Logo

Polityka prywatności

Portal Anuluj-Dlug.pl oświadcza, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Trucker z siedzibą w Warszawie nie prowadząca działalności gospodarczej.
  2. Dane są przetwarzane w celu wygenerowania dokumentów procesowych dotyczących postępowania mandatowego i postępowania sądowego o wykroczenie w ramach konsultacji za pośrednictwem aplikacji "Anuluj-Dług.pl". Obsługa prawna na podstawie pełnomocnictw następuje poprzez mecenasów będących wolontariuszami Fundacji Anioły Sprawiedliwości w Warszawie lub za pośrednictwem firmy consultingowej Law2App Consulting Sp. z o.o. w Warszawie (obsługującej przede wszystkim podmioty gospodarcze).
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Dyrektywy 2002/58/WE UE.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Wyrażona, poprzez zaznaczenie pola "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną" oraz podanie adresu e-mail, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienie administracji portalu poprzez formularz reklamacyjny na stronie.
  7. Wyrażona, poprzez zaznaczenie pola "Wyrażam zgodą na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów do marketingu bezpośredniego" zgoda, w prawie unijnym może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienia administracji portalu przez formularz reklamacyjny.