Logo
17
05.2020

Spłaciłeś umowę kredytu? Odzyskaj szybko pieniądze utopione w banku i popraw swoją wiarygodność finansową
To pierwsza oferta prawników Anuluj-Dlug.pl kierowana także do osób, które nigdy nie miały kłopoty z długami ale umieją liczyć pieniądze, korzystali przez ostatnie 8 lat z kredytów bankowych i chcą utrzymać wysoką zdolność kredytową na wypadek jeszcze gorszych czasów.

Nie proponujemy Ci sporu z bankami, ale sprytny sposób szybkiego uzyskania dostępu do środków z zawyżonych niegdyś prowizji, z niewłaściwie przewalutowanych umów frankowych a przy okazji dokonanie szczegółowej analizy raportów z Biura Informacji Kredytowej i wyczyszczenie BIK ze wszelkich śmieci, które w oczach banków pogarszają scoring i mogą spowodować odmowę przyznania kolejnego kredytu, a w sytuacji występowania o dotację w ramach Tarczy Antykryzysowej mogą wstrzymać jej wypłatę, bo właściciel firmy, członek zarządu lub prokurent ma zabagniony swój prywatny BIK.

 

DO KOGO DOKŁADNIE SKIEROWANA JEST NASZA OFERTA?

Do porządnych klientów banków, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania finansowe (kredyty) po 1 stycznia 2012 roku i spłacili przed je przed upływem terminu umowy lub skonsolidowali. Z pewnością nie powiedziano im jednak, że w takim przypadku powinni otrzymać od banku zwrot części poniesionych kosztów związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Dotyczy to także kredytobiorców, którzy niegdyś wzięli i już spłacili i ostatecznie rozliczyli kredyty frankowe w oparciu o narzucone im kursy bankowe, bardzo często nie mające nic wspólnego z giełdowymi cenami CHF w tym okresie.

Ofertę kierujemy do tych byłych klientów banków, którzy nie lubią być oszukiwani, już zapotrzebują pieniędzy (a nie za jakiś czas) a przy tym nie mają ochoty na nierówny i długotrwały spór z bankiem o rozliczenie starej umowy.

Anuluj-Dlug.pl znalazł rozwiązanie tego węzła gordyjskiego, ale o tym za chwilę.

 

Zacznijmy od podania PODSTAWY PRAWNEJ TWOICH ROSZCZEŃ:

11 września 2019 TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wydał wyrok w sprawie Lexitor przeciwko SKOK Stefczyka, Santander Consumer Bank i mBank (C- 383/18), w którym uznał znał, że przy wcześniejszej spłacie kredytu bank musi konsumentowi odpowiednio zwrócić odsetki, prowizje i wszystkie poniesione wcześniej koszty, a nie tylko te wprost z umowy zależne zależne od czasu jej obowiązywania.

Był to tak zwany prejudykat, czyli rozstrzygnięcie wiążące dla całego systemu bankowego w Polsce.

CZY TO JEDNAK OCZNACZA, ŻE WSZYSTKIE BANKI RESPEKTUJĄ TEN WYROK?

Niestety nie, wciąż wiele banków wprowadza swoich klientów w błąd. Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich banki masowo odmawiają zwrotu części kosztów kredytów w sposób nieuzasadniony interpretując wyrok TSUE na własną korzyść. Dopiero w obliczu świetnie przygotowanej merytorycznie kancelarii prawnej są skłonne zmienić zdanie.

Wychodzą tu ze słusznego w swoim krótkowzrocznym spojrzeniu na biznes założenia, że po uzyskaniu odmowy część konsumentów odpuści nie chcąc „kopać się z koniem” i obawiając się wpisania na jakąś czarną listę.

Oto przykłady takich odpowiedzi banków, manipulujących rzeczywistością i prawem :

„orzeczenie TSUE z 11 września br. dotyczyło wyłącznie interpretacji przepisów europejskich (dyrektyw), a nie polskiej ustawy o kredycie konsumenckim. Orzeczenie to jest wiążące wyłącznie dla sądu, który zwrócił się do Trybunału o interpretację tych, przepisów. Polskie prawo, w oparciu o które bank dokonuje rozliczenia kosztów kredytu
 z klientem w przypadku wcześniejszej spłaty nie uległo zmianie i w związku z tym na chwilę obecną nie ma uzasadnionych podstaw do zmiany stanowiska banku w tej sprawie".

Bank uparcie twierdzi w ten sposób, że Dyrektywa 2008/48/WE i Artykuł 16 ust. 1 prawa konsumenta go nie wiąże, przemilczając, że orzeczenia wydane w trybie prejudycjalnym, mimo, że zawsze składane na podstawie wniosku w konkretnej sprawie złożonego przez konkretny sąd (tu: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) mają charakter rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, wiążącego wszystkie sądy i wszystkie banki w tego typu sporach z konsumentem.

Kolejna pojawiająca się argumentacja:

„Pobrana prowizja nie była związana z długością okresu, w jakim była Pani zobowiązana spłacić zadłużenie, co oznacza, że prowizja nie była również powiązana ze skróconym okresem obowiązywania umowy”.

Co oznaczałoby, że rzeczywiste bankowe koszty obsługi klienta i warunki spłaty kredytu nie mają żadnego wpływu na pobierane od klienta opłaty, a zatem były one liczone zupełnie „z nieba” a więc pobierane przez bank bez biznesowego uzasadnienia.

Zdarzyło się też, że jeden z banków wykorzystał przewrotnie wyrok TSUE na własną korzyść – argumentując, że prawo nie działa wstecz:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 11.09.2019 r wskazał jedynie kierunek wykładni przepisów prawa o wcześniejszej spłacie wynikającej art. 16 z Dyrektywy umów konsumenckich. Ta interpretacja nie uwzględnia jednak sposobu interpretacji przepisów do prawa polskiego, a ponadto nie powinna być stosowana do oceny skutków wcześniejszej spłaty kredytów, która nastąpiła przed wydaniem wyroku przez Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Tyle, że zasada „lex retro non agit” nie obowiązuje w naszym bizantyjskim prawie bezwzględnie i dotyczy jedynie wchodzących przepisów prawa stanowionego, a nie wiążących interpretacji istniejących przepisów. Siłą rzeczy bowiem wyrok dotyczy zastanego i istniejącego już stanu prawnego, w oparciu o który toczy się spór, a nie przyszłego i niepewnego. Jeszcze bardziej to wybrzmiewa w przypadku wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które nie tylko wiążą wszystkie podmioty będące w sporze, lub które będą w sporze w przyszłości ale także mogą stanowić podstawę wznowienia postępowań już wcześniej rozstrzygniętych. To klasyczny sposób trockizmu bankowego: cel uświęca środki.

 

Takich karkołomnych interpretacji banków na niekorzyść klienta, by tylko nie zapłacić klientowi co mu się należy jest masa. Można powiedzieć, że każdy bank mający po drugiej stronie osamotnionego konsumenta uprawia swój sposób manipulacji i wykręcania kota ogonem.

Zatem pojawia się pytanie:

- co dalej gdy bank daje odpór i wbrew prawu nie chce zwrócić pieniędzy, które do niego nie należą? Czy klient powinien machnąć ręką i odpuścić (co często się dzieje i na co banki liczą najbardziej) czy też zgłosić reklamację i gotować się na drogę sądowa z bankiem?

Otóż nie! – właśnie w takiej sytuacji Anuluj-Dlug.pl może przyjść z pomocą. 

Od 6 lat walczymy z bezprawnymi praktykami banksterów, prowadziliśmy kilka tysięcy spraw sądowych po stronie tzw dłużników, wykazując, że wbrew oświadczeniom banków i wbrew rzekomym wierzytelnościom sprzedanym firmom windykacyjnym nasi podopieczni dłużnikami nie są. Od 6 lat obserwujemy krętactwa banków w sprawach sądowych, stosowanie kruczków aby za plecami byłego klienta uzyskać wyrok i uruchomić mu komornika a najlepiej od razu licytację, natomiast gdy to klient zakłada sprawę, tak jak to się dzieje w dziesiątkach sprawach frankowych pod naszą pieczą, banki dokonują karkołomnych wybiegów aby swojego byłego klienta maksymalnie zniechęcić, zastraszyć jakimiś rzekomymi kosztami lub wpisaniem na listę klientów trudnych lub co najmniej proces odwlec na lata, aby nie było prosto i inni pokrzywdzeni uznali, że szkoda czasu.

Dlatego, gdy znów zetknęliśmy się z masowym pokrzywdzeniem finansowym Polaków przez banki postanowiliśmy znaleźć taki sposób, aby klient nic nie musiał odpuszczać, uzyskał szybko pieniądze i nie czekał go wieloletni, kosztowny i obarczony ryzykiem spór.

NAŚLIJ BANKOWI WINDYKATORA. MIEJ SATYSFAKCJĘ :-)

Paradoksalnie owo rozwiązanie podpowiedziały nam same Banki. Otóż rezygnując z kosztów i rozbudowanych działów windykacyjnych postanowiły one niegdyś zacząć sprytnie monetyzować większość swoich wątpliwych roszczeń z umów kredytów dokonując ich sekurytyzacji, a więc sprzedaży do firm windykacyjnych, aby w ten sposób, bez szybko uzyskać za nie pieniądze i uniknąć czarnego PR-u u klientów. Dzięki temu bank zarobił co swoje ale klienta nie stracił, bo nie jest z nim w sporze, a klient nie psioczy na Bank, bo to nie jego Bank wszak go nęka ale zły Kruk, Best, Eos, GetBack, Ultimo, Vindexus, Kaczmarski czy inny bezwzględny windykator. Bank nie, bank jest czysty, bo sprytny bank już nie jest stroną w tym sporze.

Słowem: postanowiliśmy stworzyć konstrukcję, w której to klient będzie mógł dokonać profesjonalnej analizy swoich roszczeń względem banków, zlecić badanie i wycenę wszystkich rokujących umów konsumenckich, które spłacił, a potem dokonać sekurytyzacji umów zakwalifikowanych inkasując pieniądze i zapominając o sprawie. Bo co go to potem obchodzi, że prawnicy jednej z kancelarii Anuluj-Dlug.pl potem na własne ryzyko i na własny koszt zabawią się w windykatorów i docisną Bank kolanem wyduszając z niego ile się da.

I dziś, takie właśnie działanie chcemy zaproponować wszystkim Polakom.

Chcemy być pierwszym w Polsce masowym Windykatorem skupującym roszczenia, w których wierzycielem jest konsument, a dłużnikiem bank. Odpłacimy w ten sposób bankom pięknym za nadobne, a Polakom damy możliwość zarobić na bankach od razu, już w momencie podpisania cesji, bez ryzyka, pakowania się w spory z bankiem, bez ponoszenia kosztów sądowych i wieloletniego czekania. A co najważniejsze, bez narażania się na szykany ze strony Banku. Bo to nie klient będzie wszak bank nękał telefonami i pismami, nie klient będzie z bankiem w sporze i to nie klient sobie nagrabi u banków ale my, grupa bezwzględnych prawników ścigających banksterów za pomocą specjalnej kancelarii.

Jakie roszczenie od Ciebie kupimy i jak możesz szybko na tym zarobić?

Ha, Ty tego nie wiesz, bo się na tym nie znasz i my jeszcze nie wiemy, bo się do nas jeszcze nie zgłosiłeś. No to się dowiedz. Zrób to teraz w następujących krokach:

  1. Złóż do Anuluj-Dlug.pl zlecenie analizy swojego raportu BIK.

Aby to zrobić pobierz raport tutaj https://nowekonto.bik.pl/register/b2c/10726

Następnie złóż do nas zapytanie tutaj https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1 załączając ten raport

  1. Po 2 dniach otrzymasz z Anuluj-Dlug.pl szczegółową analizę raportu BIK, wynikać z niej będzie czy masz jakieś umowy bankowe do wyceny i jak można szybko wyczyścić BIK aby poprawić scoring kredytowy. Od razu to wspólnie zrobimy.
  2. Jeśli są jakieś umowy do wyceny odnośnie możliwych roszczeń z prowizji bankowych, nieuzasadnionych kosztów lub bandyckiego przewalutowania umów frankowch zostaniesz poproszony o nadesłanie skanów precyzyjnie wskazanych umów.
  3. Potem zapewne kilka dni zajmie nami ich wycena każdej z umów, czyli ile gotowi jesteśmy od ręki za taką umowę zapłacić biorąc pod uwagę szanse walki z danym bankiem, nasz koszt takiego sporu, ryzyka i czas negocjacji czy nawet procesu.
  4. Po wycenie podpiszemy umowę cesji wierzytelności (jest czas koronawirusa więc to nasi prawnicy dojadą przestrzegając wszelkich wymogów sanitarnych) i od razu wypłacimy pieniądze (musimy to zrobić szybko, w kilka dni, ponieważ bez zapłaty umowa cesji jest nie ważna i nasi windykatorzy nie będą mogli z bankiem rozmawiać).
  5. Przy dobrym układzie 2 tygodnie od zlecenia klient ma pieniądze na koncie. A przy tym, co ważne mamy swoich ludzi w całej Polsce. Anuluj-Dlug.pl to bowiem grupa prawników działająca obecnie przed niemal 300 sądami, gdzie przeprowadziliśmy wespół z Fundacją Anioły Sprawiedliwości ponad 5 tys. spraw, niemal 90% z nich wygrywając.

Jak duże środki można cesją odzyskać? Różnie, zależy od wartości umowy, szczegółowych jej zapisów, kiedy została spłacona oraz jak mniej lub bardziej sprytnie podpisał ją bank. Może to być czasem złotych 200 ale czasem też i 20 000. Zawsze to są jednak środki dodatkowe, zamrożone gdzieś w papierach, o których kredytobiorca nie wiedział i na pewno się ich nie spodziewał. Manna z nieba, na którą nie trzeba czekać – co w okresie pandemii ma swój szczególnie korzystny wymiar. Dodatkowo w bonusie w ramach zleconej porady kredytobiorca uzyska od Anuluj-Dlug.pl poprawę zdolności kredytowej poprzez czyszczenie BIK oraz pomoc w innych sprawach takich jak:

- walka z komornikiem,

- walka z windykatorem,

- walka z firmą chwilówkową,

- reprezentacja prawna pozwanego do sądu przez bank, fundusz sekurytyzacyjny lub inną instytucję finansową,

- analizę umowy bankowej przed zawarciem kredytu,

- wszczęcie upadłości konsumenckiej,

- zabezpieczenie hipoteki przed egzekucjami i licytacjami komorniczymi

czy nawet:

- Odkręcenie egzekucji komorniczej i odzyskanie utraconych środków.

Firmom możemy za to zrobić głęboki audyt prawno-finansowy i objąć je specjalistycznym parasolem prawnym skrojonym na czasy obecnego kryzysu.

 NA KONIEC PODKREŚLAMY JESZCZE RAZ BARDZO WAŻNĄ ZALETĘ NASZEJ OFERTY, BY WYBRZMIAŁA:

Nie namawiamy Państwa do sporu z bankiem, do wynajmowania prawników, do ponoszenia kosztów i do długiego czekania. Wszystko szybko załatwiamy między nami. Po dokonaniu cesji wierzytelności, były klient banku nie jest już dla niego stroną.  Dlatego też nie ma obaw, że klient zostanie źle oceniony przez bank i nie będzie mógł w przyszłości starać się o kolejne finansowanie. Klient nie bierze udziału  w sporze, po prostu jest już dla niego po sprawie i cieszy się z uzyskanych pieniędzy. To u nas w Anuluj-Dlug.pl dopiero zaczyna się „zabawa” bo to My atakujemy bank roszczeniem i to MY występujemy do sądu przeciwko bankowi.

I mamy nadzieję, że jako słynne, najskuteczniejsze w Polsce antybankowe sukinkoty w ten sposób masowo, skupując roszczenia, zmusimy tych wielkich finansowych złodziei do oddania chociaż w części społeczeństwu tego co się nachapali. Jak widać – bo oferta publiczna - gotowi jesteśmy w to wiele zainwestować. Pomóżcie nam w tym. W imię sprawiedliwości, rewanżu i nagłej potrzeby finansowej.

 

Tomasz Parol Anuluj-Dlug.pl

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Ps I. Występować do BIK już się nie bój, po wejściu CEPIK 2 i wielu urzędowych systemów inwigilacji bankowo-podatkowej Twoi wrogowie już i tak wiedzą o Tobie zbyt wiele. Nie oszukuj się, zapytanie o raporty BIK oraz KRD, Infomonitor.pl czy ERIF nic już bardziej nie pogorszy. Ot znak czasów.

Ps II. Jeśli masz problem z uzyskaniem raportu BIK online przyjdź i tak, powiemy Ci jak to zrobić listownie.

Ps III. Jeśli nie zachowałeś umów bankowych przyjdź i tak, jeśli jakaś ujawniona w raporcie BIK będzie oceniona jako rokująca podpowiemy co i jak należy zrobić, aby uzyskać z banku jej duplikat.