Logo
02
11.2016

FATCA1 od grudnia – możliwa blokada środków na koncie
 

Pamiętacie protesty przeciwko ACTA? Od 1 grudnia wchodzi część ustaleń związanych z ACTA, czyli umowy podpisanej między administracją USA i rządem Donalda Tuska. Banki, w związku z umową FATCA1, będą nam się bardziej przyglądać. Jeżeli ktoś jest lub był podatnikiem w Stanach Zjednoczonych, w oczach bankowców stracił prywatność. Jego wszystkie dane trafią do amerykańskiego fiskusa. A jeśli nie powiemy, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy podatnikami amerykańskimi, bank zablokuje nam konto. Przed świętami.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w specjalnych komunikatach przypomina, że 1 grudnia mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA. Co to oznacza? Większość klientów banków i SKOK-ów będzie musiała złożyć oświadczenia o tym, czy są, byli, czy też nie są i nie byli, podatnikami w USA.

 

Obowiązek złożenia oświadczeń FATCA1, wynikający z umowy międzynarodowej zawartej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z wykonującej tę umowę polskiej ustawy, dotyczy niektórych klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń.

 

W przypadku otrzymania pisma od instytucji finansowej lub informacji w systemie bankowości elektronicznej, wzywających do złożenia oświadczenia FATCA, klient powinien złożyć oświadczenie nie później niż do 1 grudnia 2016 r.

 

 

 

W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego klienta do 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry klienta zostaną czasowo zablokowane – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków. Po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA, rachunki i rejestry klienta zostaną odblokowane.

 

Złożenie przez klienta fałszywego oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną. W przypadku zmiany swojego statusu podatkowego USA, klient ma obowiązek aktualizacji oświadczenia.

 

Podstawą prawną w przypadku tej restrykcji będzie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r. oraz ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

 

Dla przypomnienia – 1FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to amerykańska regulacja o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych.

 

Paweł Pietkun

Artykuł pochodzi z Serwisu Internetowego www.3obieg.pl

 

Czytaj także na stronach KNF: Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA

 

Jeśli otrzymałeś pismo w sprawie rzekomego długu, które Cię zaskoczyło, to prawdopodobnie stałeś się ofiarą wyrafinowanego oszustwa dokonywanego przez firmy windykacyjne.

Jeśli otrzymałeś przesyłkę z firmy windykacyjnej, z sądu czy od komornika, a nie możesz się zgodzić z faktem istnienia długu, z jego wysokością, lub sprawa jest bardzo stara, to możesz się przed tym obronić korzystając z naszego wsparcia prawnego lub generatora dokumentów.