Logo
10
05.2018

Biznes dla każdego, zostań Skautem resubhastacji i zarabiaj duże pieniądze pomagając ludziom odzyskiwać pieniądze zabrane przez firmy windykacyjne
Zapraszamy Cię do wspólnego biznesu. Można zarobić duże pieniądze, bez koniecznego wkładu własnego, pomagając innym, a co najważniejsze na koszt firm windykacyjnych.

Subhastacja - sprzedaż publiczna czyli licytacja majątku dłużnika celem zaspokojenia wierzycieli uzyskanym z niej szacunkiem uchwałę sejmu grodzieńskiego z 1793 r. Nazwa pochodzi od Hasta potioritatis - dawnego prawa polskiego, oznaczająca konkurs, czyli rozbiór majątku pomiędzy wierzycieli odłużonego dziedzica. Hasta (po łac.) – tyka, włócznia, jaką jeszcze w Rzymie zatykano przy przedażach publicznych dla wskazania miejsca czynności urzędowej; potioritas — pierwszeństwo. Był to zatem konkurs wierzycieli, rozbierających majątek dłużnika w naturze, wedle zasady pierwszeństwa (Vol. leg. t. VIII f. 197). 

Re-sybhastacja - nazwa ukuta przez Tomka Parola z Anuluj-Dlug.pl - odzyskanie kwoty ze zlicytowanego majątku od rzekomego wierzyciela, po wznowieniu postępowania i uchyleniu wyroku, gdy do egzekuzji doszło na skutek podstępu lub nadużyć windykatora.

Doświadczenia Anuluj-Dlug.pl na podstawie kilku tysięcy prowadzonych i wygranych spraw wskazują, że od kilkunastu lat mamy do czynienia z bandytyzmem windykacyjnym, gdzie w złodzieje w białych rękawiczkach stosujac kruczki prawne doprowadzili do skutecznych licytacji i egzekucji komorniczych względem kilkuset tysięcy, a prawdopodobnie milionów osób. 

(Patrz film do 21 minuty):

Przy czym wielu przypadkach mogą istnieć podstawy, do wznowienia takiego postepowania nawet, gdy zajecie komornicze było kilka lat temu i mimo skutecznie przeprowadzonej licytacji. Prawnicy Anuluj-Dlug.pl od kilku lat zaczęli się specjalizować w takich działaniach. Ich efektem jest wzruszenie wyroku, wygranie sprawy i odzyskanie pieniedzy, które firma windykacyjna otrzymała od komornika po skoku na kasę rzekomego dłużnika z majątku zajetego lub zlicytowanego. Nieruchomości lub ruchomości nie da się już odzyskać, ale pięniądze często tak.

Powodzenie takiej akcji zależy od kilku podstawowych warunków:

1. Prawomocny wyrok nie został wydany dawniej niż 10 lat temu,

2. Wierzycielem wnioskującym do komornika o egzekucję była firma windykacyjna (lub fundusz sekurytyzacyjny) która nabyła dług.

3. Poszkodowany jest zmotywowany, by podjąć starania przystąpienia ze swoją sprawą do resubhastacji, za względnie niewielki koszt wstępny ale godziwe wynagrodzenie naszych prawników z odzyskanego majątku (na który juz przecież i tak nie liczył) za podjęcie się tej trudnej i czasochłonnej operacji.

Czym cięższy charakter sprawy, większa determinacja i nadzieja, tym rzecz jasna proponowana prowizja powinna być lepsza. Z drugiej strony przy naprawdę wielkich kwotach z pewnoscią zgodzimy się na mniejszy procent.

Tak czy siak, płatnikiem będą tu potężne firmy finansowe takie jak Kruk, GetBack, Eos, Best i wiele wiele innych, które dziś chwalą się, że dzierżą w Polsce portfel wierzytelności przekraczający 100 mld PLN. Płatnik zatem łatwy, majętny i całkowicie podatny na egzekucję. Wystarczy, że upadnie tytuł wykonawczy z przed roku lub np. lat 9-ciu.

I tu jest właśnie BIZNES, a w zasadzie inwestycja dla każdego uczciwego obywatela. 

Każdy może pobierając ten oto dokument niżej zacząć z nami współpracę jako Skaut resubhastacji. Wystarczy, że dotrze do osoby poszkodowanej przez firmę windykacyjną, która nasłała na niego komornika. Jeśli wraz z poszkodowanym wypełni i podpisze ten dokument, oraz nam go prześle, uzyska prawo do min 1/10 prowizji, jaka zostanie nam zapłacona po odzyskaniu pieniędzy od firmy windykacyjnej.

To przykładowe świadectwo Re-Subhastacyjne, będzie więc nie tylko świadectwem dotarcia do nadużycia windykacyjnego i świadectwem zaangazowania poszkodowanego w odzyskanie lwiej części straconego majątku, ale będzie też świadectwem udziału w zyskach od tego przedsięwzięcia. Każdy bowiem wypełniony i podpisany dokument, nadesłany nam na adres wznowienie@anuluj-dlug.pl zostanie po weryfikacji sprawy i zlecenia opieczętowany jako zatwierdzony z indywidualnym numerem i odesłany skautowi. Teraz wystarczy poczekać i byc w kontakcie z poszkodowanym, czy się uadało - jeśli tak, to umówiąną część prowizji otrzyma Skaut przelewem.

Aha, ważne: każdy Skaut otrzyma od razu 100 zł,. od wpłaconego zadatku jako zwrot kosztów dotarcia do poszkodowanego. 

Nie wiadomo co prawda ile licytacji nieruchomości i ruchomości dokonano przez ostatnie 10 lat na wniosek firm windykacyjnych. Nie wiadomo też ile dokonano na wniosek banków na podstawie BTE i innych naruszeń prawa. A tym bardziej nie wiadomo jakie to były kwoty, ale ostrożne szacunki wskazują, że suma tych, które mogą kwalifikować się do odzyskania przekraczać może 10 mld pln. - i z naszym knowhow, a z Twoją pomocą zamierzamy po ten rynek sięgnąć

Interesujące?! No to teraz docierajcie do poszkodowanych rzekomych dłużników pamietając o zasadach i gromadźcie Sświadectwa. O wszelkie pytania prosimy też na wznowienie@anuluj-dlug.pl

 

Tu szablony do pobrania Świadectwo ReSub - do pobrania

Biznes jak widać etyczny, społecznie sprawiedliwy i ogólnopolski.

Z wielką szansą na przekonanie sądu i powodzenie,

podobnnie jak na tym drobnym przykładzie:

https://anuluj-dlug.pl/post/jak-naslac-komornika-na-firme-windykacyjna 

Zapraszamy do działania

Zespół Resubhastacyjny Anuluj-Dlug.pl

Masz pytania? Zapytaj pisząc na powyższy mail :-)