Logo
23
11.2015

EPU? Co to jest?!?
Często Użytkownicy zadają nam pytania o e-Sąd w Lublinie. Odpowiadamy na te najczęstsze.

Co to jest EPU?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (tzw. EPU) to tryb rozpoznania roszczeń z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Inaczej mówiąc, to Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny, który prowadzi sprawy sądowe w formie plików w specjalnym systemie sporządzonym specjalnie dla niego. Nie ma żadnych akt, wydruki generowane są automatycznie i wysyłane. Nikt tego nie podpisuje. Całe postępowanie jest wirtualne, czasami zdarza się, że osoba, która wydaje nakaz zapłaty, nie czyta pozwu, nie sprawdza praktycznie niczego, jedynie „klika” i za jednym razem wydaje około kilku tysięcy orzeczeń.

Dlaczego nikt nie czyta pozwu, nie bada stanu faktycznego?

Należy podkreślić, iż całe postępowanie przed sądem odbywa się wirtualnie z wykorzystaniem jedynie oświadczenia strony (tzw. Powoda, takiego jak np. firmy windykacyjne), który kieruje przeciwko konkretnej innej osobie (tzw. Pozwanemu) pismo o zapłatę konkretnej należności (np. za prąd, czynsz, wodę, telefon czy gaz). Warto dodać, że do złożenia przeciwko komuś takiego pozwu w e-sądzie, wystarczy w kilku zdaniach napisać, że dana osoba winna jest mu pieniądze. Nie trzeba, a nawet nie można, załączyć żadnych dowodów, bo system informatyczny EPU tego nie przewiduje, a to dlatego, że elektroniczny sąd nie bada dowodów. Ustawodawca stworzył ten Sąd oraz ten tryb – elektroniczny, aby odciążyć inne Sądy w Polsce. Łącznie w Polsce wydano 4 miliony nakazów zapłaty, z czego 2 miliony przypadają e-sądowi (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie) i 2 miliony przypadają pozostałym Sądom w Polsce (363 Sądy Rejonowe i Okręgowe). Zatem na każdy Sąd w Polsce przypada średnio około 5,5 tys. nakazów zapłaty w danym roku. E-Sąd wydaje średnio około 5,5 tys. nakazów zapłaty dziennie nawet w dni wolne od pracy!!!!!! Czyli około 684 orzeczeń na godzinę – nawet w trakcie niedzielnego obiadu i świąt. Nie miejmy zatem złudzeń, że ktokolwiek czyta pozwy, ponieważ nikt nie jest w stanie tego zrobić, jedynie losowe wybiórcze sprawdzenia powodują, że pozwy są wysyłane do „zwykłych” Sądów.

Stąd też wiele firm windykacyjnych od początku jego działania skupowały długi i za jego pomocą masowo dochodzi wierzytelności. Często zdarza się, że w ten sposób upominają się o zadłużenia przedawnione, a nawet takie, których nigdy nie istniały, niektóre nieuczciwych przedsiębiorców. W praktyce zdarzało się również, iż firma windykacyjna nawet kilkukrotnie żądał spłaty tego samego długu od jednego dłużnika.

Co to jest nakaz zapłaty w EPU?

Nakaz zapłaty wydany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym to wyrok/orzeczenie sądowe, które zostało wydane bez Twojego udziału na tzw. posiedzeniu niejawnym w formie wirtualnej. Co istotne orzeczenie to jest wydawane na podstawie twierdzeń jednej strony tzn. Powoda. Należy pamiętać, iż od takiego nakazu zapłaty trzeba się odwołać, jeśli uważamy, iż takie zobowiązanie nie istniało, nie zgadza się jego wysokość, bądź jest przedawnione, najlepiej w formie pisemnej wysyłając stosowne pismo nazywane Sprzeciwem do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, gdzie ma siedzibę e-sąd. Jeśli tego nie uczynimy, to w ciągu 14 dni wyrok ten uzyska swoją prawomocność i będzie mógł być egzekwowany przez komornika.

Co zrobić jak dostaniesz nakaz zapłaty z EPU?

Dostałeś z e-sądu (Sąd Rejonowy w Lublinie) nakaz zapłaty wydany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, który został Ci doręczony w formie papierowej? Po pierwsze zweryfikuj, czy to jest nakaz zapłaty – wzór nakazu zapłaty z zaznaczonym indywidualnym kodem:

Następnie skontaktuj się z e-Sądem telefonicznie lub poprzez ich stronę i zweryfikuj czy nikt nie próbuje Cię oszukać i czy taki nakaz został naprawdę wydany. Tym bardziej, że w odróżnieniu od innych wyroków sądowych, nakaz zapłaty w EPU nie posiada żadnych okrągłych ani innych pieczęci sądu.

Jeżeli wszystko się potwierdza, to przeczytaj uważnie pozew. Jeżeli nie zgadzasz się z pozwem, uważasz, że sprawa jest przedawniona, lub nie jesteś winien tak dużych pieniędzy to złóż sprzeciw. I tu !!!UWAGA!!!  Sprzeciw MUSISZ złożyć w terminie 14 dni od dnia odebrania nakazu zapłaty. Jeżeli zrobisz to 15 dnia lub później to jest on bezskuteczny.

Uważnie czytaj wszelkie pouczenia, niestety w postępowaniu Sądowym jest wiele terminów, które pozwalają Ci podjąć daną czynność, złożyć oświadczenie, a po ich upływie nie jest to już możliwe. Najlepszym tego przykładem jest sprzeciw od nakazu zapłaty, na którego złożenie masz 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, po tym terminie złożenie sprzeciwu jest bezskuteczne, a przywrócenie tego terminu nie jest łatwe i czasami w ten sposób przegrywa się sprawę.

Jeżeli powyższe informacje nie odpowiadają na Twoje pytania, to zapraszamy do FAQ, możesz również zadać pytanie Naszemu Prawnikowi ZAPYTAJ PRAWNIKA, lub pobrać gotowe pismo z generatora GENERATOR. A może chcesz po prostu zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi obronę ZLEĆ MECENASOWI OBRONĘ  i zapomnieć o całej sprawie?