Logo
16
02.2016

O długu dowiedziałeś się dopiero od pracodawcy, który otrzymał właśnie komornicze zajęcie wynagrodzenia? MOŻNA TO ODKRĘCIĆ !!!
 

Oto autentyczna sytuacja.

 

List klienta do Anuluj-Dlug.pl:

 

„Proszę o poradę jakie kroki poczynić w następującej sytuacji:

Od kilku lat mieszkam, a od maja 2015 r jestem też zameldowana w Warszawie, wcześniej mój meldunek był na dom do którego przyjeżdżam raz na kilka miesięcy, a w którym nikt nie mieszka.

Na adres tego domu przychodziły awiza z InPost jednak byłam tam tylko w weekendy i nie mogłam odebrać przesyłek ponieważ miejsce odbioru otwarte było od poniedziałku do piątku.

W styczniu 2016 mój pracodawca otrzymał pismo od komornika z miejscowości, gdzie byłam kiedyś zameldowana z nakazem zajęcia wierzytelności.

Nigdy nie otrzymałam zawiadomień na adres zamieszkania. O tym, że mam jakiś dług dowiedziałam się od pracodawcy, który pokazał mi pismo od komornika. Z pisma wynikało, że został wobec mnie wydany wyrok nakazowy w postępowaniu o wykroczenie.

W tej sprawie byłam w sądzie i powołując się na numer sprawy wskazany w piśmie od komornika odszukano akta sądowe i wysłane wezwania sądowe. Powiedziano mi, że korespondencja kierowana była na stary adres zameldowania.

Po dwóch bezskutecznych próbach doręczenia mi pism uznano, że list został dostarczony.

O postępowaniu sądowym w mojej sprawie dowiedziałam się z przesłanego do pracodawcy pisma od komornika o zajęciu wierzytelności.

Proszę o pomoc w wstrzymaniu egzekucji komorniczej oraz w uchylenie wyroku sądowego.”

 

 

Odpowiadamy. Aby pomóc skutecznie w tej sprawie szybko należy:

  1. - w terminie 7 dni od dowiedzenia się o egzekucji skierować do komornika sądowego prowadzącego egzekucję wniosek o zawieszenie egzekucji z uwagi na brak doręczenia stronie wyroku nakazowego na mocy, którego powstał obowiązek zapłaty egzekwowanej egzekucją należności.

 

  1. - w terminie 7 dni od dowiedzenia się o wydanym wyroku złożyć do sądu, który wydał wyrok nakazowy wniosek o doręczenie wyroku na prawidłowy adres wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu w sprawie. Wniosek należy uzasadnić i uprawdopodobnić, że korespondencja nie została na doręczona z uwagi na zamieszkanie w innym miejscu niż pisma adresowane poprzednio przez sąd.

 

  1. - Po przywróceniu terminu przez sąd, które następuje w formie POSTANOWIENIA oraz doręczeniu wyroku wraz z dokumentami, należy złożyć sprzeciw od wydanego orzeczenia w sprawie.

 

Komentarz Mecenasów Anuluj-Dlug.pl

 

W przedstawionej sprawie zostały naruszone zasady dotyczące doręczeń pism procesowych stronie. Nie można uznać podwójnego awizo za uznane za prawidłowo doręczone stronie w postępowaniu, podczas gdy strona nigdy w postępowaniu nie odebrała pisma sądowego, w którym powinna zostać pouczona o obowiązku poinformowania sądu o każdorazowej zmianie adresu oraz konsekwencjach braku takiej informacji tj. uznaniu za doręczone kolejne pisma w sprawie przez zastosowanie zasady tzw. podwójnej awizacji.

 

Zasady doręczeń pism stronie regulują m.in.:

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Rozdział 2. Doręczenia.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

- Ustawa z dnia Kodeks postepowania karnego, Rozdział 15. Doręczenia.

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postepowaniu karnym.

 

Zdecydowane działanie i dobre przygotowanie dokumentacji procesowej w takich sprawach szybko wywołuje zawieszenie postepowania egzekucyjnego, wznowienie procesu i możliwość podniesienia zarzutów dających szansę dobremu prawnikowi na wygranie sprawy.

 

Zawieszenie egzekucji spowoduje, że Komornik nie może nam zająć ani wynagrodzenia, ani rachunku bankowego, ani rzeczy ruchomych czy innych wierzytelności (np. tego co jest nam winien nasz kontrahent).

Komornik, który po takim wniosku nie zawiesi egzekucji ryzykuje, iż na podstawie skutecznej skargi na czynności komornika będzie musiał zapłacić nam odszkodowanie i ponieść koszty pracy naszych prawników.

 

Jeśli mecenas Anuluj-Dlug.pl po analizie sprawy stwierdzi, że to roszczenie ma marne podstawy – a tak jest bardzo często - to poprowadzimy sprawę do końca w imieniu „rzekomego dłużnika” (czyli Twoim) na koszt windykatora lub „rzekomego wierzyciela”, który przycwaniakował.

 

Nie daj się robić w konia, nie zawsze jest się autentycznym dłużnikiem nawet, jeśli komornik twierdzi inaczej.

 

Zespół Prawny Anuluj-Dlug.pl

 

Miejsce na zapytania prawne: https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

 

ps. publikowany dokument "zajecie komornicze" jest przykładową ilustracją, nie jest dokumentem nadesłanym przez tą klientkę.