Logo
12
04.2022

Porada VIDEO - Twoje finanse na czasy kryzysu, na czas wojny. Co się dzieje i jak sobie radzić. Część pierwsza

Kategoria: VIDEOAnuluj-Dlug.pl rozpoczyna publikację na blogu kolejnych porad video dla osób zadłużonych i długów się bojących.

Każdy następny odcinek będziemy publikować przynajmniej raz na tydzień.

Pierwszy odcinek wykładu jak sobie radzić z finansami, długami i roszczeniami agresywnych instytucji finansowych (banków, windykatorów czy lichwiarzy) oraz opresją własnego państwa w sytuacji obecnego kryzysu bezpieczeństwa, kryzysu humanitarnego, kryzysu po pandemii oraz w obliczu zagrożenia wojną. Jak uniknąć długów i z długów się wydostać? Co nas czeka i czego możemy się spodziewać? Tomasz Parol szef Anuluj-Dlug.pl i Anuluj-Mandat.pl dzieli się swoją wiedzą. Zainteresowanych indywidualną pomocą zapraszamy tu: https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

 

 

Podobało się? Dokonaj subskrybcji kanału na YT 

Możesz też wesprzeć Fundację Anioły Sprawiedliwości w darmowej obsłudze prawnej osób starszych, niepełnosprawnych czy kompletnie zagubionych będących w spirali zadłużenia i zagrożonych utratą dorobku całego życia z powodu działania banksterów, lichwiarzy i firm windykacyjnych. Nawet nie zdajecie sobe Państwo sprawy ile gospodarstw, domów, mieszkań tracą ludzie wskutek oszustw instytucjonalnych. Jak jesteśmy wydziedziczani, pozbawiani majątków i zamieniani w niewolników korporacji obowiada ten film i kolejne odcinki.

Rchnek bankowy: 53 1020 1068 0000 1702 0319 1046

Dopisek: darowizna 15
02.2021

Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytu tylko z powodu zaległości płatniczych - stwierdził Sąd uwzględniając apelację Prawników Fundacji Anioły Sprawiedliwości i Anuluj-Dlug.pl
Sama okoliczność niewywiązania się przez pozwanego z zaciągnietego zobowiazania względem Banku nie daje podstaw do uwzględnienia żądania pozwu.

Sprawa dotyczy mBank ale wyrok może mieć przełomowe znaczenie odnośnie skuteczności wypowiedzeń wszystkich bankowych pożyczek i kredytów w Polsce dokonanych od 2016 r.

Osoba pokrzywdzona przez mBank zwróciła się o pomoc przez portal Anuluj-Dlug.pl już po niekorzystnym dla pożyczkobiorcy wyroku I instancji. Nasz portal zwrócił się o pomoc do kierowanego przez Radcę Prawnego Konrada Olczaka zespołu Fundacji Anioły Sprawiedliwości ds. nadużyć mBanku. Chodziło o błyskawiczne wypracowanie strategii obalenia wyroku I instancji w sytuacji, gdy bank wypowiedział umowę pożyczki nie przestrzegając nowych regulacji odnośnie trybu postepowania zawartych w nowelizacji Prawa Bankowego. 

Anioły Sprawiedliwości musiały wykazać, że niedopełnienie przez Bank formalnej procedury obowiązkowego "zaproszenia" klienta do negocjacji na temat nowych warunków pozyczki lub kredytu zanim bank mu ową pożyczkę lub kredyt wypowie skutkuje nieważnością wypowiedzenia kredytu, a więc nieważnością wywiedzionego z tego wypowiedzenia roszczenia do całości kredytu (pożyczki) po kapitalizacji rat zaległych oraz rat przyszłych z odsetkami i karami.

Prawnicy pisząc apelację sięgnęli nie tylko do Prawa Bankowego, ale także do ustawy o ochronie konsumentów oraz ostatniego orzecznictwa TSUE i Sądu Najwyższego, wskazującego na szczególną rolę Banku jako podmiotu profesjonalnego i aplikujacego do statusu "zaufania publicznego" w wypełnianiu obowiązku informacyjnego wzgledem klienta oraz rygorystycznego przestrzegania tych procedur - na których przestrzeganie klient liczy i które mają dla klienta donośne znaczenie.

W konsekwencji wniesienia apelacji Sąd II Instancji oddalił powództwo mBanku o zapłatę, wskazując, że bank idąc "na skróty" to znaczy wypowiadając umowę pożyczki (kredytu) od razu, tylko dlatego, że klient zalegał ze spłatą rat, nie dając szansy klientowi na jego restrukturyzację czyli dostosowanie warunków spłaty do gorszych możliwości klienta tak naprawdę NIE WYPOWIEDZIAŁ SKUTECZNIE tej umowy, więc jego żądanie o spłatę w całości pozostałej części pożyczki jest niezasadne.

Powyższy wyrok może mieć kolosalne znaczenie, dla wszystkich kredytobiorców lub pożyczkobiorców toczących spór z bankami w oparciu o wypowiedzenie umowy dokonane po 2016 r. 

Jak widać niedopełnienie przez banki procedury to nie jest tylko czynnik techniczny, grzecznościowy lub operacyjny ale ma kluczowe znaczenie dla zasadności całości roszczenia i może być podstawą oddalenia powództwa o zapłatę. Wyrok wskazuje też na kardynalną zasadę: jeśli bank wywodzi swoje szczególne uprawnienia z Prawa Bankowego m.in. do udzielania kredytów, kreacji pieniądza dłużnego i działania jako gwarant obrotu finansowego to musi też równie poważnie ponosić konsekwencje nieprzestrzegania tego prawa.

Podobny konstrukt i orzecznictwo odnośnie nieprawidłowości doręczenia doprowadziło już innych do otwarcia przez Prawników Anuluj-Dlug.pl i Fundacji Anioły Sprawiedliwości możliwości wznawiania postępowań z powództw banków lub funduszy sekurytyzacyjnych mimo uzyskania przez nich  prawomocnych wyroków zasądzających, co w konsekwencji prowadzi do uchyleń wielu tytułów wykonawczych i obowiązku zwrotu przez bank lub firmę windykacyjną środków zajętych przez komornika lub uzyskanych z przeprowadzonych licytacji.

Co powoduje, że osoby zlicytowane mogą mieć nadzieję, że analiza akt sprawy doprowadzi do odzyskania przez nich utraconego majątku - w formie środków finansowych - z którym pożegnały się już dawno i "na zawsze".

 

Można? Można!

Tomasz Parol - Anuluj-Dlug.pl17
05.2020

Spłaciłeś umowę kredytu? Odzyskaj szybko pieniądze utopione w banku i popraw swoją wiarygodność finansową
To pierwsza oferta prawników Anuluj-Dlug.pl kierowana także do osób, które nigdy nie miały kłopoty z długami ale umieją liczyć pieniądze, korzystali przez ostatnie 8 lat z kredytów bankowych i chcą utrzymać wysoką zdolność kredytową na wypadek jeszcze gorszych czasów.

Nie proponujemy Ci sporu z bankami, ale sprytny sposób szybkiego uzyskania dostępu do środków z zawyżonych niegdyś prowizji, z niewłaściwie przewalutowanych umów frankowych a przy okazji dokonanie szczegółowej analizy raportów z Biura Informacji Kredytowej i wyczyszczenie BIK ze wszelkich śmieci, które w oczach banków pogarszają scoring i mogą spowodować odmowę przyznania kolejnego kredytu, a w sytuacji występowania o dotację w ramach Tarczy Antykryzysowej mogą wstrzymać jej wypłatę, bo właściciel firmy, członek zarządu lub prokurent ma zabagniony swój prywatny BIK.

 

DO KOGO DOKŁADNIE SKIEROWANA JEST NASZA OFERTA?

Do porządnych klientów banków, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania finansowe (kredyty) po 1 stycznia 2012 roku i spłacili przed je przed upływem terminu umowy lub skonsolidowali. Z pewnością nie powiedziano im jednak, że w takim przypadku powinni otrzymać od banku zwrot części poniesionych kosztów związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Dotyczy to także kredytobiorców, którzy niegdyś wzięli i już spłacili i ostatecznie rozliczyli kredyty frankowe w oparciu o narzucone im kursy bankowe, bardzo często nie mające nic wspólnego z giełdowymi cenami CHF w tym okresie.

Ofertę kierujemy do tych byłych klientów banków, którzy nie lubią być oszukiwani, już zapotrzebują pieniędzy (a nie za jakiś czas) a przy tym nie mają ochoty na nierówny i długotrwały spór z bankiem o rozliczenie starej umowy.

Anuluj-Dlug.pl znalazł rozwiązanie tego węzła gordyjskiego, ale o tym za chwilę.

 

Zacznijmy od podania PODSTAWY PRAWNEJ TWOICH ROSZCZEŃ:

11 września 2019 TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wydał wyrok w sprawie Lexitor przeciwko SKOK Stefczyka, Santander Consumer Bank i mBank (C- 383/18), w którym uznał znał, że przy wcześniejszej spłacie kredytu bank musi konsumentowi odpowiednio zwrócić odsetki, prowizje i wszystkie poniesione wcześniej koszty, a nie tylko te wprost z umowy zależne zależne od czasu jej obowiązywania.

Był to tak zwany prejudykat, czyli rozstrzygnięcie wiążące dla całego systemu bankowego w Polsce.

CZY TO JEDNAK OCZNACZA, ŻE WSZYSTKIE BANKI RESPEKTUJĄ TEN WYROK?

Niestety nie, wciąż wiele banków wprowadza swoich klientów w błąd. Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich banki masowo odmawiają zwrotu części kosztów kredytów w sposób nieuzasadniony interpretując wyrok TSUE na własną korzyść. Dopiero w obliczu świetnie przygotowanej merytorycznie kancelarii prawnej są skłonne zmienić zdanie.

Wychodzą tu ze słusznego w swoim krótkowzrocznym spojrzeniu na biznes założenia, że po uzyskaniu odmowy część konsumentów odpuści nie chcąc „kopać się z koniem” i obawiając się wpisania na jakąś czarną listę.

Oto przykłady takich odpowiedzi banków, manipulujących rzeczywistością i prawem :

„orzeczenie TSUE z 11 września br. dotyczyło wyłącznie interpretacji przepisów europejskich (dyrektyw), a nie polskiej ustawy o kredycie konsumenckim. Orzeczenie to jest wiążące wyłącznie dla sądu, który zwrócił się do Trybunału o interpretację tych, przepisów. Polskie prawo, w oparciu o które bank dokonuje rozliczenia kosztów kredytu
 z klientem w przypadku wcześniejszej spłaty nie uległo zmianie i w związku z tym na chwilę obecną nie ma uzasadnionych podstaw do zmiany stanowiska banku w tej sprawie".

Bank uparcie twierdzi w ten sposób, że Dyrektywa 2008/48/WE i Artykuł 16 ust. 1 prawa konsumenta go nie wiąże, przemilczając, że orzeczenia wydane w trybie prejudycjalnym, mimo, że zawsze składane na podstawie wniosku w konkretnej sprawie złożonego przez konkretny sąd (tu: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) mają charakter rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, wiążącego wszystkie sądy i wszystkie banki w tego typu sporach z konsumentem.

Kolejna pojawiająca się argumentacja:

„Pobrana prowizja nie była związana z długością okresu, w jakim była Pani zobowiązana spłacić zadłużenie, co oznacza, że prowizja nie była również powiązana ze skróconym okresem obowiązywania umowy”.

Co oznaczałoby, że rzeczywiste bankowe koszty obsługi klienta i warunki spłaty kredytu nie mają żadnego wpływu na pobierane od klienta opłaty, a zatem były one liczone zupełnie „z nieba” a więc pobierane przez bank bez biznesowego uzasadnienia.

Zdarzyło się też, że jeden z banków wykorzystał przewrotnie wyrok TSUE na własną korzyść – argumentując, że prawo nie działa wstecz:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11.09.2019 r wskazał jedynie kierunek wykładni przepisów prawa o wcześniejszej spłacie wynikającej art. 16 z Dyrektywy umów konsumenckich. Ta interpretacja nie uwzględnia jednak sposobu interpretacji przepisów do prawa polskiego, a ponadto nie powinna być stosowana do oceny skutków wcześniejszej spłaty kredytów, która nastąpiła przed wydaniem wyroku przez Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Tyle, że zasada „lex retro non agit” nie obowiązuje w naszym bizantyjskim prawie bezwzględnie i dotyczy jedynie wchodzących przepisów prawa stanowionego, a nie wiążących interpretacji istniejących przepisów. Siłą rzeczy bowiem wyrok dotyczy zastanego i istniejącego już stanu prawnego, w oparciu o który toczy się spór, a nie przyszłego i niepewnego. Jeszcze bardziej to wybrzmiewa w przypadku wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które nie tylko wiążą wszystkie podmioty będące w sporze, lub które będą w sporze w przyszłości ale także mogą stanowić podstawę wznowienia postępowań już wcześniej rozstrzygniętych. To klasyczny sposób trockizmu bankowego: cel uświęca środki.

 

Takich karkołomnych interpretacji banków na niekorzyść klienta, by tylko nie zapłacić klientowi co mu się należy jest masa. Można powiedzieć, że każdy bank mający po drugiej stronie osamotnionego konsumenta uprawia swój sposób manipulacji i wykręcania kota ogonem.

Zatem pojawia się pytanie:

- co dalej gdy bank daje odpór i wbrew prawu nie chce zwrócić pieniędzy, które do niego nie należą? Czy klient powinien machnąć ręką i odpuścić (co często się dzieje i na co banki liczą najbardziej) czy też zgłosić reklamację i gotować się na drogę sądowa z bankiem?

Otóż nie! – właśnie w takiej sytuacji Anuluj-Dlug.pl może przyjść z pomocą. 

Od 6 lat walczymy z bezprawnymi praktykami banksterów, prowadziliśmy kilka tysięcy spraw sądowych po stronie tzw dłużników, wykazując, że wbrew oświadczeniom banków i wbrew rzekomym wierzytelnościom sprzedanym firmom windykacyjnym nasi podopieczni dłużnikami nie są. Od 6 lat obserwujemy krętactwa banków w sprawach sądowych, stosowanie kruczków aby za plecami byłego klienta uzyskać wyrok i uruchomić mu komornika a najlepiej od razu licytację, natomiast gdy to klient zakłada sprawę, tak jak to się dzieje w dziesiątkach sprawach frankowych pod naszą pieczą, banki dokonują karkołomnych wybiegów aby swojego byłego klienta maksymalnie zniechęcić, zastraszyć jakimiś rzekomymi kosztami lub wpisaniem na listę klientów trudnych lub co najmniej proces odwlec na lata, aby nie było prosto i inni pokrzywdzeni uznali, że szkoda czasu.

Dlatego, gdy znów zetknęliśmy się z masowym pokrzywdzeniem finansowym Polaków przez banki postanowiliśmy znaleźć taki sposób, aby klient nic nie musiał odpuszczać, uzyskał szybko pieniądze i nie czekał go wieloletni, kosztowny i obarczony ryzykiem spór.

NAŚLIJ BANKOWI WINDYKATORA. MIEJ SATYSFAKCJĘ :-)

Czytaj więcej ...

16
03.2020

Czas koronawirusa - zadbaj o swoje finanse
Przymusowa narodowa kwarantanna domowa i „usypianie” z dnia nadzień, w miarę narastania zagrożenia pandemią działań sądów, urzędów i komorników to paradoksalnie może być dobry czas na uporządkowanie, ogarnięcie i odkręcenie swoich domowych problemów finansowych.

Sprzyja temu też czas, którego zawsze nam brakowało, a którego obecnie posiadać będziemy w nadmiarze, zacisze domowe pozwalające na refleksję i spokojne „pokopanie” w dokumentach oraz zminimalizowana potrzeba wydatków bieżących (niebawem ze zdziwieniem każdy z nas zauważy jak nam niewiele potrzeba do życia jeśli się nie przemieszczamy, nie gościmy, nie chodzimy po galeriach handlowych, nie jeździmy na zorganizowane wycieczki i nie chodzimy do kin, kawiarni, restauracji, teatrów, na basen czy do fryzjera).

W niniejszym artykule w kilku blokach zespół Anuluj-Dlug.pl postara się przedstawić jak najlepiej wykorzystać ten okres na rzecz zadbania o swój majątek, swoje pieniądze i swoją przyszłość oraz ewentualnie na odzyskanie w przyszłości tego co utraciliśmy w wyniku zaniedbań prawnych i zajęć komorniczych.

Zacznijmy od porady dla dłużników, bo nimi się zajmujemy przede wszystkim.

Skorzystanie z porady Anuluj Dług jest proste i tanie (bo działamy on line) a poza tym skuteczne (wszak nasi prawnicy „żyją” przede wszystkim z kosztów zastępstwa procesowego zasądzanych od przegranych firm finansowych, a więc dzięki WYGRANIU PAŃSTWA SPRAW) o czym świadczy ponad 3 tys. wygranych procesów (90% wszystkich których się podjęliśmy) ale MUSISZ SIĘ TERAZ PRZYGOTOWAĆ!.

W tym celu:

 1. Rozpisz sobie na kartce wszystkie swoje kłopoty finansowe dzieląc je na kwoty, różne źródła i rożne sprawy.
 2. Ważne by podzielić te sprawy według zaawansowania/etapów roszczeń czyli na:

I - Te świeże gdzie zalegamy, w których nas dopiero wierzyciel lub windykator wzywa do zapłaty lub nęka listami, telefonami, SMSami czy mailami (tu znamy tylko kwotę roszczenia i nazwę wierzyciela oraz czasem źródło tego roszczenia),

II – Te które się toczą przed sądem i o nich wiemy, lub wiemy tylko tyle, że przed sądem się toczyły a potem słuch o tym zaginął (tu znamy Sąd, kwotę, wierzyciela i sygnaturę akt sądowych).

III – Sprawy komornicze, które nas dotykają lub dotknęły, dowiedzieliśmy się o egzekucji przeciwko nam, egzekucja już się toczy od jakiegoś czasu i ciągle tracimy pieniądze albo walczymy z komornikiem, egzekucja się odbyła i została zamknięta (straciliśmy już majątek w wyniku zajęć środków lub w wyniku licytacji) lub wiemy, że była egzekucja, ale nic nam nie zabrali i ją umorzyli, lecz obawiamy się, ze w każdej chwili komornik może wrócić.

IV – dolegliwością naszą są wpisy do BIK, KRD, BIG, ERIF i innych rejestrów oraz giełd długów, co nam komplikuje życie, nie możemy wziąć kredytu, pożyczki, rozwijać działalności, dlatego chcielibyśmy to wyczyścić.

V – jesteśmy spadkobiercami i obrywamy za nie swoje długi lub chcemy wyczyścić zapis hipoteczny w księdze wieczystej.

 1. Do każdej z tych wydzielonych spraw, które chcemy wyczyścić staramy się zgromadzić wszystkie dokumenty jej dotyczące. WSZYSTKIE! Nie dokonujemy ich podziału na ważne lub nie ważne – to prawnicy Anuluj Dług zdecydują, który jest z tych dokumentów istotny a który nie.
 2. Skanujemy tak pogrupowane dokumenty. Brzmi to poważnie, ale robimy to smartfonem. W tym celu należy pobrać darmową aplikację CamScanner albo inną podobną i zrobić nią zdjęcie każdego dokumentu, które będzie lekkie, pozbawione niepotrzebnego tła, wyostrzy dokument a potem pozwoli cały komplet do danej sprawy wysłać na komputer w jednym pliku pdf. Mamy czas więc możemy to zrobić na spokojnie.
 3. Jeśli już mamy poopisywane nasze sprawy i pokompletowane do nich dokumenty, albo dokumenty, których nie umiemy określić i nie wiemy co z nich wynika ale chcemy dać pod ocenę prawników to decydujemy jakie zlecenie złożyć.

UWAGA – W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKŁADAMY ZLECENIE TAM GDZIE BIEGNIE NAM TERMIN!

Zazwyczaj jest to 7 dni (tygodniowy) lub 14 dni (dwutygodniowy) kalendarzowych (nie roboczych) liczonych od dnia następnego po otrzymaniu od listonosza lub odebraniu z poczty.

WAŻNE, by pisać na kopercie datę odebrania i przez kogo (czy osobiście czy odebrał ktoś inny).

Teraz można skorzystać z oferty Anuluj-Dlug.pl:

Jeśli składasz zlecenie co do jednej sprawy, skorzystaj z naszej taniej oferty za symboliczną kwotę 117 zł.

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1?id_referer=

Jeśli sprawa nie będzie wymagała podjęcia nadzwyczajnych środków zaskarżenia, zapoznania się za aktami w czytelni sądu lub karkołomnych wielopoziomowych działań mecenasów to zamkniemy się w tej kwocie.

Jeśli jednak masz wiele spraw, nie potrafisz ich uporządkować lub jesteś w spirali zadłużenia zrobimy wszystko hurtem w ramach szerszego zlecenia PREMIUM za 500 zł

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=,

ale w rzeczywistości też tańszego przeszło 10-krotnie niż oferty na rynku prawniczym (to dzięki temu, że Anuluj-Dlug.pl działa jako fundacja charytatywna poprzez sieć wolontariuszy, a Ty ponosisz tylko koszty w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, my nie wynagradzamy zazwyczaj adwokatów i radców prawnych, co najwyżej zwracamy im tylko poniesione koszty, np. z zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego które pokrywają przegrane banki i firmy windykacyjne).

Po złożeniu zlecenia powinniśmy się odezwać w ciągu kilku dni, krok po kroku prowadząc wspólnie z Tobą proces wychodzenia z problemu.

Jeśli jednak masz poczucie, że coś się dzieje za Twoimi plecami przeciwko Tobie, lub chcesz się upewnić, że nękający Cię rzekomy wierzyciel nie wytacza tajnie ciężkich dział zadzwoń do e-Sądu i zapytaj. Tam bowiem trafia 50% pozwów banków i firm windykacyjnych.

W tym celu należy wykonać telefon pod numer e-Sądu: 25 631 00 50

Często jest pewien czas oczekiwania na połączenie ale warto poczekać aż biuro obsługi interesanta się odezwie.

Następnie podajemy swoje imię i nazwisko oraz PESEL i prosimy o udzielenie informacji odnośnie spraw w których byliśmy pozwanymi wg następującej tabeli:

 1. Sygnatura …………………………..
 2. Nazwa powoda ……………………………………
 3. Kwota roszczenia ……………………………………
 4. Czy sprawa jest w toku czy zapadło rozstrzygnięcie?
 5. Jakie?
 6. Kiedy wydano nakaz zapłaty i kiedy nam doręczono
 7. Na jaki adres był wysłany i kto odebrał

Takie informacje z e-sądu są kluczowe w przypadku zlecenia jeśli prawnik Anuluj-Dlug.pl ma podjąć działania dotyczące obrony przed powództwem lub doprowadzić do unieważnienia prawomocnego nakazu zapłaty, umorzenia postępowania komorniczego i odzyskania zabranego majątku

Więcej tutaj na ten temat: https://anuluj-dlug.pl/post/kiedy-egzekucje-komornicza-mozna-uniewaznic-i-odzyskac-zabrane-nam-pieniadze

Gdy spraw w e-sądzie jest dużo, warto wziąć kody do konta i przekazać prawnikom.

Takie działanie jest też przydatne aby zidentyfikować wszystkie swoje długi i wszystkich wierzycieli na poczet przeprowadzenia upadłości konsumenckiej

https://anuluj-dlug.pl/post/upadlosc-konsumencka-szansa-dla-zadluzonych-zmiany-w-prawie

UWAGA: warto do e-Sądu zadzwonić teraz, gdy jeszcze sądy pracują, bo nie wiadomo jak sytuacja z koronawirusem się zagęści. Ten czas wykorzystajmy na zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji.

Pamiętaj: jeśli masz odzyskać kontrolę nad swoimi finansami, a zwłaszcza nad swoimi długami nigdy nie rób tego co podpowiada Ci ktoś z zewnątrz, upominając się o pieniądze od Ciebie, nie rozmawiaj więc z firmami windykacyjnymi które dzwonią tylko odpowiadaj „pomyłka” i odkładaj słuchawkę, nie odpisuj na ich SMSy, nie dzwoń na podawane przez firmy windykacyjne, chwilówki czy banki telefony w wezwaniach, nie podpisuj ugód, nie wpłacaj windykatorom pieniędzy, a gdy dostaniesz pismo z sądu lub komornika (komornik nigdy nie dzwoni, dzwoni oszust lub windykator albo jedno i drugie) odbierz je a potem natychmiast skontaktuj się z prawnikiem, którego sam sobie wynajmiesz (np. przez portal Anuluj-Dlug.pl), który zna się na antywindykacji i którego słuchaj bezwzględnie, bo to Twój prawnik, pracujący po to byś Ty wygrał i Ty uzyskał przewagę.

Przeczytaj ten wytłuszczony tekst teraz jeszcze raz i… nigdy już:

NIE PŁAĆ FIRMIE WINDYKACYJNEJ ANI GROSZA – bo zleciłeś lub masz zamiar zlecić prawnikowi zadania anulowania długu i nie jest w Twoim interesie tracić teraz pieniądze ani potwierdzać każdą wpłatą, że uznajesz ten dług i utrudniać każdą swoją wpłatą pracę prawnikom.

W okresie ZARAZY warto poza tym akumulować środki na rzeczy ważne, na pokrycie zobowiązań stuprocentowo wymagalnych bez których nie da się: korzystać z prądu, gazu, telefonu, Internetu, kablówki, ogrzewania czy dostaw niezbędnych nam towarów i usług.

Wszelkie spłaty rzekomych zobowiązań windykacyjnych, chwilówek, rat kredytowych czy pożyczek z banków albo od lichwiarzy powinny zostać przez Ciebie wstrzymane. Podobnie z Zusem i podatkami. Żadna z tych instytucji nie podejmie przeciwko Tobie teraz żadnej akcji (ze strachu, braku narzędzi prawnych, pracowników czy dlatego że mają swoje własne problemy). Nie oszukujmy się, nie podejmą też teraz radykalnych działań komornicy i poborcy skarbowi, chociażby dlatego, że stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że wszyscy działamy obecnie w stanie wyższej konieczności – zwalniającym nas z odpowiedzialności za działania w imię zadbanie na rzecz siebie i rodziny o środki na czasy trudne, w okresie, który nie wiadomo jak długo potrwa. Poza tym Państwo Polskie będzie musiało systemowo doprowadzić do wstrzymania wymagalności zobowiązań bankowych i fiskalnych. 

I tak Związek Banków Polskich poproszony (sic!) przez Prezydenta RP ogłosił w poniedziałek 16.03.2020 trzymiesięczny (maksymalnie) okres karencji dla kredytobiorców

https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-w-sprawie-dzialan-pomocowych-podejmowanych-przez-banki

i tegoż 16.03 została zwołana Rada Gabinetowa w celu uchwalenia prawa o zawieszeniu obowiązków podatkowych i ZUS.

Ważne mogą się okazać też te czynności, które należy podjąć TERAZ mając sprawę w sądzie i mając świadomość, że spadają w wokandy wszystkie rozprawy, sądy są wyjątkowo podatne w okresie pandemii na wnioski o odroczenia terminów, wydłużenia terminów czy przywrócenie terminu, a to co teraz nie wykorzystamy lub zaniedbamy skumuluje się potem, gdy okres zarazy minie i wszystko wróci do normalności.

Dlatego należy się spieszyć w ze zleceniami dla naszych prawników i skorzystać z okresu w którym wszystkie terminy zobowiązujące do czegoś instytucje takie jak sądy, urzędy, komornicy, banki, fundusze, spółki prawa handlowego biegną jak wcześniej natomiast te dotyczące nas obywateli, konsumentów, pozwanych, podatników, pracowników, osoby fizyczne można przedłużyć, wzruszyć, nagiąć, przywrócić, odroczyć lub zawiesić.

I teraz przechodzimy do porad dotyczących nie tylko dłużników:

Czytaj więcej ...

05
03.2020

Kiedy egzekucję komorniczą można unieważnić i odzyskać zabrane nam pieniądze
To jest moment, którego wszyscy się obawiają. Spotkanie z komornikiem, który przychodzi i zabiera naszą własność.

A oprócz zasądzonych kosztów, pobiera szereg innych opłat kosztów w postępowaniu egzekucyjnym. Czy można odwrócić ten proces?

Czasem zdarza się tak, że o zadłużeniu dowiadujemy się dopiero przy kontakcie z komornikiem, bądź co gorsza, po dokonaniu przez niego zajęcia na rachunku bankowym. Dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę, że nakaz zapłaty, na który ów komornik się powołuje, wydany został bez naszej wiedzy i bez możliwości podjęcia przez nas jakichkolwiek kroków obrony prawnej.

Niestety w części przypadków okazuje się, że sprawy cofnąć do etapu sądowego nie można. Bowiem sam fakt nieodebrania korespondencji zawierającej nakaz zapłaty z sądu, nie daje podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne doręczenie nakazu zapłaty i przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Ale…

…ale istnieje jednak masa przypadków, gdzie jesteśmy w stanie „wznowić postępowanie”, to jest złożyć do sądu wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty i przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ww. wniosku, sąd pozbawia nakaz zapłaty klauzuli wykonalności oraz doręcza nakaz zapłaty na wskazany przez nas adres. Wówczas zaczyna biec 14 dniowy termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Jak zatrzymać egzekucję?

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, przy czym z wnioskiem tym wierzyciel jest zobowiązany doręczyć komornikowi nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Pozbawienie nakazu zapłaty klauzuli wykonalności jest podstawą do złożenia przez dłużnika wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego komornik nie podejmuje dalszych czynności, ale czynności już dokonane pozostają w mocy. W związku z powyższym, wyegzekwowane do tej pory kwoty trafiają na rachunek depozytowy, gdyż nie mogą one być przekazane wierzycielowi z uwagi na zawieszenie postępowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik zawiesi także postepowanie na wniosek dłużnika, jeśli ten przedstawi zaświadczenie, z którego wynikać będzie, iż nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. W tym przypadku komornik w dalszym ciągu może dokonywać czynności (w tym dokonywać zajęć), jednak wyegzekwowanych środków (jak wyżej) nie ma prawa przelać na rachunek bankowy wierzyciela.

 

Ale co w przypadku jeśli egzekucja została już w całości wykonana? Czy istnieje możliwość, aby cofnąć wykonaną już egzekucję komorniczą?

Czytaj więcej ...

15
12.2019

Uwaga na przedświątecznych oszustów
Gorączka przedświąteczna i związany z nią szał zakupów sprzyja panoszeniu się oszustów internetowych. I nie tylko chodzi o towary marnej jakosci zakupywane za wygórowaną cenę, o fałszywe przeceny i promocje czy nieuznawanie reklamacji - dochodzi także do poważniejszych przestępstw.

Przede wszystkim chodzi o fraud, czyli wyłudzanie danych osobowych pozwalajacych oszustom na zaciaganie kredytów w naszym imieniu i rożnego rodzaju zobowiązań na nasz koszt.

Bardzo musimy uważać przesyłając gdziekolwiek skan naszego dowodu osobistego, komu podajemy swój PESEL i z jakich przyczyn, gdzie wklepujemy numer naszej karty płatniczej, zwłaszcza gdy jednocześnie podajemy trzycyfrowy numer kontrolny znajdujący się na jej rewersie. A już pod żadnym pozorem, NIGDY, nie podajmy naszych loginów, haseł czy PINów. 

Jeśli promocja ale warunkowa - tzn, aby się załapać musimy wykonać jakąś czynność, np. przesłać niewielką kwotę z naszego konta bankowego na inne - UWAŻAJCIE - w ten sposób bowiem możemy uwiarygodnić oszusta, który dokonując kosztownego zakupu podał się za właściciela konta (naszego), z którego właśnie został wykonany niewielki przelew.

Oczywiście, przed każdym wyrafinowanym oszustwem internetowym się nie zabezpieczymy, zwłaszcza tego typu jak w materiale poniżej - gdzie, co warto zauważyć nie zainterweniowała też na czas ani Policja ani Prokurator, pomimo ewidentnego wyłudzenia od urzędu rejestrującego działalność gospodarczą poświadczenia nieprawdy o miejscu jej prowadzenia.

Art. 272 kk Podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Służby tutaj z lenistwa bądź niewiedzy absolutnie nie nadążyły za nowymi technologiami, nie potrafiono bowiem zastosować tego przepisu do sytuacji gdy rejestracja sklepu pod fałszywym adresem dokonana została on-line. Gdyby się lepiej przyjrzeć, z pewnością by ujawniono, że nie tylko adres jest fałszywy, ale także podano czyjeś dane osobowe uzyskane podstępnie (fraud), na które być może nawet został założony autentyczny rachunek bankowy i pobrana karta bankomatowa służące przestępstwu. 

Gdyby jednak kupujący w elementarny sposób sprawdzili ten dziwnie tani sklep i zastanowili się nad archaicznym sposobem płatności i wysyłki towaru - co razem powinno zapalić w głowie lampkę alarmową - oszustwo (286 kk), by sie nie udało i nie straciliby pieniędzy pomimo nieudolności organów ścigania.

Z doświadczeń Anuluj-Dlug.pl wynika, że właśmie tego rodzaju wpadki finansowe ofiar oszustów są początkiem ich pętli zadłużenia. Osoba poszkodowana, która straciła pieniądze przed świętami sięga czasem po chwilówki, aby jednak planowane prezenty zakupić. Dzieci czekają, a i rodzina nie może się przecież dowiedzieć, że mamy problemy (sic!).

Niezapłacona chwilówka w terminie generuje wysokie kary i duży dług, który jest spłacany kolejną, jeszcze większą chwilówką i pętla się zaciska. Po roku człowiek zadłużony jest w tylu instytucjach, nękany przez tylu windykatorów i tak umęczony psychicznie, finansowo i fizycznie, że jedyną szansą staje się upadłość konsumencka.

Oczywiście w niej możemy pomóc:

Badanie całości zadłużenia pod upadłość

Ale przede wszystkim UWAŻAJCIE, by nie pakować się w kłopoty przez shopping świąteczny i nierozwagę w internecie. Pieniądze możecie bowiem stracii wielokrotnie wiekze niż planujecie zyskać, a rodzina i tak się dowie: od windykatora, od komornika, od załamanego współmałżonka.

Tomasz Parol Anuluj-Dlug.pl12
12.2019

Licytacje komornicze krok po kroku
Wszystko to, co powinieneś o nich wiedzieć!

Licytacja komornicza w wielu osobach budzi niesmak, a nawet przerażenie. Choć w gruncie rzeczy m.in. do tego jest powołany komornik, dla wielu osób takie działania uznawane są za kontrowersyjne. Pomimo, że wierzyciel ma prawo dochodzić swojego roszczenia, dla znacznej liczby osób licytacja np. mieszkania dłużnika jest czymś strasznym.

Jak wygląda taka licytacja? Jakie czynności muszą być uprzednio wykonane? Czy możemy skarżyć działania komornika, jeśli uważamy, że odbywają się one niezgodnie z prawem? W krótkim poradniku poniżej postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was, drodzy Czytelnicy, kwestie.

Sama licytacja komornicza jest rodzajem „czynności” przeprowadzanej przez komornika, mającej na celu sprzedaż ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika, a odbywająca się w celu wyegzekwowania należności przysługujących wierzycielowi. Osoba (prawna lub fizyczna), która zaproponuje najwyższą cenę staje się nowym właścicielem (nabywcą) danej rzeczy. Licytacje odbywają się w miejscu publicznym (np. w biurze komornika, w budynku sądu, w lokalu należącym do dłużnika), wyznaczonym przez komornika, o określonym czasie. Wszelkie istotne dane na temat miejsca i czasu licytacji powinny znaleźć się w tzw. obwieszczeniu, które jest ogólnodostępne (np. na stronie internetowej komornika czy też w budynku sądu rejonowego). Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach udział w licytacji komorniczej może wziąć każdy kto ma zdolność do czynności prawnych. Jak już wskazano powyżej, przedmiotem licytacji komorniczej mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchome. Do najbardziej typowych przedmiotów licytacji komorniczych zaliczamy:

 • Mieszkania, domy, działki należące do dłużnika, garaże, lokale, czy tez magazyny
 • Meble, w tym antyki, starocie
 • Biżuteria
 • Sprzęt RTV, AGD,
 • Pojazdy takie jak samochody, motocykle, przyczepy, skutery
 • Co budzi wiele kontrowersji – zwierzęta również stanowią „przedmiot” licytacji komorniczej.


W art. 829, 831 §1 i 833 §6 Ustawodawca wskazał enumeratywnie listę przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej (czyli w skrócie – nie mogą stanowić przedmiotu licytacji), a są to:

 • pościel, bielizna, ubrania codzienne niezbędne dla dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny,
 • ubrania niezbędne do pełnienia służby lub odzież robocza,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny na okres jednego miesiąca,
 • jedna krowa, dwie kozy, trzy owce lub 20 sztuk drobiu potrzebne do wyżywienia dłużnika i będącej na jego utrzymaniu rodziny wraz z zapasem ściółki i zboża,
 • narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej dłużnika,
 • surowce niezbędne dla dłużnika do produkcji na okres jednego tygodnia (nie dotyczy to pojazdów mechanicznych),
 • przedmioty niezbędne do nauki, osobiste dokumenty, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych,
 • przedmioty codziennego użytku, które mają znaczną wartość użytkową dla dłużnika, a ich sprzedaż oznaczałaby zbycie poniżej ich wartości,
 • wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej,
 • inne określone w przepisach.

Niemniej jednak, aby mogło dojść do skutecznej licytacji komorniczej, uprzednie działania komornika kształtują się następująco:

Czytaj więcej ...

27
11.2019

Upadłość konsumencka szansą dla zadłużonych - zmiany w prawie
Upadłość konsumencka jest to w zasadzie szereg czynności mających na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna.

Niewypłacalności to taki stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Nie jest to jednak, wbrew powszechnemu mniemaniu, zupełnie nowy start dla zadłużonej osoby, bez jakichkolwiek konsekwencji.

Zasadniczo umorzenie obejmuje wszystkie zobowiązania upadłego, które wykazał on we wniosku, a także takie, które powstały po zgłoszeniu się wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. Trzeba jednak pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (czyli w skrócie sprzedaży) całego lub części majątku dłużnika.

Chyba najbardziej dobitnym przykładem jest sprzedaż mieszkania dłużnika. W takim przypadku sędzia-komisarz wydziela upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres do dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

            Co zmienia się w przepisach ustawy?

Najbardziej doniosłą zmianą jest brak konieczności przeprowadzenia badania, z jakich przyczyn doszło do stanu niewypłacalności dłużnika, nowelizacja uchyla więc przepis, na mocy którego sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Okoliczności te będą jednak weryfikowane później, na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli (czyli swoistego harmonogramu spłaty zadłużenia) - dotychczas nie mógł on przekraczać okresu 36 miesięcy. Jednakże, w przypadku gdyby upadły dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące. Dla dłużnika jest to po prostu przedłużenie tej niedogodności.

Jednocześnie nałożono nowe wymogi dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości, np. wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 - informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

- informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

- oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Istotne zmiany następują również dla dłużników, którzy nie posiadają żadnego majątku - będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury w zakresie upadłości.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza instytucję skargi na czynności syndyka (a więc osoby prowadzącej postępowanie upadłościowe), w przypadku gdyby prawo upadłego, wierzyciela lub innej osoby zostało w skutek czynności lub zaniechania syndyka naruszone lub zagrożone.

Wprowadzono również istotną zmianę w zakresie umorzenia postępowania przez Sąd. Sąd umorzy takie postępowanie, jeśli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Skutkiem umorzenia postępowania jest możliwość dochodzenia zaspokojenia przez wierzycieli na zasadach ogólnych. Jednakże postępowania nie umarza się, jeżeli takie umorzenie mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

            Warto również wskazać zmiany w przypadku, gdyby osobista sytuacja upadłego wskazywała, że nie byłby on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli, tzn. umorzenia zobowiązań upadłego, w przypadku gdy taka sytuacja nie ma charakteru stałego. Dochodzi wówczas do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego sądu uzna, że niezdolność upadłego do dokonywania spłat ustała  - i w konsekwencji ustali plan spłaty. Trzeba też podkreślić, że w takim przypadku nałożono na upadłego zakaz dokonywania czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową, chociaż w w wyjątkowych przypadkach, upadły może wnieść do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności lub zatwierdzić jej wykonanie. Nałożono również obowiązek składania przez upadłego corocznie sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej.

Wskazano również okoliczności, w których sąd uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego:

1) nie złożył w terminie sprawozdania o swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej;

2) w sprawozdaniu podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,

3) dokonał opisanej wyżej czynności prawnej ,bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,

4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

 • chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W powyższych przypadkach, zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty nie podlegają umorzeniu.

Jak widzimy, materia dotycząca upadłości konsumenckiej jest bardzo skomplikowana, natomiast każda sytuacja dłużnika powinna być oceniana jednostkowo, z uwagi na jego interes oraz skomplikowane najcześciej okoliczności życiowe.

Co zatem użytkownik Anuluj-Dlug.pl będący w spirali zadłużenia może zrobić teraz, by dowiedziec się jak najwięcej na temat całości swojego zadłużenia, szans pozbycia się na zawsze niektórych długów oraz zbadać możliwości przeprowadzenia upadłości?

Skorzystać z naszej usługi PREMIUM (500 zł. wpłaty), w której kompleksowo zajmujemy się całością spraw dłużnika od strony własnie zbadania stopnia zadłużenia, szans podjęcia walki i rekomendowaneś ścieżki upadłości.

USŁUGA PREMIUM - kliknij

Osoby kwalifikujące się i zainteresowane takim ostatecznym oczyszczeniem swojej sytuacji przekażemy do ekspertów Anuluj-Dlug.pl od spraw upadłości, którzy wycenią całość procesu i go przeprowadzą. Wielokrotnie korzystniejsze bowiem jest zapłacenie raz za upadłość i mieć światło w tunelu, niż podlegać niekończącej się egzekucji i windykacji przez wiele wiele lat.

Zajmujemy się też upadłością przedsiębiorców.

Naszą Usługą Premium rozpoczniesz ten proces. Warto spróbować.

Poniżej szablon to wypełnienie dla zainteresowanych upadłością wszelaką. Tych informacji będziemy potrzebować aby złożyć wniosek i sprawnie przeprowadzić proces:

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji, email, telefon:

 

 1. Nazwa wierzyciela widniejąca na pismach z sądu:

 

 1. Nazwa wierzyciela na pismach komorniczych:

 

 1. Szerzej stan faktyczny:  
  • Wysokość zadłużenia:
  • Okoliczności powstania zadłużenia:
  • Na co przekazano środki z zaciągniętych kredytów/pożyczek?

 

 1. Sytuacja rodzinna:
  • Czy dłużnik posiada małżonka? TAK/NIE Jaka umowa majątkowa?
  • Czy dłużnik posiada dzieci? TAK/NIE Inne osoby na utrzymaniu?

 

 

 1. Sytuacja finansowa:
  • Źródło dochodów:
  • Wysokość dochodów:
  • Wykaz majątku / wycena poszczególnych składników majątku:
  • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego/ kto jest właścicielem lokalu?
  • wysokość wszystkich miesięcznych obciążeń jakie ponosi dłużnik takich jak żywność, leki, opłaty (w tym raty kredytów/pożyczek, czynsz …), koszty utrzymania rodziny:
 1. sytuacja osobista - jeśli dłużnik chorował:
  • okoliczności i przebieg choroby:

 

Sprawdź Kupon Ratunkowy - przygotowujący do rozpoczęcia działań naprawczych:

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=

Zespół Anuluj-Dlug.pl

Pod redakcją Adama Nawrockiego i Gabrieli Pisarek21
11.2019

Umorzenie po ucieczce Ultimo przed Anuluj-Dlug.pl to nasza wygrana, ale...
Przypadek Pani Krystyny był taki:

Mieszkała za granicą, zgłosił się do nas jej syn w 2017 r. do którego dotarł sądowy nakaz zapłaty pisząc tak:

Nakaz dotyczy kredytu z 2005 r. na poczet którego komornik sądowy już pobierał pieniądze z emerytury mamy, jeszcze z powództwa banku od ok. 10 lat. Zgodnie z przepisami pobierana jest równowartość 25% emerytury na poczet tego oraz jeszcze innych długów. W tej chwili firma windykacyjna żąda pieniędzy tytułem wierzytelności, które wykupiła z banku. Kwota zadłużenia to 20620,05 PLN oraz koszty procesu 2675,00 PLN. Suma, która jest do spłacenia zamiast się zmniejszać wciąż jest większa.

Prawnicy Anuluj-Dlug.pl wkroczyli składając skutecznie sprzeciw, a potem doprowadzając do postępowania zwykłego. Po kolejnym piśmie procesowym mec. Konrada Olczaka - którego fundusze sekurytyzacyjne boja się jak ognia - ULTIMO salwowało się ucieczką przed samą rozprawą wycofując powództwo.

Niestety bez zrzeczenia się roszczenia.

Protestowaliśmy mimo, że umorzenie to przecież nasza i klientki wygrana - dlaczego?

Otóż brak zrzeczenia się roszczenia to wybieg pozwalający firmie windykacyjnej - mimo przegrania sprawy - na złożenie kolejnego pozwu za jakiś czas lub, co bardziej prawdopodobne, na sprzedanie sprawy kolejnemu windykatorowi.

DLATEGO WŁAŚNIE NIGDY SIĘ NA TO NIE ZGADZAMY i staramy przekonać sąd, że to jest zagranie nie etyczne. Fundusz sekurytyzacyjny i obsługująca go firma ULTIMO jest wszak wyspecjalizowaną korporacją prawno-finansową, która musi mieć pełną świadomość czy ma podstawy do wniesienia powództwa, czy roszczenie nie jest przedawnione i czy w ogóle cokolwiek w tym co piszą w pozwie jest zgodnie z prawdą. Sąd nie powinien pozwalać na takie zagrania wyspecjalizowanej wielkiej instytucji ze względu na zasady współżycia społecznego, bo to nie jest ich żadna pomyłka, ale zwykły przekręt, który się nie udał TYLKO DLATEGO że pojawił się Anuluj-Dlug.pl i jego Radca Prawny Konrad Olczak.

Niestety, tym razem do sądu to nie dotarło. Pozwolił i sprawę umorzył. DŁUG ANULOWANY

Póki co!

Tym razem Klientka wygrała, bo Ultimo uciekło wiedząc, że nie ma szans ale...

My w Anuluj-Dlug.pl nie jesteśmy do końca zadowoleni.

Pani Krystyna i jej syn muszą być wciąż czujni odbierając korespondencję.

To oszukańcze roszczenie może bowiem znów kiedyś gdzieś wypłynąc lub wypączkować.

Na dzień dzisiejszy jednak jest po sprawie. Groźba nasłania komornia z powodu nienależnych 20 tysięcy ODDALONA.

Dobre i to.

Jeśli czytelniku chciałbyś minimum takiego rozstrzygniecia w swoich problemach i chcesz poczuć frajdę gdy w Twojej sprawie Firma Windykacyjna ucieka lub w inny sposób dostaje po nosie to...

zapraszamy :-)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Tomasz Parol

Anuluj-Dlug.pl

PS W przupadku zainteresowania upadłością konsumencką, upadłością przedsiebiorcy, wyczyszczeniem rejestrów lub zidentyfikowania poziomu zadłużenia lub zasadności wielu roszczeń zapraszamy tędy

https://anuluj-dlug.pl/advice_premium/step_1?id_referer=15
11.2019

Dofinansuj się STARTUPIE - Prosta Spółka Akcyjna już od 1 marca 2020 roku!
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks  spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1655) wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj spółki handlowej kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Ustawa ma planowo wejść w życie 1 marca 2020 r.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, wprowadzenie PSA stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. PSA w zamierzeniu ma być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ma łączyć korporacyjny charakter spółki jako osoby prawnej i jego podstawowy przejaw, jakim jest wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania spółką oraz nadzoru nad tym procesem. Tę nową konstrukcję spółki ma wyróżniać przede wszystkim, z jednej strony, dopuszczenie nowych kategorii wkładów na pokrycie obejmowanych praw członkowskich, a z drugiej strony, nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki, odstępujący od konstrukcji kapitału zakładowego na rzecz elastycznych ograniczeń wypłat na rzecz akcjonariuszy, uwzględniających zarówno wielkość zagregowanego zadłużenia spółki, jak i stopień jej wypłacalności.

Asumptem do stworzenia nowego typu spółki kapitałowej był wzrost popularności tzw. startupów, czyli przedsięwzięć, które z założenia mają potencjał bardzo szybkiego wzrostu spowodowanego innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi lub niezagospodarowaną niszą rynkową. Startupy powstają najczęściej w warunkach dużej niepewności rynkowej.

PSA ma łączyć w sobie rozwiązania wygodne dla przedsiębiorców, znane w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych oraz spółek osobowych. Do założeń prostej spółki akcyjnej należy swoboda kształtowania stosunku spółki. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać przede wszystkim firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki i liczbę jej akcji. Jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji w zgłoszeniu należy podać liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania. Jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, należy zaznaczyć te okoliczności. Zgłoszenie określa również wysokość kapitału akcyjnego, sposób reprezentowania spółki oraz imiona i nazwiska członków organów ustanowionych w spółce. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, wymagane jest zaznaczenie tej okoliczności. W zgłoszeniu należy podać także czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, a jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Jeżeli umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego, do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego należy dołączyć:

 • umowę spółki;
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów pieniężnych i niepieniężnych, przeznaczonych na kapitał akcyjny;
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki;
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego;
 • adresy do doręczeń członków zarządu.

Jeżeli PSA będzie rejestrowana przez system S24, dokumentom tym odpowiadać będą wzorce dostępne w systemie teleinformatycznym.

Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby akcji objętych przez każdego z nich.

W pozostałym zakresie do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, postępowania w przedmiocie wpisu spółki do rejestru i stwierdzenia braków wynikłych z niedopełnienia przepisów prawa po zarejestrowaniu spółki znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące sp. z o.o., tj. art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 170 i art. 172 k.s.h, a także przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powstanie PSA

PSA z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną (co oznacza, że może stać się podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywać we własnym imieniu czynności prawnych). PSA działa przez swoje organy: walne zgromadzenie oraz zarząd lub radę dyrektorów. Zarząd (rada dyrektorów) zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

W przeciwieństwie do spółki akcyjnej, nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej. Członkowie zarządu (rady dyrektorów) będą, na zasadach analogicznych jak w spółce z o.o., odpowiadali solidarnie za zobowiązania PSA, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Zrezygnowano z wyodrębniania statutu jako źródła prawa wewnętrznego spółki oraz aktów o zawiązaniu spółki, zgody na treść statutu i objęcia akcji znane nam ze spółek akcyjnych. Można zatem rzec, że proces powstania PSA wzorowany jest na powstaniu sp. z o.o., przy czym tryb ten zostanie dodatkowo uproszczony, o czym szerzej mowa w kolejnych częściach artykułu. Zawiązanie PSA wymaga zawarcia umowy spółki, której elementy obligatoryjne wskazano wprost w przepisach. Na ogólnych zasadach, umowa prostej spółki akcyjnej może zawierać postanowienia odmienne i nieprzewidziane w kodeksie spółek handlowych, chyba że postanowienia te byłyby sprzeczne z ustawą (tj. z przepisami bezwzględnie obowiązującymi) albo z naturą stosunku prostej spółki akcyjnej. Co do zasady, przepisy mają być jedynie wskazówką dla przedsiębiorcy, jednak pozwolą mu na większą, niż dotychczas, swobodę.

Umowa spółki powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24.

Podobnie jak spółka z o.o. i spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna nie będzie mogła zostać utworzona wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.

Kapitał akcyjny i wkłady

Mając na uwadze nadanie PSA możliwie elastycznej struktury majątkowej, będziemy mieli do czynienia z kapitałem akcyjnym, który nie będzie miał cechy stałości charakterystycznej dla kapitału zakładowego obecnych spółek kapitałowych. Struktura majątkowa PSA jest oparta na modelu akcji bez wartości nominalnej, zwanych również akcjami „beznominałowymi”. Na pokrycie akcji beznominałowych mogą być wnoszone wkłady pieniężne i niepieniężne.

Nowym uprawnieniem jest możliwość przyznania statusu akcjonariusza podmiotom wnoszącym do spółki wyłącznie wiedzę i umiejętności. Jest to niewątpliwie mała rewolucja w dotychczasowej formie działania spółek kapitałowych, bowiem w obecnym stanie prawnym świadczenie pracy bądź usług może być przedmiotem wkładu wyłącznie do spółki osobowej

Wysokość kapitału akcyjnego nie będzie deklarowana w umowie spółki, a jego podwyższenie lub obniżenie nie będzie odbywało się w sformalizowanym trybie zmiany umowy spółki. Kapitał akcyjny będzie określany przez zarząd PSA na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji, z wyłączeniem wkładów, które nie podlegają zaliczeniu na kapitał akcyjny. Co ciekawe, majątek stanowiący pokrycie kapitału akcyjnego, powstały z wkładów, może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz inne wypłaty za pomocą zwykłej uchwały walnego zgromadzenia, podejmowanej bezwzględną większością głosów oraz wpisu zmniejszenia kwoty kapitału akcyjnego do rejestru.

Ułatwieniem będzie także zwolnienie z obowiązku wniesienia całości wkładów na pokrycie akcji, przed datą złożenia wniosku o rejestrację do KRS. Takie wkłady mogą zostać wniesione najpóźniej w ciągu 3 lat od dnia wpisania PSA do rejestru. Do powstania PSA konieczne jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złotego. Kapitał akcyjny PSA nie może wynosić 0 zł.

Kapitał akcyjny zawiązywanej PSA odpowiada wartości rzeczywiście wniesionych do PSA wkładów, z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, które nie są przeznaczane na kapitał akcyjny.

Emisja i obrót akcjami

PSA będzie mogła emitować dodatkowe akcje wyłącznie poprzez zmianę umowy spółki, z tym zastrzeżeniem, że wystarczy podjęcie uchwały wspólników bezwzględną większością głosów (o ile umowa spółki nie będzie zawierać odmiennych postanowień w tej kwestii).

Akcje będę miały wyłącznie formę zdematerializowaną. W efekcie obrót akcjami i rejestracja praw akcjonariusza będą mogły odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez udziału notariusza. Stanowi to ułatwienie dla przedsiębiorców.

Akcje wyemitowane przez prostą spółkę akcyjną nie będą mogły być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego (zarówno na rynku regulowanym, jak i w alternatywnych systemach obrotu). Łączy się z tym obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot trzeci. Przewiduje się, że tego typu usługi będą świadczyć banki prowadzące rachunek bankowy dla PSA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Kolejnym niewątpliwym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość odbywania walnych zgromadzeń za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Tego innowacyjnego rozwiązania bardzo brakowało w dotychczas istniejących spółkach kapitałowych. Uchwały będą mogły zatem być podejmowane, np. w trakcie wideokonferencji akcjonariuszy znajdujących się w różnych częściach globu. Co ważne, zgromadzenie nie będzie musiało być protokołowane przez notariusza, co pozwoli obniżyć koszty działalności spółki. To rozwiązanie dotychczas mogło funkcjonować wyłącznie w spółkach publicznych.

Ochrona wierzycieli

Akcjonariusze PSA będą uprawnieni do zgłaszania roszczeń bez wzywania wierzycieli oraz wycofywać wkłady wniesione na poczet kapitału akcyjnego i cały niepodzielony zysk. Musi jednak został spełniony warunek, że ich wypłata nie doprowadzi do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty, przy czym ocena wypłacalności spółki jest dokonywana przy założeniu normalnych okoliczności biznesowych.

Granicę dla swobodnych wypłat z kapitału akcyjnego (lecz uwarunkowanych zakazem świadczeń zagrażających wypłacalności) wyznacza pułap 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

Mechanizmem ochrony wierzycieli jest również obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot trzeci.

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Podobnie jak spółki osobowe, PSA będzie mogła zostać rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Oznacza to uproszczenie procesu wykreślania spółki z rejestru, poprzez maksymalne skrócenie czasu oraz kosztów. Warunkiem jest jedynie przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego) z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

Jeżeli PSA nie spełni wymogów uprawniających do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, należy przeprowadzić likwidacje przy zastosowaniu odpowiednio przepisów o likwidacji spółki akcyjnej.

Podsumowanie

Wygląda na to, że PSA będzie stanowić narzędzie pozwalające prowadzić działalność na uproszczonych warunkach, przy jednoczesnym zachowaniu waloru przepływu kapitału oraz swobody obrotu akcjami. Przewidujemy, że zostanie przyjęta z entuzjazmem przez przedsiębiorców i chętnie wykorzystywana jako forma prowadzenia działalaności.

Dlaczego o tym piszemy na Portalu Anuluj-Dlug.pl?

Bo to szansa ucieczki do przodu zadłużonych kreatywnych przedsiębiorców. Jeszcze nigdy w polskim prawie spółek nie było tak przyjaznego narzędzia jak PSA do tworzenia innowacyjnych biznesów i szukania inwestorów.

 

Kamil Misiak z Anuluj-Dlug.pl

Aktywna pomoc zadłużonym firmom na wszelkie sposoby

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1