Logo
25
11.2015

Co zrobić gdy bank upadnie?
Co zrobić gdy bank zbankrutuje? Jak i gdzie odzyskać pieniądze? Czy spłacać kredyt?

 

 

Upadłość banku komercyjnego nie jest powodem ani do śmiechu, ani do radości. Upadłość banku spółdzielczego jest jeszcze poważniejsza ponieważ niesie konsekwencje także dla osób, które są członkami, nie tylko klientami takiego banku. Z czym to się wiąże?

 

Członkowie banków spółdzielczych, to po prostu członkowie szczególnej spółdzielni działającej na podstawie Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tutaj).
Ich prawa i obowiązki to m.in.:

  • wpłata wpisowego i udziałów,
  • stosowanie się do postanowień statutu, regulaminu i uchwał zarządu banku,
  • uczestniczenie w pokrywaniu strat banku do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • dbałość o wykonywanie zadań statutowych i zapobieganie działań na szkodę banku

 

To oczywiście oznacza, że udziałowcy Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictw (SK Bank) w Wołominie nie będą mogli liczyć na odzyskanie wpłaconych udziałów.

 

Jak odzyskać pieniądze z lokaty?

 

Upadłość banku to także nerwy i straty dla klientów. Za zwrot wpłaconych do banku pieniędzy odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), który w ciągu 20 dni od daty ogłoszenia upadłości banku przez sąd, wypłaci wszystkie wkłady do wysokości 100.000 euro w przeliczeniu na złote. Oznacza to, że ten, kto złożył w upadłym banku lokaty na łączną kwotę przekraczającą tę kwotę, otrzyma 100.000 euro, a wszystko co jest ponad tę kwotę, dostanie tylko w określonym przez BFG procencie. Więcej o wypłatach z BFG dla klientów SK Banku tutaj.

 

Wypłaty z BFG prowadzone będą w jednym z 3 banków, z którymi Fundusz ma podpisane umowy na obsługę, tj. w PKO BP, Pekao SA lub BZ WBK. O tym, który bank obsłuży wypłaty, Fundusz poinformuje komunikacie w ciągu kilku dni. Będziemy o tym pisać. Poinformujemy również kiedy sąd ogłosi upadłość, ponieważ ma to ogromne znaczenie dla wyznaczenia terminu wypłaty środków z BFG. Do podjęcia pieniędzy w gotówce lub przekazania ich przelewem na wskazany rachunek bankowy w innym banku wystarczy dowód osobisty, ponieważ Fundusz przygotuje listę klientów w oparciu o dane zgromadzone w systemie księgowym SK Banku.

 

Co z kredytami?

 

Bankructwo banku nie zwalnia z wywiązania się ze zobowiązań kredytowych. Dotyczy to zarówno kredytów, pożyczek jak i kart kredytowych, które – uwaga – przestaną pełnić swoją funkcję z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd. Karty kredytowe zostaną zablokowane, a wykorzystane limity trzeba będzie spłacić w wyznaczonym umową okresie czasu. Zmieni się natomiast wierzyciel – będzie nim syndyk prowadzący upadłość. Trzeba zachować czujność, ponieważ z pewnością w krótkim czasie do kredytobiorców SK Banku zostaną wysłane pisma informujące o zmianach, głównie wyjaśniających zaistniałą sytuację i sposobie dalszej współpracy z kredytobiorcą, ale także o zmianach np. adresów, numerów rachunków, wierzyciela itp. Konsekwencją niespłacania kredytów zaciągniętych w bankrutującym banku będzie oczywiście windykacja, a potem także egzekucja należności. Należy się również liczyć z tym, że syndyk nie będzie skłonny do negocjacji i z pewnością nie zechce respektować szczególnych warunków jakimi cieszył się np. uprzywilejowany klient. Sam proces windykacyjny będzie przebiegał szybko, bez żadnych ulg, a procedura egzekucyjna w niczym nie będzie ustępowała zwykłym egzekucjom komorniczym. Oczywiście długi, które już w chwili upadłości banku są opóźnione, lub przeterminowane syndyk zechce ściągnąć w pierwszej kolejności lub sprzedać firmom windykacyjnym (uwaga, będzie musiał o tym poinformować pismem), a to już zabawne nie będzie. Dodatkowo, każde opóźnienie w spłacie kredytu może stać się podstawą do wszczęcia procedury wypowiedzenia umowy kredytu i postawienia go w stan wymagalności natychmiastowej.

 

Pamiętajmy przy tym, że prawo prawem, a upadłość prowadzą bardzo często ludzie pozbawieni empatii, tym samym, na cywilizowany sposób rozwiązania problemu z zaległymi ratami kredytu nie mamy co liczyć.

 

Wynagrodzenia, emerytury i renty

 

To kolejny kłopot dla klientów SK Banku. Pieniądze zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zostaną wypłacone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w ciągu 20 dni od daty ogłoszenia upadłości banku przez sąd w jednym z banków współpracujących na tym polu z Funduszem, tj. PKO BP, Pekao SA lub BZ WBK, o czym wkrótce BFG poinformuje komunikatem. Przekażemy ten komunikat w całości na naszym blogu i na naszej stronie na Facebooku. Kłopotem mogą być terminy wypłat ponieważ mamy koniec listopada, a za pasem już święta. Dlatego warto, a nawet trzeba wykonać ruch zapobiegający kolejnym kłopotom, czyli blokadzie pieniędzy z wynagrodzeń i świadczeń, które zaczną spływać pod koniec tego tygodnia na rachunki w SK Banku.

 

Wynagrodzenia, renty i emerytury nie muszą być już przekazywane do SK Banku przez ZUS, KRUS lub pracodawcę. Trzeba to zmienić. Jeśli nie macie rachunków w innych bankach lub nie chcecie mieć, złóżcie do pracodawcy dyspozycję wypłaty świadczeń w gotówce w kasie lub do ZUS – w przypadku emerytów i rencistów – za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Poinformujcie również wszystkich swoich wierzycieli, osoby, które wpłacają pieniądze na Wasze rachunki w tym banku by powstrzymały się od wpłat do czasu aż wskażecie im inny, nowy rachunek, np. osoby, które wynajmują od Was mieszkania, spłacają jakąś pożyczkę, płaca alimentów itd.

 

Postarajcie się jak najszybciej założyć nowe rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w innym banku i przekierujcie wszelkie wpłaty oraz zlecenia stałe na nowy rachunek. Jeśli korzystacie z Allegro lub innej platformy zakupowej, a rachunek jaki prowadził dla Was SK Bank był wskazany jako ten do rozliczeń z kupującymi, zmieńcie to czym prędzej. Od Was zależy, czy jeszcze przed świętami uporacie się z demonem pt. bankrutujący bank.

 

Zaglądajcie na naszą stronę, ponieważ wkrótce przekażemy kolejne informacje dotyczące upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz informację o tym, który bank wypłacać będzie klientom pieniądze z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zagrożenie jest przy tym jeszcze innego rodzaju, bowiem mało kto wie, że Syndyk masy upadłościowej celem odzyskania czegokolwiek sprzeda wszelkie prawdziwe i rzekome wierzytelności (czyli roszczenia do klientów Banku nie odwrotnie) firmom windykacyjnym. Wydaje Ci sie kliencie banku że to Ty jesteś pokrzywdzonym? Windykator spróbuje Ci udowodnić, że sam jesteś sobie winien i bankowi. 

Ale o tym w kolejnym artykule

 

Na Wasze indywidualne pytania prawne w tych sprawach odpowiemy tutaj

Czytajcie nas też na fanpage Anuluj-Dlug.pl https://www.facebook.com/anulujdlug

 

Małgorzata Pietkun

https://www.facebook.com/margaret.pietkun

https://malgorzatapietkun.wordpress.com/