Logo
17
10.2019

Czy można w Polsce wygrać z bankiem w kilka miesięcy? TAK
E-Sąd jest ulubionym narzędziem dochodzenia roszczeń przez firmy windykacyjne i banki. Nie tylko chodzi o szybkość wnoszenia powództwa i możliwość składania setek lub nawet tysiecy pozwów elektronicznie w paczkach, ale przede wszystkim o szybkość wypluwania orzeczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) i o bezwzględność konsekwencji w przypadku braku podjęcia Nakazu Zapłaty przez pozwanego lub uchybienia 14-to dniowego terminu na sprzeciw. 

E-Sąd ma najwyższy ze wszystkich sądów wskaźnik uprawomacnień nakazów zapłaty (wyroków): aż 95% nie doczekuje się sprzeciwów, otrzymuje klauzulę wykonalności i idze do egzekucji komorniczej.

I wszystko to jako się rzekło elektronicznie, w paczkach, na skanach i wyklikanych oświadczeniach.

Z drugiej jednak strony gdy bank lub fundusz sekurytyzacyjny korzystając z e-Sądu zetknie się z profesjonalną obroną dłużnika, to może dojść do szybkiego umorzenia postępowania i wygrania sprawy już po kilku miesiącach. Obrywa bowiem na linii organizacyjnej, dokumentacyjnej i decyzyjnej.

Tak jak było w sprawie Pana Darka*

Pan Dariusz otrzymał Nakaz Zapłaty w EPU z e-Sądu w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód). Nie zlekceważył awiza, odebrał przesyłkę i nie zlekceważył samego dokumentu (choć taki Nakaz Zapłaty jest bez pieczątki i nie wygląda na wyrok na pierwszy rzut oka. Prawnicy Pana Darka błyskawicznie przygotowali ostry, profesjonalny i odpowiednio uzasadniony sprzeciw wykazujac się znajomością tematu wadliwych wierzytelności bankowych i złożyli do e-Sądu w terminie.

Zgodnie z procedurą, po otrzymaniu takiego sprzeciwu e-Sąd uchylił wydany nakaz zapłaty i przekazał sprawę zgodnie z właściwością Sądowi Rejonowemu w Ostrowie Wielkopolskim do tzw postępowania zwykłego (prawdziwe dokumenty papierowe, prawdziwe dowody, pisma procesowe, rozprawy co kilka miesięcy itd).

W kolejnym kroku Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wezwał pełnomocnika banku do uzupełnienia powództwa o dokumenty oryginalne, które do postępowania EPU były załączone tylko w formie skanu. Powód też miał obowiazek w ciagu 7 dni uzupełnić opłatę czyli wpis do pełnej wyskokości (składając pozew elektronicznie do e-Sądu wpłaca się tylko 1/4 zwykłego wpisu). Jeśli tego wszystkiego powód, by teraz nie zrobił - to Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolski sprawę umorzy, a pozwany sprawę wygra.

I tu jest właśnie kluczowa treść przygotowanego sprzeciwu.

Jeśli argumenty podniesione przez pełnomocników pozwanego będą trafne i nie do obalenia (czyli jak brzytwa) jest duża szansa powód, czyli Santander Consumer Bank - w przypadku Pana Darka - straci rezon i ochotę uzupełniania tych braków (oryginału pełnomocnictwa, oryginału pozwu, oryginału umowy, oryginałów wpłat, korespondencji z klientam, wezwań oraz straci ochotę do uzupełnienia wymaganej opłaty.

Takie zaniechanie, by przegrać, wycofać się z powództwa z twarzą, bez narażania się na badanie, czy rzeczywiście owo roszczenie było uzasadnione i czy nie mamy czasmem do czynienia w tym banku z bałaganem, albo nawet festiwalem nadużyć.

I tu, podobnie jak w wielu innych sprawach tego typu, tak właśnie się stało. 

Bank nie uzupełnił braków a Sąd sprawę umorzył, dzięki czemu pozwany już po kilku miesiącach proces z bankiem wygrał.

Takie Postanowienie o umorzeniu jest prawomocne i nie zaskarżalne

Cała sprawa trwała od maja do września:

Na koniec jeszcze bank musi prawnikom reprezentującym Pana Darka zapłacić sympatyczne koszty zastępstwa procesowego.

I zapłaci, bo... inaczej na rachunek tego banku w NBP wejdzie komornik.

My w Anuluj-Dlug.pl już robiliśmy bankom takie niemiłe rzeczy :-)

 

Tomasz Parol

CEO Anuluj-Dlug.pl

 

Jeżeli artykuł Cię zainteresował i chcesz przetestować taką szybką ścieżkę albo masz inne problemy z bankami, firmami windykacyjnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi to zapraszamy do złożenia zlecenia:

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

*imię pozwanego zostało zmienione