Logo
13
10.2019

Nie zaniedbuj Nakazu Zapłaty - na przykładzie wygranej na 250 tys.zł. z Ultimo
 

Sytuacja typowa, Pan Paweł zwrócił się do Anuluj-Dlug.pl, bo odebrał Sądowy Nakaz Zapłaty na ponad 250 tys. zł.
Dług był bardzo stary i prawdopodobnie spłacony - co nie tylko twierdził klient, ale też z jakiegoś powodu Bank sie wykreślił z księgi wieczystej w 2008 r.

Stan faktyczny jest więc taki: Konsument wziął wiele lat temu kredyt hipoteczny na ponad 100 tys. zł. który spłacił, bank wykreślił wpis hipoteczny z KW a potem, w 2015 r. sprzedał ten spłacony dług jako nie spłacony firmie windykacyjnej Ultimo.

- Tak, na pozór,to wydaje się niemożliwe, że bank tak zrobił, ale to niestety bardzo częsty proceder i wiele roszczeń funduszy sekurytyzacyjnych jest opartych na cesji wierzytelności dawno spłaconej. Jeżeli prokurator nie ma kogo złapać za rękę (bo instytucji do więzienia nie wsadzi), wszystko jest sprytnie zorganizowane, Państwo płacicie na żadanie windykatorów lub nie reagujecie na nakazy zapłaty, a i sądy tak łatwo klepią - to dlaczego nie!?Otrzymaliśmy więc w 2017 r. od Pana Pawła Nakaz Zapłaty na ponad 250 000 zł. (ULTIMO bowiem doliczyło sobie odsetki od dnia zawarcia umowy kredytu kilkanascie lat temu) i w terminie 14 dni -licząc od daty odebrania -złożyliśmy dobrze uzasadniony sprzeciw.

Następnie sąd przekazał sprawę do postępowania zwykłego z nową sygnaturą C zamiast starej Nc i wyznaczył termin rozprawy.

W tej sytuacji, pamiętając, że argumenty zawarte w sprzeciwie mogą ale nie muszą być brane pod uwagę przez sąd w postępowaniu zwykłym (posiadającym odmienną sygnaturę od poprzedniej), jeszcze raz - z ostrożności procesowej - podnieśliśmy zarzut przedawnienia roszczenia poddając też w wątpliwość czy cała ta rzekoma wierzytelność w ogóle isniała w momencie jej cesji z Banku do Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Jak to niemal w każdym przypadku sporu z firmą windykacyjną i tym razem się okazało, że jeśli chodzi o dowody istnienia zobowiązania w podanej wysokości i zaistnienia okoliczności przerwania biegu terminu przedawnienia to Ultimo ma jedno wielkie NIC.

I TO WIELKIE NIC WYBRZMIAŁO NA ROZPRAWIE. 

W konsekwencji zapadł wyrok jedyny możliwy:

ODDALENIE POWÓDZTWA W CAŁOŚCÌ i zasądzenie wysokich kosztów zastępstwa procesowego na mecenasów z Anuluj-Dlug.plDzięki właśnie wielu wygranym sprawom tego typu jesteśmy w stanie Państwu pomagać przez nasz portal (kliknij w link: https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1) za symboliczną cenę z waszej strony. Resztę ureguluje przegrany windykator.

Bardzo ważne jednak jast aby już na początku nie zaniedbać tego 14-to dniowego terminu od odebrania Nakazu. Potem bardzo ciężko przywrócić termin na złożenie sprzeciwu, a tym bardziej zarzutów (to sytuacja gdy Nakaz Zapłaty jest w postępowaniu nakazowym). A w międzyczasie wyrok się uprawomocni i przyjdzie komornik.

POTRZEBUJESZ POMOCY - NIE SZCZYP SIĘ. Przed Ultimo, Krukiem, GetBackiem, Bestem czy Kredyt Inkasso naprawdę się można obronić skutecznie. Te firmy liczą głownie na Twoje obawy, Twoją niewiedzę i Twoje zaniedbanie.

Jest bardzo wiele postępowań, które mogliśmy w podobny sposób dla Państwa wygrać ale ten termin 14 dni został przez odbiorcę zaprzepaszczony i rzekomy dłużnik stał się prawdziwym dłużnikiem z komornikiem na karku. Oczywiście można wtedy próbować wznawiać postępowanie lub przywracać termin (tak jak pisalismy w poprzednich historiach) ale nie zawsze się da, więc po co kusić los?! Podobnie zalecamy podejmować listy awizowane jeśli są z sądu. Lepiej wiedzieć co się dzieje i przyjąśc z tym w terminie do prawnika niż, żeby zapadł wyrok bez wiedzy i obrony pozwanego.


Patrząc na wcześniejsze dyskusje nie mylmy też Nakazu Zapłaty z Wyrokiem Nakazowym, który jest wydawany w sprawach karnych i wykroczeniach (nie cywilnych) - a termin złożenia sprzeciwu wtedy to tylko 7 dni. Podobnie z Wyrokiem Zaocznym wydawanym w powództwach o zapłatę - tu na reakcję (czyli sprzeciw) tez mamy tylko 7 dni.

Krótko mówiąc:

oOdbierasz Nakaz Zapłaty to od razu zapisujesz na kopercie kiedy odebrałeś i składasz Zapytanie Prawne na Anuluj-Dlug.pl (zakładka: zapytaj prawnika) - a resztą już My się zajmiemy.

Tomasz Parol

CEO Anuluj-Dlug.pl