące. Dla dłużnika jest to po prostu przedłużenie tej niedogodności.

Jednocześnie nałożono nowe wymogi dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości, np. wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 - informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

- informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

- oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Istotne zmiany następują również dla dłużników, którzy nie posiadają żadnego majątku - będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury w zakresie upadłości.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję skargi na czynności syndyka (a więc osoby prowadzącej postępowanie upadłościowe), w przypadku gdyby prawo upadłego, wierzyciela lub innej osoby zostało w skutek czynności lub zaniechania syndyka naruszone lub zagrożone.

Wprowadzono również istotną zmianę w zakresie umorzenia postępowania przez Sąd. Sąd umorzy takie postępowanie, jeśli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Skutkiem umorzenia postępowania jest możliwość dochodzenia zaspokojenia przez wierzycieli na zasadach ogólnych. Jednakże postępowania nie umarza się, jeżeli takie umorzenie mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

            Warto również wskazać zmiany w przypadku, gdyby osobista sytuacja upadłego wskazywała, że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli, tzn. umorzenia zobowiązań upadłego, w przypadku gdy taka sytuacja nie ma charakteru stałego. Dochodzi wówczas do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego sądu uzna, że niezdolność upadłego do dokonywania spłat ustała  - i w konsekwencji ustali plan spłaty. Trzeba też podkreślić, że w takim przypadku nałożono na upadłego zakaz dokonywania czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową, chociaż w w wyjątkowych przypadkach, upadły może wnieść do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności lub zatwierdzić jej wykonanie. Nałożono również obowiązek składania przez upadłego corocznie sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej.

Wskazano również okoliczności, w których sąd uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego:

1) nie złożył w terminie sprawozdania o swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej;

2) w sprawozdaniu podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,

3) dokonał opisanej wyżej czynności prawnej ,bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,

4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

 • chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W powyższych przypadkach, zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty nie podlegają umorzeniu.

Jak widzimy, materia dotycząca upadłości konsumenckiej jest bardzo skomplikowana, natomiast każda sytuacja dłużnika powinna być oceniana jednostkowo, z uwagi na jego interes oraz skomplikowane najcześciej okoliczności życiowe.

Co zatem użytkownik Anuluj-Dlug.pl będący w spirali zadłużenia może zrobić teraz, by dowiedziec się jak najwięcej na temat całości swojego zadłużenia, szans pozbycia się na zawsze niektórych długów oraz zbadać możliwości przeprowadzenia upadłości?

Skorzystać z naszej usługi PREMIUM (500 zł. wpłaty), w której kompleksowo zajmujemy się całością spraw dłużnika od strony własnie zbadania stopnia zadłużenia, szans podjęcia walki i rekomendowaneś ścieżki upadłości.

USŁUGA PREMIUM - kliknij

Osoby kwalifikujące się i zainteresowane takim ostatecznym oczyszczeniem swojej sytuacji przekażemy do ekspertów Anuluj-Dlug.pl od spraw upadłości, którzy wycenią całość procesu i go przeprowadzą. Wielokrotnie korzystniejsze bowiem jest zapłacenie raz za upadłość i mieć światło w tunelu, niż podlegać niekończącej się egzekucji i windykacji przez wiele wiele lat.

Zajmujemy się też upadłością przedsiębiorców.

Naszą Usługą Premium rozpoczniesz ten proces. Warto spróbować.

Poniżej szablon to wypełnienie dla zainteresowanych upadłością wszelaką. Tych informacji będziemy potrzebować aby złożyć wniosek i sprawnie przeprowadzić proces:

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji, email, telefon:

 

 1. Nazwa wierzyciela widniejąca na pismach z sądu:

 

 1. Nazwa wierzyciela na pismach komorniczych:

 

 1. Szerzej stan faktyczny:  
  • Wysokość zadłużenia:
  • Okoliczności powstania zadłużenia:
  • Na co przekazano środki z zaciągniętych kredytów/pożyczek?

 

 1. Sytuacja rodzinna:
  • Czy dłużnik posiada małżonka? TAK/NIE Jaka umowa majątkowa?
  • Czy dłużnik posiada dzieci? TAK/NIE Inne osoby na utrzymaniu?

 

 

 1. Sytuacja finansowa:
  • Źródło dochodów:
  • Wysokość dochodów:
  • Wykaz majątku / wycena poszczególnych składników majątku:
  • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego/ kto jest właścicielem lokalu?
  • wysokość wszystkich miesięcznych obciążeń jakie ponosi dłużnik takich jak żywność, leki, opłaty (w tym raty kredytów/pożyczek, czynsz …), koszty utrzymania rodziny:
 1. sytuacja osobista - jeśli dłużnik chorował:
  • okoliczności i przebieg choroby:

 

Sprawdź Kupon Ratunkowy - przygotowujący do rozpoczęcia działań naprawczych:

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=

Zespół Anuluj-Dlug.pl

Pod redakcją Adama Nawrockiego i Gabrieli Pisarek21
11.2019

Umorzenie po ucieczce Ultimo przed Anuluj-Dlug.pl to nasza wygrana, ale...
Przypadek Pani Krystyny był taki:

Mieszkała za granicą, zgłosił się do nas jej syn w 2017 r. do którego dotarł sądowy nakaz zapłaty pisząc tak:

Nakaz dotyczy kredytu z 2005 r. na poczet którego komornik sądowy już pobierał pieniądze z emerytury mamy, jeszcze z powództwa banku od ok. 10 lat. Zgodnie z przepisami pobierana jest równowartość 25% emerytury na poczet tego oraz jeszcze innych długów. W tej chwili firma windykacyjna żąda pieniędzy tytułem wierzytelności, które wykupiła z banku. Kwota zadłużenia to 20620,05 PLN oraz koszty procesu 2675,00 PLN. Suma, która jest do spłacenia zamiast się zmniejszać wciąż jest większa.

Prawnicy Anuluj-Dlug.pl wkroczyli składając skutecznie sprzeciw, a potem doprowadzając do postępowania zwykłego. Po kolejnym piśmie procesowym mec. Konrada Olczaka - którego fundusze sekurytyzacyjne boja się jak ognia - ULTIMO salwowało się ucieczką przed samą rozprawą wycofując powództwo.

Niestety bez zrzeczenia się roszczenia.

Protestowaliśmy mimo, że umorzenie to przecież nasza i klientki wygrana - dlaczego?

Otóż brak zrzeczenia się roszczenia to wybieg pozwalający firmie windykacyjnej - mimo przegrania sprawy - na złożenie kolejnego pozwu za jakiś czas lub, co bardziej prawdopodobne, na sprzedanie sprawy kolejnemu windykatorowi.

DLATEGO WŁAŚNIE NIGDY SIĘ NA TO NIE ZGADZAMY i staramy przekonać sąd, że to jest zagranie nie etyczne. Fundusz sekurytyzacyjny i obsługująca go firma ULTIMO jest wszak wyspecjalizowaną korporacją prawno-finansową, która musi mieć pełną świadomość czy ma podstawy do wniesienia powództwa, czy roszczenie nie jest przedawnione i czy w ogóle cokolwiek w tym co piszą w pozwie jest zgodnie z prawdą. Sąd nie powinien pozwalać na takie zagrania wyspecjalizowanej wielkiej instytucji ze względu na zasady współżycia społecznego, bo to nie jest ich żadna pomyłka, ale zwykły przekręt, który się nie udał TYLKO DLATEGO że pojawił się Anuluj-Dlug.pl i jego Radca Prawny Konrad Olczak.

Niestety, tym razem do sądu to nie dotarło. Pozwolił i sprawę umorzył. DŁUG ANULOWANY

Póki co!

Tym razem Klientka wygrała, bo Ultimo uciekło wiedząc, że nie ma szans ale...

My w Anuluj-Dlug.pl nie jesteśmy do końca zadowoleni.

Pani Krystyna i jej syn muszą być wciąż czujni odbierając korespondencję.

To oszukańcze roszczenie może bowiem znów kiedyś gdzieś wypłynąc lub wypączkować.

Na dzień dzisiejszy jednak jest po sprawie. Groźba nasłania komornia z powodu nienależnych 20 tysięcy ODDALONA.

Dobre i to.

Jeśli czytelniku chciałbyś minimum takiego rozstrzygniecia w swoich problemach i chcesz poczuć frajdę gdy w Twojej sprawie Firma Windykacyjna ucieka lub w inny sposób dostaje po nosie to...

zapraszamy :-)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Tomasz Parol

Anuluj-Dlug.pl

PS W przupadku zainteresowania upadłością konsumencką, upadłością przedsiebiorcy, wyczyszczeniem rejestrów lub zidentyfikowania poziomu zadłużenia lub zasadności wielu roszczeń zapraszamy tędy

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=15
11.2019

Dofinansuj się STARTUPIE - Prosta Spółka Akcyjna już od 1 marca 2020 roku!
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks  spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1655) wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj spółki handlowej kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Ustawa ma planowo wejść w życie 1 marca 2020 r.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, wprowadzenie PSA stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. PSA w zamierzeniu ma być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ma łączyć korporacyjny charakter spółki jako osoby prawnej i jego podstawowy przejaw, jakim jest wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania spółką oraz nadzoru nad tym procesem. Tę nową konstrukcję spółki ma wyróżniać przede wszystkim, z jednej strony, dopuszczenie nowych kategorii wkładów na pokrycie obejmowanych praw członkowskich, a z drugiej strony, nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki, odstępujący od konstrukcji kapitału zakładowego na rzecz elastycznych ograniczeń wypłat na rzecz akcjonariuszy, uwzględniających zarówno wielkość zagregowanego zadłużenia spółki, jak i stopień jej wypłacalności.

Asumptem do stworzenia nowego typu spółki kapitałowej był wzrost popularności tzw. startupów, czyli przedsięwzięć, które z założenia mają potencjał bardzo szybkiego wzrostu spowodowanego innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi lub niezagospodarowaną niszą rynkową. Startupy powstają najczęściej w warunkach dużej niepewności rynkowej.

PSA ma łączyć w sobie rozwiązania wygodne dla przedsiębiorców, znane w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych oraz spółek osobowych. Do założeń prostej spółki akcyjnej należy swoboda kształtowania stosunku spółki. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać przede wszystkim firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki i liczbę jej akcji. Jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji w zgłoszeniu należy podać liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania. Jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, należy zaznaczyć te okoliczności. Zgłoszenie określa również wysokość kapitału akcyjnego, sposób reprezentowania spółki oraz imiona i nazwiska członków organów ustanowionych w spółce. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, wymagane jest zaznaczenie tej okoliczności. W zgłoszeniu należy podać także czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, a jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Jeżeli umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego, do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego należy dołączyć:

 • umowę spółki;
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów pieniężnych i niepieniężnych, przeznaczonych na kapitał akcyjny;
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki;
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego;
 • adresy do doręczeń członków zarządu.

Jeżeli PSA będzie rejestrowana przez system S24, dokumentom tym odpowiadać będą wzorce dostępne w systemie teleinformatycznym.

Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby akcji objętych przez każdego z nich.

W pozostałym zakresie do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, postępowania w przedmiocie wpisu spółki do rejestru i stwierdzenia braków wynikłych z niedopełnienia przepisów prawa po zarejestrowaniu spółki znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące sp. z o.o., tj. art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 170 i art. 172 k.s.h, a także przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powstanie PSA

PSA z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną (co oznacza, że może stać się podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych). PSA działa przez swoje organy: walne zgromadzenie oraz zarząd lub radę dyrektorów. Zarząd (rada dyrektorów) zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

W przeciwieństwie do spółki akcyjnej, nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej. Członkowie zarządu (rady dyrektorów) będą, na zasadach analogicznych jak w spółce z o.o., odpowiadali solidarnie za zobowiązania PSA, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Zrezygnowano z wyodrębniania statutu jako źródła prawa wewnętrznego spółki oraz aktów o zawiązaniu spółki, zgody na treść statutu i objęcia akcji znane nam ze spółek akcyjnych. Można zatem rzec, że proces powstania PSA wzorowany jest na powstaniu sp. z o.o., przy czym tryb ten zostanie dodatkowo uproszczony, o czym szerzej mowa w kolejnych częściach artykułu. Zawiązanie PSA wymaga zawarcia umowy spółki, której elementy obligatoryjne wskazano wprost w przepisach. Na ogólnych zasadach, umowa prostej spółki akcyjnej może zawierać postanowienia odmienne i nieprzewidziane w kodeksie spółek handlowych, chyba że postanowienia te byłyby sprzeczne z ustawą (tj. z przepisami bezwzględnie obowiązującymi) albo z naturą stosunku prostej spółki akcyjnej. Co do zasady, przepisy mają być jedynie wskazówką dla przedsiębiorcy, jednak pozwolą mu na większą, niż dotychczas, swobodę.

Umowa spółki powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24.

Podobnie jak spółka z o.o. i spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna nie będzie mogła zostać utworzona wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.

Kapitał akcyjny i wkłady

Mając na uwadze nadanie PSA możliwie elastycznej struktury majątkowej, będziemy mieli do czynienia z kapitałem akcyjnym, który nie będzie miał cechy stałości charakterystycznej dla kapitału zakładowego obecnych spółek kapitałowych. Struktura majątkowa PSA jest oparta na modelu akcji bez wartości nominalnej, zwanych również akcjami „beznominałowymi”. Na pokrycie akcji beznominałowych mogą być wnoszone wkłady pieniężne i niepieniężne.

Nowym uprawnieniem jest możliwość przyznania statusu akcjonariusza podmiotom wnoszącym do spółki wyłącznie wiedzę i umiejętności. Jest to niewątpliwie mała rewolucja w dotychczasowej formie działania spółek kapitałowych, bowiem w obecnym stanie prawnym świadczenie pracy bądź usług może być przedmiotem wkładu wyłącznie do spółki osobowej

Wysokość kapitału akcyjnego nie będzie deklarowana w umowie spółki, a jego podwyższenie lub obniżenie nie będzie odbywało się w sformalizowanym trybie zmiany umowy spółki. Kapitał akcyjny będzie określany przez zarząd PSA na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji, z wyłączeniem wkładów, które nie podlegają zaliczeniu na kapitał akcyjny. Co ciekawe, majątek stanowiący pokrycie kapitału akcyjnego, powstały z wkładów, może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz inne wypłaty za pomocą zwykłej uchwały walnego zgromadzenia, podejmowanej bezwzględną większością głosów oraz wpisu zmniejszenia kwoty kapitału akcyjnego do rejestru.

Ułatwieniem będzie także zwolnienie z obowiązku wniesienia całości wkładów na pokrycie akcji, przed datą złożenia wniosku o rejestrację do KRS. Takie wkłady mogą zostać wniesione najpóźniej w ciągu 3 lat od dnia wpisania PSA do rejestru. Do powstania PSA konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złotego. Kapitał akcyjny PSA nie może wynosić 0 zł.

Kapitał akcyjny zawiązywanej PSA odpowiada wartości rzeczywiście wniesionych do PSA wkładów, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, które nie są przeznaczane na kapitał akcyjny.

Emisja i obrót akcjami

PSA będzie mogła emitować dodatkowe akcje wyłącznie poprzez zmianę umowy spółki, z tym zastrzeżeniem, że wystarczy podjęcie uchwały wspólników bezwzględną większością głosów (o ile umowa spółki nie będzie zawierać odmiennych postanowień w tej kwestii).

Akcje będę miały wyłącznie formę zdematerializowaną. W efekcie obrót akcjami i rejestracja praw akcjonariusza będą mogły odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez udziału notariusza. Stanowi to ułatwienie dla przedsiębiorców.

Akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną nie będą mogły być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego (zarówno na rynku regulowanym, jak i w alternatywnych systemach obrotu). Łączy się z tym obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot trzeci. Przewiduje się, że tego typu usługi będą świadczyć banki prowadzące rachunek bankowy dla PSA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Kolejnym niewątpliwym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość odbywania walnych zgromadzeń za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Tego innowacyjnego rozwiązania bardzo brakowało w dotychczas istniejących spółkach kapitałowych. Uchwały będą mogły zatem być podejmowane, np. w trakcie wideokonferencji akcjonariuszy znajdujących się w różnych częściach globu. Co ważne, zgromadzenie nie będzie musiało być protokołowane przez notariusza, co pozwoli obniżyć koszty działalności spółki. To rozwiązanie dotychczas mogło funkcjonować wyłącznie w spółkach publicznych.

Ochrona wierzycieli

Akcjonariusze PSA będą uprawnieni do zgłaszania roszczeń bez wzywania wierzycieli oraz wycofywać wkłady wniesione na poczet kapitału akcyjnego i cały niepodzielony zysk. Musi jednak został spełniony warunek, że ich wypłata nie doprowadzi do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty, przy czym ocena wypłacalności spółki jest dokonywana przy założeniu normalnych okoliczności biznesowych.

Granicę dla swobodnych wypłat z kapitału akcyjnego (lecz uwarunkowanych zakazem świadczeń zagrażających wypłacalności) wyznacza pułap 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

Mechanizmem ochrony wierzycieli jest również obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot trzeci.

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Podobnie jak spółki osobowe, PSA będzie mogła zostać rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Oznacza to uproszczenie procesu wykreślania spółki z rejestru, poprzez maksymalne skrócenie czasu oraz kosztów. Warunkiem jest jedynie przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego) z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

Jeżeli PSA nie spełni wymogów uprawniających do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, należy przeprowadzić likwidacje przy zastosowaniu odpowiednio przepisów o likwidacji spółki akcyjnej.

Podsumowanie

Wygląda na to, że PSA będzie stanowić narzędzie pozwalające prowadzić działalność na uproszczonych warunkach, przy jednoczesnym zachowaniu waloru przepływu kapitału oraz swobody obrotu akcjami. Przewidujemy, że zostanie przyjęta z entuzjazmem przez przedsiębiorców i chętnie wykorzystywana jako forma prowadzenia działalaności.

Dlaczego o tym piszemy na Portalu Anuluj-Dlug.pl?

Bo to szansa ucieczki do przodu zadłużonych kreatywnych przedsiębiorców. Jeszcze nigdy w polskim prawie spółek nie było tak przyjaznego narzędzia jak PSA do tworzenia innowacyjnych biznesów i szukania inwestorów.

 

Kamil Misiak z Anuluj-Dlug.pl

Aktywna pomoc zadłużonym firmom na wszelkie sposoby

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_112
11.2019

Nabici w długi
Uważajmy na chwilówki, bo to sprytny sposób firm finansowych, by pod pozorem łatwości i dostepności nabijać nas w wieloletnie zobowiązania, wielokrotnie przewyższające kapitał, który pozyczyliśmy. A gdy w roszczenie wkracza bezwzgledna firma windykacyjna i wchodzi komornik to moze się okazać, że mimo wieloletnich wpłat dług tylko narasta i staje się wiecznym przekleństwem.

Pani Ewa wzięła pożyczki 15 000 zł, już musiała spłacić przez komornika 50 000 zł, a zostało jeszcze 50 000 zł. Szczegóły w materiale Polsat Interwencja:

https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2019-04-24/pozyczyla-15-000-zl-oddala-50-000-zl-a-do-splaty-zostalo-drugie-tyle/

Jak to mozliwe jeśli ustawa anylichwiarska uniemożliwia zbyt duże odsetki od pożyczek? Jak to robią firmy chwilówkowe i windykacyjne? Czego powinniśmy sie strzec i czy można sobie pomóc? 

Komentarz Tomasza Parola, twórcy Anuluj-Dlug.pl w studio Telewizji Superstacja, bezpośrednio po emisji tego felietonu:

Uważajmy, by nie pakować się w takie kłopoty ale jeśli już są to nie płaćmy pokornie, bo nic to nie da, tylko działajmy. Podejmijmy przemyślaną próbę obrony.

O tym że częśto można skutecznie nie tylko się pozbyc komornika ale też uchylić niesprawiedliwy prawomocny wyrok i odzyskać od firmy windykacyjnej czy banku już zabrane pieniądze - pisaliśmy wielokrotnie na naszym blogu.

Przykłady konkretne z wyrokami i dokumentami:

https://anuluj-dlug.pl/post/eos-sie-poddaje-i-pieniadze-oddaje-badz-jak-lucyna

https://anuluj-dlug.pl/post/nie-taki-grozny-egb-wierzytelnosci-ze-stajni-getback-czyli-jak-sie-pozbyc-jednoczesnie-komornika-i-windykatora

https://anuluj-dlug.pl/post/tak-sie-uchyla-prawomocny-wyrok-firmy-windykacyjnej-presco-z-2012-r-i-pozbywa-sie-komornika

Potrzebujesz konkretnej pomocy za symboliczne pieniądze, bo masz na głowie komornika?

Oto jesteśmy, działaj - w tych sprawach najdroższe jest czekanie:

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

 

Zespół Anuluj-Dlug.pl

 01
11.2019

EOS się poddaje i pieniądze oddaje - bądź jak Lucyna
Dziś przedstawimy historię Pani Lucyny. Pani Lucyna pewnego dnia - był to rok 2017 otrzymała zajęcie dokonane przez Komornika Jacka Bogiela. Zwróćcie uwagę że sprawa była w Sądzie w roku 2012, o czym Nasza klientka nic nie wiedziała, ponieważ nieuczciwa firma windykacyjna - jak to często bywa - podała Sądowi nieaktualny adres. Ale komornikowi rzecz jasna podali już ten aktualny, właściwy adres zamieszkania. Chodziło oto, aby postępowanie przetoczyło się bez udziału pozwanego - podwójna awizacja, doręczenie zastępcze i uprawomocnienie wyroku. Ale za to nich egzekucja komornicza odbędzie się szybko i skutecznie... Czytelnik nie powinien mieć problemu z właściwą oceną tego postępowania. 

 

 

W ciągu kilku chwil komornik zajął jej m.in. rachunek bankowy oraz oszczędności. Kwota nie mała, ponieważ było to prawie 10 tysięcy złotych. Pani Lucyna nigdy nie odebrała Nakazu zapłaty ani pozwu, o sprawie dowiedziała się po zalogowaniu na konto banku i braku środków.

 

Pani Lucyna – bez konsultacji z prawnikami, próbowała się dogadać z wierzycielem – Firmą EOS. Pokazuje to jak „magiczne” są oferty firm windykacyjnych typu „dogadajmy się”. Nie warto wierzyć w umorzenie odsetek, części „długu” itp. i mamy to na piśmie.

 

 

Pani Lucyna zwróciła się do Nas o pomoc. Pomogliśmy. Sąd uwzględnił Nasze pisma i wnioski. I tak 7 lat później po feralnym roku 2012 Pani Lucyna ma realne szanse na obronę swoich praw. Można? Można!!

 

 

Firma EOS nie była zadowolona, podobnie Komornik, który został powiadomiony o tym że egzekucję musi zakończyć.

 

 

Firma Windykacyjna nawet nie podjęła próby walki. Zwyczajnie poddali się. Nie uzupełnili pozwu po przekazaniu go do Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Pełnomocnik procesowy Pani Lucyny zwrócił się o zwrot wszelkich pobranych środków przez komornika od roku 2015 do 2019 i…… firma windykacyjna EOS się nie tylko poddaje ale i co zabrała oddaje.

 

Czytaj więcej ...

29
10.2019

Nie taki groźny EGB Wierzytelności ze stajni GetBack - czyli jak się pozbyć jednocześnie komornika i windykatora
To w zasadzie miała być krótka informacja jak czytać to orzeczenie Sądu o przegranej firmy windykacyjnej EBG rozbudowanego funduszu sekurytyzacyjnego czlonka słynnej grupy kapitałowej GetBack ale... uznalismy, że warto napisać coś więcej.

Pan Ireneusz zwrócił się do Anuluj-Dlug.pl w 2017 r. z prośbą o ochronę przed komornikiem nasłanym przez EGB Wierzytelności.

Sytuacja wyglądała groźnie ale po dotarciu do akt sądowych wyszło na jaw, że prawomocny Nakaz Zapłaty wydany niegdyś przez e-Sąd kwalifikuje się do uchylenia, gdyż strona pozwana była pozbawiona możności udziału w postępowaniu.

Słowem: Pan Ireneusz nic nie wiedział, że wytoczono mu proces sądowy o rzekomy dług 14 tys. zł. O prawomocnym wyroku dowiedział się dopiero od komornika i z jednej z internetowych giełd długów.

Jawne bezprawie, które zaczęło się niemal 10 lat wcześniej, gdy to Bank PKO BP SA raptem po 60 dniach zwłoki w spłacie pożyczki sprzedał istniejącą niedopłatę - kilkukrotnie wtedy mniejszą - jednej z firm windykacyjnych.

Pełnomocnik przydzielony Panu Ireneuszowi przez nasz portal zadziałal skutecznie i wznowił postępowanie oraz złożył sprzeciw, w którym wypunktował niezasadność dochodzonego roszczenie zaczynając od przedawnienie, błędów banku oraz demaskując manipulacje sądowe firmy EBG, która złożyła powództwo.

Oczywiście wtedy zajęcia komorniczego już nie było . Wyrok prawomocny upadł, co z mocy prawa powoduje umorzenie postepowania egzekucyjnego. Taki bonus na początek.

Potem już było tylko lepiej...

Czytaj więcej ...

25
10.2019

Firma windykacyjna BEST ucieka z sądu
BEST SA to jedna z najwiekszych i najbardziej agresywnych polskich firm windykacyjnych. Specjalizuje się w zakupywaniu wielkich pakietów przedawnionych i nieudokumentowanych wierzytelności za ułamek ich nominalnej wartości, a potem w przeczołgiwaniu rzekomych dłużników wykorzystując swoje wielkie środki finansowe do wypompowywania jeszcze większych, stosując wszelkie możliwe rozwiązania z zakresu sztuki wywierania wpływu, monetyzując bezwzględność swych specjalnie dobranych i wyszkolonych pracowników, posługując się świetnie zorganizowanym system informatycznym, sztabem finansistów, bezdusznych prawników, komorników, głupkowatych dziennikarzy oraz prawdopodobnie grupą lokalnych i krajowych polityków.

Zresztą... jaka to skala i profesjonalizm w dojeniu ludzi przeczytamy na stronie BESTu:

https://www.best.com.pl/grupa-best-notuje-stabilne-splaty-z-zarzadzanych-portfeli-wierzytelnosci,602,pl.html

Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. sięgnęły blisko 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W samym trzecim kwartale bieżącego roku spłaty wierzytelności należne Grupie BEST wyniosły w zaokrągleniu 66 mln zł wobec 72 mln zł przed rokiem. Poziom spłat osiągnięty w trzecim kwartale był jednocześnie nieco wyższy niż w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy to spłaty należne Grupie BEST wyniosły odpowiednio 58 mln zł i 65 mln zł.

– Dzięki systematycznej poprawie efektywności naszych operacji, notujemy stabilny poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, pomimo bardzo ograniczonych inwestycji w nowe portfele – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa BEST kupiła dwa portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej 231 mln zł, za które zapłaciła niespełna 19 mln zł. W analogicznym okresie 2018 r. Grupa zainwestowała prawie 69 mln zł, nabywając portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 1,2 mld zł.

Jak wielka więc musi być skala naruszeń w pozwach sądowych....?

Jak wielkie musi być draństwo ukryte w roszczeniach i jak niewielka podstawa roszczeń?!

...że wystarczy, iż pozwanego zaczną reprezentować prawnicy Anuluj-Dlug.pl, a ta wielka i poważna korporacja nagle czym prędzej sama wycofuje powództwo i ucieka z sądu?

Bo ten poniżej to naprawdę nie jest wyodrębniony przypadek. Zadziwiająco często po naszym profesjonalnym sprzeciwie BEST zabiera swoje zabawki i woli zapłacić koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego dla prawników pozwanego (czyli nas) niż doprowadzić sprawę do końca.

BEST dobrze wie, że kupuje nic nie wartą rzekomą wierzytelność, tak zwane wielkie G... by potem je zmonetyzować w sądzie licząc na niewiedzę nękanego, strach nękanego, potęgę swoich nacisków na nękanego i jego rodzinę, brak udziału rzekomego dłużnika w procesie, ewentualnie na nieudolność "dłużnika" czy jego prawników z przypadku. Typowy radca prawny czy adwokat, który nie siedzi w temacie - nie jest bowiem dla BESTa żadnym zagrożeniem.

Co innego specjaliści od antywindykacji z Anuluj-Dlug.pl lub naszej Fundacji Anioły Sprawiedliwości "Angeli Iustitia" - jeśli MY wchodzimy w proces Wielka Profesjonalna Firama BEST zaczyna rozważać czy go warto dalej toczyć kopiąc się z koniem bez szansy na wygraną, czy nie lepiej wycofać powództwo licząc na zwrot wpisu od pozwu a zainwestować zaoszczędzony w ten sposób czas w inne sprawy, w których mecenasów z AD i AI po drugiej stronie nie ma.

Ot sztuka podejmowania decyzji. Bo tam są bardzo sprawni i racjonalni menadżerowie - choć absolutnie nie etyczni.

Ogrom szkód i nieszczęść jakie Ci ludzie wyrządzają innym każdego dnia jest bowiem naprawdę niebywały. 

We wszystkich niemal procesach wszak jest to samo - jeśli chodzi o dowody zadłużenia przedstawione przez BEST - czyli: NIE MA NIC !!!

Resztę niech dopowie treść samego postanowienia Sądu, polecamy jego szczegółową lekturę:

Tomasz Parol

Anuluj-Dlug.pl

ścieżka do składania zleceń:

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_123
10.2019

Wyrok zaoczny – na przykładzie łatwej wygranej z mBankiem
Często spotykamy się z pojęciem Wyrok Zaoczny. Co on jednak oznacza? W jakich okolicznościach jest wydawany? Oraz co najczęściej Nas dziwi, dlaczego o nim nic nie wiedziałem? Rzadziej wyrok zaoczny wydawany jest na niekorzyść wielkiech instytucji dysponujących rozbudowanym aparatem biurokratyczno-prawnym:

 

Kodeks postępowania cywilnego wymienia kilka rodzajów orzeczeń którymi Sąd kończy danym etap postępowania. Są to Wyroki, postanowienia oraz nakazy zapłaty. Zarządzenia Sądu nie kończą postępowań w sprawie.

Zaznaczyć należy iż wyroki dodatkowo dzielimy na tzw. „oczne” powszechnie określane mianem Wyroków, oraz wyroki zaoczne, które omówimy w niniejszym artykule.

Wyrok zaoczny to zwykły wyrok, w którym sąd orzeka o żądaniach sformułowanych w pozwie. Sąd wydaje go w przypadku braku złożenia odpowiedzi na pozew przez stronę pozwaną. W większości przypadków są to wyroki uwzględniające żądanie pozwu.

 

Art. 339 kodeksu postępowania cywilnego w jego aktualnym brzmieniu przewiduje kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny „. § 1. Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. § 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.”.

 

Każdy kto odebrał pozew skierowany przez firmę windykacyjną do Sądu i zapoznał się z jego treścią wie, że pozwy często są skonstruowane w taki sposób aby trudno z nich wywnioskować czego dokładnie dotyczy sprawa. Fundusze w oparciu, o które zbudowany jest w Polsce rynek windykacyjny, przedstawiają tzw. „wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu”, z których to ma niby wynikać, iż pozwany jest firmie windykacyjnej winny jakieś pieniądze.

Tak skonstruowany pozew dostarczany jest Sądom w dużych paczkach – czasami nawet po kilka tysięcy sztuk jednorazowo. W konsekwencji niektóre wydziały są zalewane pozwami po kilkadziesiąt stron. Sądy analizują pozwy pod względem formalnym.

Przez wiele dekad obowiązywało w procedurze cywilnej tzw. „domniemanie doręczenia”. Polegające na tym że po podwójnej awizacji przesyłki skierowanej na adres wskazany w pozwie, powstawało domniemanie jakoby dana przesyłka była doręczona do rąk adresatowi, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Takie domniemanie połączone z brakiem reakcji pozwanego na pozew, skutkowało częstym wydawanie wyroku zaocznego przez Sąd. Dodatkowym pokrzywdzeniem takiej osoby był obowiązek opłacenia sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Bo formą zaskarżenia wyroku zaocznego jest sprzeciw, którego jednak nie należy mylić ze sprzeciwem od nakazu zapłaty:

 

Art. 344 KPC

 • 1. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.
 • 2. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
 • 3. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

 

Czy zmiana sposobu doręczania pozwów – praktyczne usunięcie domniemania doręczenia, skutkować będzie zmniejszeniem ilości wyroków zaocznych? Czas pokaże. Jednak co najważniejsze przesyłki sądowe należy odbierać. Jeżeli nie do końca rozumiemy czego sprawa dotyczy to polecamy skontaktowanie się z profesjonalnym pełnomocnikiem np. radcą prawnym, aby nie popełnić błędu lub przegapienie terminu sądowego.

Ale nie tylko z powodu domniemania doręczenia pojawiała się bierność pozwanego skutkująca wydaniem wyroku zaocznego.

Trzeba też pamiętać, że interpretując przepisy literalnie wyrok zaoczny może być wydany mimo złożenia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jakim cudem?

Sprzeciw bowiem dotyczy postępowania upominawczego z sygnaturą Nc lub Nc-e (gdy dotyczy e-Sądu), potem jednak sprawa przekazywana jest do „nowego” postępowania zwykłego o nowej sygnaturze C lub GC, często przed innym sądem, w którym wszystko się toczy formalnie od początku a sąd może wziąć pod uwagę sprzeciw czy tezy zawarte w sprzeciwie – dotyczącym wcześniejszego postepowania uproszczonego Nc - ale nie musi. Jeśli teraz w postępowaniu zwykłym pozwany nie zareaguje na nadesłany pozew – mylnie zakładając, że przecież już wszystko napisał w sprzeciwie to sąd może wydać wyrok zaoczny.

Podobne jak to się odbyło w kazusie sporu Pani Bożeny, która pozwała mBank na blisko 20 tys. zł. - czego wynikiem był wyrok zaoczny ilustrujący na początku ten artykuł.

 

Sytuacja faktyczna była sama w sobie dosyć interesująca:

Pani Bożena zawarła umowę kredytu konsumpcyjnego z mBankiem na 25 000 zł. Z jakiejś przyczyny mBank uznał, że kredyt nie jest spłacany prawidłowo i wypowiedział umowę Pani Bożenie a następnie wystawił Bankowy Tytuł Egzekucyjny, na który uzyskał z sądu klauzulę wykonalności i poszedł do komornika.

Czytaj więcej ...

20
10.2019

Terminy przedawnień długów. Korzystajmy ze swoich praw względem podmiotów profesjonalnych
CO TO JEST PRZEDAWNIENIE DŁUGU ?

Jest to możliwość uchylenia się przez dłużnika od zaspokojenia konkretnego roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie służy stabilizacji obrotu prawnego poprzez brak skutecznej możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu.

Upływ terminu przedawnienia rozwiązuje spór pomiędzy wierzycielem, który nie dbał o swoje interesy, a dłużnikiem dla którego obowiązek spełnienia roszczenia staje się zbyt uciążliwy po pewnym czasie, albo który nawet wykonał swoje zobowiązanie, lecz na skutek upływu czasu nie potrafi tego udowodnić. Dodatkowo przedawnienie służy interesom obrotu gospodarczego, pozbawiając skutecznej ochrony wierzyciela, który wskutek upływu czasu nie potrafi już udowodnić swojej wierzytelności. Przedawnienie roszczeń realizuje jedną z głównych zasad prawa cywilnego, iż ochrony sądowej należy udzielać tylko tym roszczeniom, które są lub mogą być efektywnie wykonywane.

PrzykładW 1995 roku zaciągnięto kredyt na zakup roweru z okazji komunii dla bratanka – 3 lata harmonogramu spłat, raty uregulowane terminowo, kredyt jest spłacony. W 2015 roku otrzymujemy pozew o zapłatę, nie mamy dowodów zapłaty rat, jednak podnosimy zarzut przedawnienia roszczenia i sprawa jest przez nas wygrana.

W zależności od roszczenia (długu, zobowiązania itp.); termin ten jest inny o czym na samym końcu.

Jak potężnym narzędzie jest zarzut przedawnienia roszczenia widać po tym fragmencie uzasadnienia wyroku uzyskanego po złożeniu apelacji przez prawników Anuluj-Dlug.pl działających na rzecz podopiecznego naszej Fundacji Anioły Sprawiedliwości walczącego o uchylenie obowiązku spłaty zadłużenia z kredytu frankowego:

 

ZASADY OGÓLNE PRZEDAWNIENIA

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne tzn. od dnia, w którym wierzyciel może skutecznie żądać od dłużnika spełnienia świadczenia.

Przykład. termin płatności faktury, raty kredytu, roszczenie o odszkodowanie itp.

Wiele roszczeń ma różne od siebie terminy przedawnienia. Jednak mają jedną wspólną cechę, nie ma prawnej możliwości przedłużenia terminu przedawnienia - art. 119 kodeksu Cywilnego.

PrzykładRata pożyczki przedawnia się po 3 latach, nawet jeżeli strony ustaliły termin dłuższy na 4 lata

 

ZAWIESZENIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

Nie wszystkie terminy przedawnienia biegną od razu. Ustawodawca wymienia pewne sytuacje, w których termin przedawnienia nie rozpoczyna swojego biegu, a jak już jest rozpoczęty to zostaje zawieszony – art. 121 Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej ...

17
10.2019

Czy można w Polsce wygrać z bankiem w kilka miesięcy? TAK
E-Sąd jest ulubionym narzędziem dochodzenia roszczeń przez firmy windykacyjne i banki. Nie tylko chodzi o szybkość wnoszenia powództwa i możliwość składania setek lub nawet tysiecy pozwów elektronicznie w paczkach, ale przede wszystkim o szybkość wypluwania orzeczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) i o bezwzględność konsekwencji w przypadku braku podjęcia Nakazu Zapłaty przez pozwanego lub uchybienia 14-to dniowego terminu na sprzeciw. 

E-Sąd ma najwyższy ze wszystkich sądów wskaźnik uprawomacnień nakazów zapłaty (wyroków): aż 95% nie doczekuje się sprzeciwów, otrzymuje klauzulę wykonalności i idze do egzekucji komorniczej.

I wszystko to jako się rzekło elektronicznie, w paczkach, na skanach i wyklikanych oświadczeniach.

Z drugiej jednak strony gdy bank lub fundusz sekurytyzacyjny korzystając z e-Sądu zetknie się z profesjonalną obroną dłużnika, to może dojść do szybkiego umorzenia postępowania i wygrania sprawy już po kilku miesiącach. Obrywa bowiem na linii organizacyjnej, dokumentacyjnej i decyzyjnej.

Tak jak było w sprawie Pana Darka*

Pan Dariusz otrzymał Nakaz Zapłaty w EPU z e-Sądu w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód). Nie zlekceważył awiza, odebrał przesyłkę i nie zlekceważył samego dokumentu (choć taki Nakaz Zapłaty jest bez pieczątki i nie wygląda na wyrok na pierwszy rzut oka. Prawnicy Pana Darka błyskawicznie przygotowali ostry, profesjonalny i odpowiednio uzasadniony sprzeciw wykazujac się znajomością tematu wadliwych wierzytelności bankowych i złożyli do e-Sądu w terminie.

Zgodnie z procedurą, po otrzymaniu takiego sprzeciwu e-Sąd uchylił wydany nakaz zapłaty i przekazał sprawę zgodnie z właściwością Sądowi Rejonowemu w Ostrowie Wielkopolskim do tzw postępowania zwykłego (prawdziwe dokumenty papierowe, prawdziwe dowody, pisma procesowe, rozprawy co kilka miesięcy itd).

W kolejnym kroku Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wezwał pełnomocnika banku do uzupełnienia powództwa o dokumenty oryginalne, które do postępowania EPU były załączone tylko w formie skanu. Powód też miał obowiazek w ciagu 7 dni uzupełnić opłatę czyli wpis do pełnej wyskokości (składając pozew elektronicznie do e-Sądu wpłaca się tylko 1/4 zwykłego wpisu). Jeśli tego wszystkiego powód, by teraz nie zrobił - to Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolski sprawę umorzy, a pozwany sprawę wygra.

I tu jest właśnie kluczowa treść przygotowanego sprzeciwu.

Jeśli argumenty podniesione przez pełnomocników pozwanego będą trafne i nie do obalenia (czyli jak brzytwa) jest duża szansa powód, czyli Santander Consumer Bank - w przypadku Pana Darka - straci rezon i ochotę uzupełniania tych braków (oryginału pełnomocnictwa, oryginału pozwu, oryginału umowy, oryginałów wpłat, korespondencji z klientam, wezwań oraz straci ochotę do uzupełnienia wymaganej opłaty.

Takie zaniechanie, by przegrać, wycofać się z powództwa z twarzą, bez narażania się na badanie, czy rzeczywiście owo roszczenie było uzasadnione i czy nie mamy czasmem do czynienia w tym banku z bałaganem, albo nawet festiwalem nadużyć.

I tu, podobnie jak w wielu innych sprawach tego typu, tak właśnie się stało. 

Bank nie uzupełnił braków a Sąd sprawę umorzył, dzięki czemu pozwany już po kilku miesiącach proces z bankiem wygrał.

Takie Postanowienie o umorzeniu jest prawomocne i nie zaskarżalne

Cała sprawa trwała od maja do września:

Na koniec jeszcze bank musi prawnikom reprezentującym Pana Darka zapłacić sympatyczne koszty zastępstwa procesowego.

I zapłaci, bo... inaczej na rachunek tego banku w NBP wejdzie komornik.

My w Anuluj-Dlug.pl już robiliśmy bankom takie niemiłe rzeczy :-)

 

Tomasz Parol

CEO Anuluj-Dlug.pl

 

Jeżeli artykuł Cię zainteresował i chcesz przetestować taką szybką ścieżkę albo masz inne problemy z bankami, firmami windykacyjnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi to zapraszamy do złożenia zlecenia:

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

*imię pozwanego zostało zmienione15
10.2019

Wygrana frankowa z firmą windykacyjną EOS dzięki apelacji Fundacji Anioły Sprawiedliwości
Świeżutki przykład skutecznej interwencji prawników z Anuluj-Dlug.pl zaangażowanych przez Fundację Anioły Sprawiedliwości (Angeli-Iustitia.pl) o włączeniu się jej do procesu.

Sprawa zapowiadała się źle, Pan Jarosław nie był wystarczającym przeciwnikiem dla wyspecjalizowanej i agresywnej firmy windykacyjnej EOS. A chodziło o wielki kredyt hipoteczny Frankow zawarty z BRE Bankiem.

Niebagatelna kwota 845 494.00 zł powstała po przeliczeniu CHF na PLN po dokonaniu cesji z MBanku (który zastąpił BRE Bank) na EOS I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Gdańsku. 

Powództwo po zakupieniu roszczeń z tego kredytu frankowego było przygotowane błyskawicznie i precyzyjne. Pan Jarosław nie miał szans.

Cudem o bardzo dziwnym przebiegu procesu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku dowiedziała się Fundacja Anioły Sprawiedliwości o rzutem na taśm wstąpiła w postępowanie jako interwenient uboczny niesamoistny po stronie pozwanego przed samym zamknięciem przewodu sądowego i ogłoszeniem wyroku w I instancji. Dodajmy, że wyroku wygranego w pełni przez Firmę Windykacyjną - pomimo szeregu rozpoznanych nadużyć, nieścisłości i w naszej ocenie braku wystarczających dowodów na poparcie powództwa. 

Kwota była jednak tak duża, że postanowiliśmy nie odpuszczać. Nasi prawnicy z Anuluj-Dlug.pl i Fundacji Angeli Iustitia rezydujący w Gdyni przygotowali kapitalną apelację którą złożyliśmy działając po stronie i na rzecz pozwanego Pana Jarosława, mimo, że z samym Panem Jarosławem nie mieliśmy kontaktu. Ta część procesu toczyła się już bez jego udziału. Być może przegrany wyrok na taką kwotę pogrążył go psychicznie, być może wyłączył się programowo nie mając środków na pełnomocników procesowych i nie wiedząc co może dalej z tym zrobić. Tym samym dalej, w II instancji, przed Sądem Apelacyjnym musieliśmy już walczyć sami.

I warto było, bo jak widać Sąd Apelację uznał i powództwo oddalił, dzięki czemu komornik nie pojawi się u Pana Jarosława z egzekucją na MILION ZŁOTYCH.

Stał się cud i cudownie Anioły Sprawiedliwości odzyskały życie Panu Jarosławowi (i uratowały mu jego nieruchomość).

Czy to było etyczne? Bardzo!

Bo wszak wykazaliśmy przed sądem niezbicie, że całe to roszczenie nie było zasadne, a firma windykacyjna tylko udawała wierzyciela traktując rzekomą cesję (umowę przelewu wierzytelności) jako dupokrytkę i pozorny dowód zadłużenia.

Trzeba przy tym jasno powiedzieć: czy kredyt frankowy czy gotówkowy, jeśli zbywca wierzytelności wierzycielem nie był ale tylko udawał, że nim jest (bo miał np. tylko sam dokument zawartej umowy kredytu, bez historii czy zosatł ten kredyt spłacony czy nie) do samą cesją na firmę windykacyjną tej wierzytelności nie stworzy. Jeśli Kowalski nie był już dłużnikiem Nowaka, to nie stanie się dłużnikiem Wiśniewskiego, tylko dlatego, że za 100 zł. Nowak oświadczy Wiśniewskiemu, że Kowalski był mu winien pieniądze ale on niniejszym na rzecz tegoż Wiśniewskiego zrzeka się praw dochodznia zadłużenia.

Z pustego nawet salomon nie naleje.

I nie nalał, a rzekomy dług anulowaliśmy w całości, odkręcając pierwszy niekorzystny wyrok z I instancji.

I to odkrecając bez wiedzy i udziału samego pozwanego.

Anioły Sprawiedliwości po prostu :-)

Ktoś jeszcze chce spróbować walki z naszą pomocą?

To tędy: https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Pomożemy

Tomasz Parol

 13
10.2019

Nie zaniedbuj Nakazu Zapłaty - na przykładzie wygranej na 250 tys.zł. z Ultimo
 

Sytuacja typowa, Pan Paweł zwrócił się do Anuluj-Dlug.pl, bo odebrał Sądowy Nakaz Zapłaty na ponad 250 tys. zł.
Dług był bardzo stary i prawdopodobnie spłacony - co nie tylko twierdził klient, ale też z jakiegoś powodu Bank sie wykreślił z księgi wieczystej w 2008 r.

Stan faktyczny jest więc taki: Konsument wziął wiele lat temu kredyt hipoteczny na ponad 100 tys. zł. który spłacił, bank wykreślił wpis hipoteczny z KW a potem, w 2015 r. sprzedał ten spłacony dług jako nie spłacony firmie windykacyjnej Ultimo.

- Tak, na pozór,to wydaje się niemożliwe, że bank tak zrobił, ale to niestety bardzo częsty proceder i wiele roszczeń funduszy sekurytyzacyjnych jest opartych na cesji wierzytelności dawno spłaconej. Jeżeli prokurator nie ma kogo złapać za rękę (bo instytucji do więzienia nie wsadzi), wszystko jest sprytnie zorganizowane, Państwo płacicie na żadanie windykatorów lub nie reagujecie na nakazy zapłaty, a i sądy tak łatwo klepią - to dlaczego nie!?Otrzymaliśmy więc w 2017 r. od Pana Pawła Nakaz Zapłaty na ponad 250 000 zł. (ULTIMO bowiem doliczyło sobie odsetki od dnia zawarcia umowy kredytu kilkanascie lat temu) i w terminie 14 dni -licząc od daty odebrania -złożyliśmy dobrze uzasadniony sprzeciw.

Następnie sąd przekazał sprawę do postępowania zwykłego z nową sygnaturą C zamiast starej Nc i wyznaczył termin rozprawy.

W tej sytuacji, pamiętając, że argumenty zawarte w sprzeciwie mogą ale nie muszą być brane pod uwagę przez sąd w postępowaniu zwykłym (posiadającym odmienną sygnaturę od poprzedniej), jeszcze raz - z ostrożności procesowej - podnieśliśmy zarzut przedawnienia roszczenia poddając też w wątpliwość czy cała ta rzekoma wierzytelność w ogóle isniała w momencie jej cesji z Banku do Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Jak to niemal w każdym przypadku sporu z firmą windykacyjną i tym razem się okazało, że jeśli chodzi o dowody istnienia zobowiązania w podanej wysokości i zaistnienia okoliczności przerwania biegu terminu przedawnienia to Ultimo ma jedno wielkie NIC.

I TO WIELKIE NIC WYBRZMIAŁO NA ROZPRAWIE. 

W konsekwencji zapadł wyrok jedyny możliwy:

ODDALENIE POWÓDZTWA W CAŁOŚCÌ i zasądzenie wysokich kosztów zastępstwa procesowego na mecenasów z Anuluj-Dlug.plDzięki właśnie wielu wygranym sprawom tego typu jesteśmy w stanie Państwu pomagać przez nasz portal (kliknij w link: https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1) za symboliczną cenę z waszej strony. Resztę ureguluje przegrany windykator.

Bardzo ważne jednak jast aby już na początku nie zaniedbać tego 14-to dniowego terminu od odebrania Nakazu. Potem bardzo ciężko przywrócić termin na złożenie sprzeciwu, a tym bardziej zarzutów (to sytuacja gdy Nakaz Zapłaty jest w postępowaniu nakazowym). A w międzyczasie wyrok się uprawomocni i przyjdzie komornik.

POTRZEBUJESZ POMOCY - NIE SZCZYP SIĘ. Przed Ultimo, Krukiem, GetBackiem, Bestem czy Kredyt Inkasso naprawdę się można obronić skutecznie. Te firmy liczą głownie na Twoje obawy, Twoją niewiedzę i Twoje zaniedbanie.

Jest bardzo wiele postępowań, które mogliśmy w podobny sposób dla Państwa wygrać ale ten termin 14 dni został przez odbiorcę zaprzepaszczony i rzekomy dłużnik stał się prawdziwym dłużnikiem z komornikiem na karku. Oczywiście można wtedy próbować wznawiać postępowanie lub przywracać termin (tak jak pisalismy w poprzednich historiach) ale nie zawsze się da, więc po co kusić los?! Podobnie zalecamy podejmować listy awizowane jeśli są z sądu. Lepiej wiedzieć co się dzieje i przyjąśc z tym w terminie do prawnika niż, żeby zapadł wyrok bez wiedzy i obrony pozwanego.


Patrząc na wcześniejsze dyskusje nie mylmy też Nakazu Zapłaty z Wyrokiem Nakazowym, który jest wydawany w sprawach karnych i wykroczeniach (nie cywilnych) - a termin złożenia sprzeciwu wtedy to tylko 7 dni. Podobnie z Wyrokiem Zaocznym wydawanym w powództwach o zapłatę - tu na reakcję (czyli sprzeciw) tez mamy tylko 7 dni.

Krótko mówiąc:

oOdbierasz Nakaz Zapłaty to od razu zapisujesz na kopercie kiedy odebrałeś i składasz Zapytanie Prawne na Anuluj-Dlug.pl (zakładka: zapytaj prawnika) - a resztą już My się zajmiemy.

Tomasz Parol

CEO Anuluj-Dlug.pl12
10.2019

Wygrana z Alior Bankiem z powodu abuzywności zapisów umowy kredytu złotówkowego
Wiele sie pisze o ostatnim wyroku TSUE odnośnie umów frankowych. Jednak nie tylko umowy walutowe z bankami możemy skutecznie podważyć i obronić się przed roszczeniem.

Historia Pani Beaty jest bardzo prosta. W 2017 r. wzięła w Alior Banku kredyt konsumpcyjny na remont kuchni. Pewnie liczyła na wyższą kulturę bankowości lub że to przychylny konsumentowi bank nowości - sugerując się tymi ich sympatycznymi sloganami reklamowymi.

Pani Beata potrzebowała 27 tys. zł i na taką też kwotę podpisała umowę. Jakież jej wiec było zdziwienie, gdy na konto trafiło niespełna 20 tys. zł . Jak się później okazało 8 tys. zł kosztowały opłaty manipulacyjne i obowiązkowe - zawarte w treści umowy kredytu - ubezpieczenie. Niskie RRSO ale kwitujesz 27 tys. ale dostajesz tylko 19 000.

Pani Beata stwierdziła, że tak bandyckiego kredytu spłacać nie będzie i zażądała odstąpienia od umowy. Niestety za późno, pieniądze były przelewane bowiem z opóźnieniem, tak, że zanim się zorientowała, że przerobiona została na 8 000 przeszły ustawowe terminy "bezkarnego" odstąpienia konsumenta od umowy.

Bank oczywiście na rozwiązanie umowy się nie zgodził i zaczął wymagać spłacenia wszystkich rat (na łączną kwotę ok 40 tys. zł) pod rygorem wszczęcia procesu sądowego.

Potrzebójesz 27 000 zł, dostajesz 19 000 zł. a oddać musisz 40 tys. zł. - WYŻSZA KULTURA BANKOWOŚCI.

Pani Beata się zawzięła i gdy Alior Bank wystąpił przeciwko niej z powództwem przyszła do prawników z Anuluj-Dlug.pl za pośrednictwem Fundacji Anioły Sprawiedliwości.

Analiza sprawy i treści zawartej umowy wykazała, że w tym "kredycie konsumpcyjnym" aż się roi o abuzywnych zapisów. W naszej ocenie Pani Beata miała prawo nie spłacać kredytu, zwłaszcza że pieniądze zostały przelane na jej konto też w Alior, czyli na rachunek nad którym bank miał pełną kontrolę.

Teraz tylko należało o tym przekonać sąd.

A trzeba powiedzieć, że sprawy sądowe z bankami nigdy nie należą do łatwych - nawet gdy widać ewidentny przekręt i nadużywanie swojej pozycji prze bank - bo sędziowie mają tendencję wciąż uważać Banki za instytucję zaufania publicznego, mające moralne prawo dochodzenia swych praw wierzyciela.

Jeśli zatem idziemy do sądu z bankiem musimy zdawać sobie sprawę, że na wejściu w percepcji sądu sprawa wygląda tak: wziąłeś pieniądze zgodnie z umową - to oddaj bankowi co banku z godnie z umową, bo może nawet bank i popełnił błąd ale to poważna instytucja, podejmująca poważne decyzje, dysponująca świetnymi prawnikami i gdyby nie miała racji na pewno by się nie wygłupiała z roszczeniem.

Wgrane społeczeństwu memy: "Długi trzeba płacić" i "pewne jak w banku" mają taką siłę nośną wśród sędziów i wielu prawników, że na samym procesie następuje de facto odwrócenie ciężaru dowodowego. Najczęściej bowiem to nie bank wnosząc pozew musi udowodnić swoje roszczenie, oj tam, wystarczy, żę załączy wyciągi ze swoich własnych rachunków ale to pozwany "dłużnik" musi udowodnić, że nie jest dłużnikiem. Przy badaniu abuzywnosci umów dotychczas też zbyt często miało miejsce przekładanie przez sąd domniemanie dobrej intencji banku i siłę bankowego PR-u podan prawo bankowe, prawo cywilne i ocenę takich praktyk przez UOKiK.

Wystąpiliśmy więc do sądu wiedząc, że mamy wszelkie podstawy twierdzić, iż roszcznie Alior Banku jest niezasadne, ale też pełni właśnie takich obaw, czy z przyczyn "stereotypowych", de facto poza prawnych racje Pani Beaty nie zostaną odrzucone. 

Przypominamy: kredyt nie przedawniony, pieniądze formalnie wzięte, termin na odstąpienie od umowy przekroczony - tyle, że umowa skandaliczna i czuć przekretem bankowym na odległość.

Nasza argumentacja okazała się jednak druzgocząca. Powództwo Alior Banku zostało oddalone w całosci i to w taki sposób, że sam bank postanowił nie składać apelacji:

Chociaż... hmm.... sami Państwo spójrzcie na 2 punkt rzeczenia, czyż i tutaj jednak Sąd nie uległ trochę czarowi etycznego prawa Banku jako Poważnej Instytucji Finansowej do traktowania konsumenta jak dłużnika, nawet gdy bank sam przekroczy wszelkie zasady? A może chodzi tylko o to, że jeśli już u Pani Beaty zostały te przelane pieniadze, to ona może z nich pokryć chociaż koszty procesu?

Niemniej ten wyrok jest nie tylko prztyczkiem w nos dla Aliora, który elegancko wygląda w reklamach ale działa zgoła inaczej, ale też poważnym ostrzeżeniem dla innych Banków: jeśli wymusicie na konsumencie bezprawne umowy, to nie zdziwcie się, że zawartych z wami kredytów konsument nie będzie musiał spłacać.

Jak widać przełom jest nie tylko we frankach (choć "franki" też robimy).

Jeśli więc ktoś z czytelników też ma nabrzmiały problem z bankiem - zapraszamy:

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Sprawdzimy co się da zrobić

Tomasz Parol

CEO Anuluj-Dlug.pl

 

Dyżury w terenie prawników Anuluj-Dlug.pl i Fundacji Anioły Sprawiedliwości (Angeli-Iustitia.pl)

Starostwo Powiatowe w Łowiczu - Poniedziałek 9.00-14.00 pokój 21. parter

Urząd Miasta Legionowo - Czwartek 8.00-15.00 piętro II vis a vis pokoju 3.06

Ratusz Góra Kalwaria - Piątek 10.30 - 15.00 gabinet na I piętrze