Logo
  • 1Opis
  • 2Rejestracja
  • 3Płatność
  • 4Koniec

Krok 1 - Opis

Postępowania windykacyjne i egzekucyjne są jedną z najtrudniejszych dziedzin prawa i naprawdę trzeba mieć gruntowną wiedzę, by umieć się obronić przed zawodowym windykatorem czy komornikiem.

Rodzajów pism, wezwań, postanowień i zajęć komorniczych jest taka ilość, a sposobów reakcji na nie tyle, że nie da się tutaj stworzyć żadnego automatu.
By pomóc należy przyjrzeć się najpierw sprawie okiem specjalisty-praktyka, a następnie zaproponować odpowiednie narzędzie prawne.

Podobnie z pismami od windykatorów i pismami wysyłanymi w związku z toczącym się postepowaniem sądowym. Odpowiedzi na najczęściej się pojawiające możesz przygotować sam korzystając z naszego generatora dokumentów albo zlecić za 500 zł. odpłatnej działalności pożytku publicznego opinię prawną otrzymując gratis reprezentację przed sądem - jeśli dostałeś Nakaz Zapłaty a podejrzewasz, że sprawa jest przeterminowana lub wysokość roszczenia jest poważnie zawyżona, lub gdy masz problem z komornikiem, a nie wiedziałeś, że była jakaś sprawa sądowa.

Za te jedyne 500 zł porady uzyskasz u nas analizę dokumentów i podpowiemy ścieżkę działania. Jeśli spraw masz więcej lub wysoce skomplikowaną przyjdź na poradę PREMIUM za 1000 zł. Uzyskasz dzięki naszemu portalowi także dostęp do mecenasów wyspecjalizowanych w anulowaniu długów, upadłości konsumenckiej, restrukturyzacji pzedsiębiorstw, zabezpieczaniu ksiąg wieczystych przed zlicytowanie.

Na wszelkie pytania potrzebujemy minimum 48h jeśli załączyłeś dokumenty i biegnie termin sądowy. Zlecenia dot. dochodzenia roszczeń z umów bankowych, weksli, zadośćuczynienia za nękanie, wznowienia wyroków prawomocnych, likwidacji tytułów egzekucyjnych, odzyskiwania pieniędzy z licytacji czy egzekucji oraz innych trudnych powództw wiążą z dodatkowymi kosztami ustalanymi bezpośrednia z naszymi mecenasami.

Opis porady prawnej