Logo
31
08.2017

Firmy telekomunikacyjne nie mają prawa kopiować dowodów osobistych
Kopiowanie dokumentów tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi do pozyskiwania danych osobowych bez podstawy prawnej.

 

 

W ostatnim okresie do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kierowane były liczne sygnały, iż w związku z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedsiębiorcy kopiują dokumenty potwierdzające tożsamość klientów, pozyskując w ten sposób zbyt wiele danych osobowych. GIODO postanowił więc zająć się sprawą z urzędu i przeprowadzić u wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych kontrole. Ich celem było ustalenie, czy w związku z potwierdzaniem tożsamości osób zawierających umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie dochodzi do pozyskiwania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w art. 161 ustawy Prawo telekomunikacyjne, oraz czy operatorzy pozyskują kserokopie, fotokopie lub skany dokumentów potwierdzających tożsamość klientów, np. dowodów osobistych.

Ustalenia inspektorów GIODO

Przeprowadzone kontrole wykazały, że przedsiębiorcy w większości przypadków uzależniali zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od przekazania kopii dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów, takich jak np. prawo jazdy, książeczka wojskowa czy legitymacja studencka. Ponadto w niektórych przypadkach zawarcie umowy wiązało się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.

Prawo telekomunikacyjne stanowi, jakich danych można żądać

Czytaj więcej ...

31
08.2017

Kradzieże i wyłudzenia na cudzy dowód
 

Tylko od stycznia do marca tego roku, udaremniono 1746 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 90,4 mln złotych. Czyli średnio milion dziennie. Wygląda na to, że zgłaszanie zgubienia i kradzieży dokumentów tożsamości do systemu „Dokumenty Zastrzeżone” (System DZ) daje efekty i dzięki temu można skutecznie ograniczać kradzieże tożsamości i walczyć z przestępstwami dokonywanymi z użyciem cudzych danych.

 

Źródło: YouTube

 

Od stycznia do marca tego roku prób wyłudzeń przekraczających 1 mln zł było zaledwie 8, z czego największa to 8,4 mln zł (województwo podlaskie), ale problem dotyczy głównie mniejszych kwot, za to na masową skalę. W I kwartale roku złodzieje 1746 razy próbowali wyłudzić kredyty i pożyczki na cudze, skradzione dane. Najwięcej takich przypadków odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim.

W Centralnej Bazie Danych Systemu „Dokumenty Zastrzeżone” znajduje się około 1,8 mln skradzionych dokumentów tożsamości. Po zablokowaniu nie mogą one być wykorzystane do wyłudzeń. W czasie ostatnich 3 miesięcy baza wzrosła o ponad 30 tysięcy danych – to tak, jakby dokumenty utracili wszyscy dorośli mieszkańcy miasta o wielkości Augustowa, Bochni czy Grodziska Mazowieckiego. Jest to najwyższy jak dotąd przyrost zgłoszonych kradzieży dokumentów od 9 lat. Dotychczas do bazy trafiało codziennie średnio 326 dokumentów.

Badanie zjawiska kradzieży tożsamości w celu wyłudzenia kredytów i pożyczek zapoczątkowano w 2008 roku. Od tamtej pory udaremniono już 69,5 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,7 miliarda złotych.

Czytaj więcej ...

30
08.2017

Bankructwo – ogłaszać czy nie?
 

Nowe prawo dotyczące upadłości konsumenckiej działa trzeci rok. W tym czasie sądy ogłosiły upadłość 9 358 osób. Tylko w I półroczu 2017 skorzystało z tego rozwiązania 2 758 osób – podają statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) zleciła badanie opinii o upadłości konsumenckiej i dowiedziała się, że… Polacy nie uważają upadłości za remedium na wszystko. I dobrze, bo poza tym, że długi należy spłacać, pamiętać również trzeba, że znakomita większość rujnujących życie windykowanych długów jest przedawniona, nieprawdziwa lub zawyżona i wystarczy zrobić z nimi porządek.

 

 

W badaniu* Moralność Finansowa Polaków 2017, przeprowadzonym przez KPF wspólnie z m.in. BIG InfoMonitor, zapytano o opinie na temat regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej. Pytanie brzmiało: Czy Pani/Pana zdaniem możliwość ogłoszenia upadłości raz na 10 lat to rozwiązanie: zbyt liberalne, zbyt restrykcyjne, ewentualnie w ogóle nie powinno istnieć?

W opinii 27 proc. badanych, upadłość konsumencka w ogóle nie powinna istnieć, według 9 proc. jest konieczna zawsze, gdy popadnie się w niewypłacalność, a nie tylko raz na 10 lat jak reguluje to prawo.

40 proc. ankietowanych jeszcze nie ma na ten temat zdania. My mamy. Uważamy, że upadłość konsumencka jest ostatecznością i jeśli się na nią decydować, trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw, uprzednio radząc się prawnika specjalizującego się w problematyce windykacyjnej by sprawdzić, czy jest szansa na umorzenie przedawnionych długów i oddalenie groźby bankructwa.

- W mojej ocenie, wyniki badań powinny być poprzedzone zapytaniem czy dana osoba wie na czym polega upadłość konsumencka – mówi radca prawny Konrad Olczak. - Z mojej praktyki wynika, że osoby chcące ogłosić upadłość konsumencką nie do końca wiedzą na czym taka upadłość polega i jakie są jej warunki. Co więcej znaczna część tzw. „długów”, to roszczenia firm windykacyjnych, przedawnione, źle udokumentowane lub w ogóle nie istniejące. W praktyce, takich roszczeń nie trzeba spłacać, a w konsekwencji nie ma potrzeby ogłaszania upadłości. Dlatego uważam, że jeżeli dana osoba jest zainteresowana upadłością konsumencką, to powinna najpierw skonsultować taki ruch np. radcą prawnym, który specjalizuje się w tego typu sprawach, aby niepotrzebnie nie ogłaszać upadłości i nie spłacać zobowiązań, które nie istnieją – wyjaśnia Olczak.

 

 

 Źródło: Badanie dla KPF przeprowadzone w partnerstwie z BIG InfoMonitor, Ferratum Bank oraz Lindorff

 

Jedni upadają drudzy się oburzają

Wyniki badania pokazały, że w polskim społeczeństwie nie ma powszechnego przekonania co do słuszności istnienia instytucji upadłości konsumenckiej w obecnym kształcie. Co czwarty ankietowany jest nieprzejednany – uważa, że długi należy spłacać i ucieczka w upadłość nie powinna wchodzić w grę. Zaś dla zdecydowanej większości osób, które popierają upadłość konsumencką, trudna do zaakceptowania jest stosunkowo częsta możliwość ogłaszania upadłości raz na 10 lat, zamiast raz na całe życie. Jednocześnie aż 40 proc. Polaków wciąż nie ma zdania na temat obowiązujących trzeci rok regulacji.

Czytaj więcej ...

18
08.2017

Co trzeci Polak doświadczył naruszenia danych osobowych. W wielu przypadkach z powodu własnych błędów
„Jeśli otrzymałeś pismo w sprawie rzekomego długu, które Cię zaskoczyło, to prawdopodobnie stałeś się ofiarą wyrafinowanego oszustwa dokonywanego przez firmy windykacyjne”

Fundacja Angeli Iustitia

„Anioły Sprawiedliwości”

 

 

Co trzeciego Polaka dotknęły negatywne konsekwencje związane z naruszeniem danych osobowych – tak wynika z badania Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo „Co wiemy o ochronie danych”. Często są to niechciane telefony lub e-maile z ofertami, ale zdarzają się także próby wyłudzeń kredytów. 90 proc. respondentów podkreśla, że są świadomi zagrożeń, ale mimo to w wielu przypadkach za utratę danych odpowiadają niedopatrzenia i brak świadomości samych użytkowników.

– Z naszego raportu wynika, że 90 proc. respondentów wskazało, że jest świadomych zagrożeń dla bezpieczeństwa ich danych osobowych. Jako największe zagrożenie wskazują, oprócz przestępczości internetowej, organizacje, które by zwiększyć zysk, przetwarzają dane niezgodnie z prawem, lub te, które nie przywiązują dostatecznej wagi do bezpieczeństwa danych osobowych – wskazuje Marcin Zadrożny, rzecznik prasowy Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

Z badania „Co wiemy o ochronie danych” przygotowanego przez Fundację wynika, że połowa Polaków uważa ryzyko nieodwracalnej utraty swoich danych, zagrożenie kradzieżą danych oraz innymi możliwościami ich utraty jako średnie, co trzeci – jako niskie.  

– Respondenci obawiają się kradzieży swoich danych osobowych. Niestety bardzo wiele sytuacji, których konsekwencją jest kradzież danych, jest wynikiem braku świadomości danej osoby. Wielu negatywnych sytuacji można by uniknąć, gdyby osoby, których dane dotyczą, miały większą świadomość na temat bezpieczeństwa ich danych osobowych. Obecnie w świecie elektronicznym nie ma nic za darmo. Jeśli dostajemy dostęp do oprogramowania lub aplikacji, zazwyczaj płacimy za to danymi osobowymi – zaznacza Zadrożny.

Czytaj więcej ...

16
08.2017

UWAGA !!!!! Firma telekomunikacyjna „Nasza” S.A. wprowadza w błąd

 

Firma komunikacyjna Nasza S.A. dzwoni i podszywa się pod twojego operatora. Uważaj: podpisując dokumenty, zmienisz usługodawcę. Zanim to zrobisz, sam zadzwoń do swojego operatora i zapytaj, czy rzeczywiście ma dla ciebie nową ofertę.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu Nasza S.A. i jednocześnie ostrzega konsumentów: Nasza S.A. wprowadza w błąd. Praktyki spółki mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. To kolejne ostrzeżenie konsumenckie UOKiK.

– Otrzymujemy bardzo dużo skarg na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy wykorzystują zaufanie seniorów, na ich pytania odpowiadają szybko i niewyraźnie. Apelujemy: jeżeli dzwoni do ciebie konsulat i twierdzi, że jest z telekomunikacji i ma tańszy abonament, prąd, czy gaz – zapisz szczegóły oferty i odłóż słuchawkę. Nie podawaj swoich danych. Zadzwoń do swojego operatora, sprzedawcy prądu lub gazu i zapytaj, czy rzeczywiście ma dla ciebie lepszą ofertę – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uważaj:

  • Przedstawiciele Nasza S.A zazwyczaj dzwonią do osób w podeszłym wieku i podają się za dotychczasowego operatora.
  • Proponują obniżenie abonamentu za telefon i nielimitowane rozmowy, które w rzeczywistości możesz mieć za dodatkową opłatą. Dodatkowo zapłacisz też za wykaz połączeń, wyświetlanie numeru, ubezpieczenie zapłaty na wypadek śmierci -nawet bez twojej zgody.
  • Na umowie nie ma logo spółki, jej nazwa i dane są napisane małą czcionką, wyraźnie zaznaczona jest natomiast nazwa twojego operatora.
  • Konsumenci zazwyczaj dowiadują się, że zmienili operatora po upływie 14 dni, w których mogą bezpłatnie odstąpić od umowy. Kara, którą pobiera Nasza S.A. za rozwiązanie umowy, wynosi od około 500 zł do około 1500 zł.

 

To kolejne ostrzeżenie urzędu. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, urząd wydaje ostrzeżenie, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca stosuje nielegalną praktykę, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.

Ponadto postępowanie dotyczące Nasza S.A. prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. Jeśli zatem zostałeś zmanipulowany przez Nasza S.A., zgłoś sprawę do płockiej prokuratury okręgowej.

 

Pamiętaj:

Wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej nie jest tym samym co nakaz zapłaty wydany przez sąd. Firma windykacyjna nie ma prawa podejmować czynności egzekucyjnych, nie może też zastraszać konsumentów.

 

Jeżeli otrzymałeś nakaz do zapłaty z sądu, złóż odpowiednią odpowiedź na pozew w terminie 14 dni. W złożeniu sprzeciwu pomoże Ci prawnik Anuluj-Dług.pl, wystarczy złożyć zlecenie prawnikowi korzystając z formularza na stronie https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1   19
07.2017

Rolnik a egzekucja komornicza – duże zmiany
Komornik dotychczas nie mógł zająć rolnikowi na przykład konia z kieratem. Ale kto dziś używa konia z kieratem w produkcji rolnej? Starania o aktualizację katalogu wyłączeń trwały bardzo długo, aż jesienią ubiegłego roku, nad katalogiem pochyliło się ministerstwo sprawiedliwości.

5 lipca podpisane, 18 lipca opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.

 

W rozporządzeniu czytamy, że:

§ 1. W razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo, niezależnie od przedmiotów wyłączonych spod egzekucji przez przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają:

1. Stado podstawowe zwierząt gospodarskich:

a) Bydła mlecznego,

b) Bydła mięsnego,

c) Koni,

d) Kóz,

e) Owiec,

f) Świń,

g) Drobiu,

h) Zwierząt futerkowych,

i) Innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika.

2. Zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz:

a) Źrebięta do 6 miesięcy,

b) Cielęta do 4 miesięcy,

c) Jagnięta do 3 miesięcy,

d) Prosięta do 2 miesięcy,

e) Koźlęta do 5 miesięcy.

3. Stado użytkowe drobiu, co do którego hodowca zawarł umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków.

4. Zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt.

5. Rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami.

6. Podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.

7. Silosy na zboża i pasze.

8. Zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego.

9. Materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym.

10. Zapasy opału na okres 6 miesięcy.

11. Nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego rolnika.

12. Zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1-4, do najbliższych zbiorów.

13. Podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego.

14. Zaliczka na poczet dostaw produktów rolnych.

15. Budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w produkcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza.

16. Budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

§ 2. 1. Niezależnie od wyłączeń, o których mowa w § 1, egzekucji nie podlegają nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15, ponad ilości wymienione w § 1, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa.

2. Komornik, w terminie 3 dni po dokonaniu zajęcia, występuje do izby rolniczej, właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, z wnioskiem o wydanie, w terminie 14 dni, opinii, o której mowa w ust. 1. Do czasu wydania opinii komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności egzekucyjnych dotyczących nadwyżki inwentarza oraz przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15.

3. W razie uznania nadwyżki inwentarza żywego oraz przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15, za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, komornik umarza postępowanie egzekucyjne w tym zakresie.

§ 3. Zajęte zwierzęta gospodarskie, wpisane do księgi zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli, wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogły być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli tych zwierząt.

§ 4.1. W sprawach o egzekucję alimentów lub renty mającej charakter alimentów, jak również w sprawach o egzekucję należności powstałych w związku z pracą zarobkową, wykonywaną w gospodarstwie rolnym dłużnika, nie stosuje się przepisów § 1 pkt 1, 3-5 i 14 oraz § 2 z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do egzekucji świadczeń zaległych za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli jednak w toku egzekucji doszło do sprzedaży rzeczy ruchomej albo przejęcia jej na własność przez wierzyciela, a rzecz sprzedana lub przejęta przekracza wartość świadczenia za okres do 6 miesięcy, nadwyżkę zalicza się na poczet pozostałych świadczeń.

§ 5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

§ 6. Do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. poz. 300).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Nie wiesz jak powinna prawidłowo przebiegać egzekucja komornicza? Czytaj nasz blog, a w sprawach, z którymi sobie nie radzisz, ZAPYTAJ PRAWNIKA01
03.2017

Przekręt na chwilówkę. Znasz to?

Kategoria: VIDEO 

Biorąc chwilówki lub pożyczki w parabankach sam oddajesz oszustom swoje dane i jesteś narażony na ataki windykatorów, a nawet komornika. Jeśli jeszcze nie wiesz jak to działa, koniecznie obejrzyj relację ze spotkania na temat zagrożeń płynących z firm pożyczkowych, które miało miejsce w listopadzie 2016 roku w Zwoleniu.

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 23
02.2017

[wpis archiwalny] Mec. Stankiewicz-Malec w Studio Polska o polskim sądownictwie

Kategoria: VIDEO 

18 lutego w programie "Studio Polska" w TVP Info toczyła się bardzo gorąca dyskusja na temat polskiego sądownictwa. W programie udział wzięła mec. Anna Stankiewicz-Malec z Kancelarii Adwokackiej współpracującej z Anuluj-Dług.pl

Prowadzący próbowali uzyskać odpowiedzi na pytanie co zrobić z polskimi sądami i sędziami? Czy należy zmienić system, czy ludzi? Jak pomóc poszkodowanym przez niesprawiedliwe wyroki? Jak pomóc sędziom, by ludzie byli zadowoleni z pracy wymiaru sprawiedliwości? Jak rozwiązać kryzys wymiaru sprawiedliwości?

 

Czeęść 1 programu i część 2 programu można znaleźć na stronie http://studiopolska.tvp.pl/ pod datą 18.02.2017r.

Polecamy też debatę z udziałem naszej Pani Mecenas w kolejnym programie. Video: http://vod.tvp.pl/29459753/29766688 

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 

 

 23
02.2017

[wpis archiwalny] Adwokat mówi o rzekomych długach, przedawnieniu i manipulacjach firm windykacyjnych

Kategoria: VIDEORzekome długi to nic innego jak wymyślone roszczenia lub roszczenia przedawnione. Zdarza się, że windykatorzy wynajdują jakieś kwoty sprzed kilkunastu lat i dopisują do niej horrendalne odsetki. Najgorsze jest to, że windykator nie ma żadnych dowodów na to, że to jestśmy coś komuś winni.

Adwokat Anna Stankiewicz-Malec z Kancelarii Adwokackiej współpracującej z Anuluj-Dług.pl wyjaśnia też dlaczego nie wolno zgadzać się na żadne ugody z windykatorami i co robić gdy roszczenie, o które upomina się windykator jest przedawnione

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 23
02.2017

[wpis archiwalny] Adwokat odpowiada: Co to jest EPU?

Kategoria: VIDEOEPU czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze prowadzone jest przez e-Sąd czyli wirtualny Sąd, ale z siedzibą w Lublinie. To poprostu IV Wydział Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Czym jest e-Sąd, jak działa i jak zachować gdy przyjdzie pismo z e-Sądu? Wyjaśnia adwokat Anna Stankiewicz-Malec z Kancelarii Adwokackiej współpracującej z Anuluj-Dług.pl

 

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 

 27
01.2017

Wyrok: Zamieszany w kradzież

Kategoria: VIDEOWarszawska prokuratura i warszawskie sądy chcą, aby obrabowany przedsiębiorca poszedł siedzieć, ponieważ ich zdaniem to on sam siebie okradł, tracąc na tym łącznie 50 tys. zł. Widocznie za mało stracił i to jest jego winą. Wysokość wypłaconego mu z firm ubezpieczeniowych odszkodowania za utracone mienie wyniosła 80 tys. zł, zaś wartość skradzionych samochodów, motocykla i towaru należącego do klienta wynosiła 120 tys. zł. A przecież okradziony przedsiębiorca towar (10 tys. zł) musiał klientowi odkupić.

Co więcej, kradzieży dokonał m.in. zatrudniony przez przedsiębiorcę mężczyzna i jego dwóch koleżków. Dla prokuratora i sądu był to dowód na to, że przedsiębiorca zlecił kradzież. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że zatrudnił złodzieja?

– Najwyraźniej działa tu zasada, że nie ważne, czy kradł, czy został okradziony... jest zamieszany w kradzież, więc musi iść do więzienia – mówi mec. Anna Stankiewicz-Malec, adwokat i jeden z gości audycji Radio Solidarność.

W programie pada pytanie o intencje prokuratora, o jego ewentualne powiązania ze światem przestępczym. Nie jest bowiem tajemnicą, że półświatek był mocno zainteresowany pozbyciem się świetnie prosperującej konkurencji dlatego brutalna siła znowu musiała wygrać z intelektem. A prokuratura zdaje się działać w tej sprawie tak, jakby ktoś pociągał za sznurki.

Smutne w tej historii jest to, że człowiek, którego okradły zwykłe złodziejaszki, musi teraz mierzyć się z całą przestępcze organizacją bo śmiał nie przyznać się do winy. Tylko jakiej winy?

 

 

Więcej filmów znajdziesz na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 24
01.2017

Zagrożenia finansowe dla Seniorów cz. 1

Kategoria: VIDEOTrwa numer NA WNUCZKA na skalę 100 x AMBER GOLD względem nie tylko ludzi starszych. I Państwo to toleruje a TY nawet nie wiesz, że jesteś ofiarą oszustwa. Obejrzyj ten wykład z 7 listopada 2016 wygłoszony w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a potem przeczytaj https://anuluj-dlug.pl/post/bank-sprzedaje-wierzytelnosc-firmie-windykacyjnej-czyli-jak-powstaje-mega-przekret-na-tzw-dlugach 

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 24
01.2017

Zagrożenia finansowe dla Seniorów cz. 2

Kategoria: VIDEOTrwa numer NA WNUCZKA na skalę 100 x AMBER GOLD względem nie tylko ludzi starszych. I Państwo to toleruje a TY nawet nie wiesz, że jesteś ofiarą oszustwa. Obejrzyj ten wykład z 7 listopada 2016 wygłoszony w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a potem przeczytaj https://anuluj-dlug.pl/post/bank-sprzedaje-wierzytelnosc-firmie-windykacyjnej-czyli-jak-powstaje-mega-przekret-na-tzw-dlugach 

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 24
01.2017

Zagrożenia finansowe dla Seniorów cz. 3

Kategoria: VIDEOTrwa numer NA WNUCZKA na skalę 100 x AMBER GOLD względem nie tylko ludzi starszych. I Państwo to toleruje a TY nawet nie wiesz, że jesteś ofiarą oszustwa. Obejrzyj ten wykład z 7 listopada 2016 wygłoszony w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a potem przeczytaj https://anuluj-dlug.pl/post/bank-sprzedaje-wierzytelnosc-firmie-windykacyjnej-czyli-jak-powstaje-mega-przekret-na-tzw-dlugach 

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 24
01.2017

[wpis archiwalny] Adwokat Anna Stankiewicz-Malec wyjaśnia zmiany w Ustawie o komornikach i egzekucji

Kategoria: VIDEOTVP INFO - Uwaga na najnowsze zmiany w uprawnieniach komorników:

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 

 

 24
01.2017

Wykład w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu

Kategoria: VIDEOWykład m.in. na temat przekrętów firm windykacyjnych i mandatów w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu.

https://asbiromedia.com/video/2016/0002_91258061788830241497/KP_2016-01-09_Tomasz_Parol_01.mp4 

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 24
01.2017

Co to jest Anuluj-Dług.pl?

Kategoria: VIDEOKrótkie informacje czym jest Kancelaria Direct Anuluj-Dlug.pl i w jakich sprawach pomagamy:

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 24
01.2017

[wpis archiwalny] Adwokat radzi jak się bronić przed windykatorem, komornikiem, sądem...

Kategoria: VIDEOAudycje Mac. Anny Stankiewicz-Malec z Anuluj-Dlug.pl w Radio Hobby:

m.in.

- jak się bronić przed firmą windykacyjną, jak one nami manipulują

- jak sie bronić przed sądem, co to jest e-sąd, co to jest nakaz zapłaty

- czym sie różni windykator od komornika, czy musimy gadać z windykatorem

- i o tym, że niekoniecznie wszystko stracone gdy przyjdzie komornik...

 

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 24
01.2017

Wyłudzanie danych przez telefon - audycja w Radiowej Trójce

Kategoria: VIDEOAnuluj-Dlug.pl w Radiowej Trójce - telefoniczne wyłudzanie danych osobowych przez windykatorów:

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819 

 24
01.2017

Co robić gdy windykator wzywa do zapłaty?

Kategoria: VIDEOJak się zachować gdy firma windykacyjna wzywa do zapłaty?:

 

 

 

Reszta filmów na naszym kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_j9NFUxxR2zBbMdOqCh8w/featured 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług możesz złożyć zlecenie zapytania prawnego (gdy nie wiesz w jakiej jesteś sytuacji)

https://anuluj-dlug.pl/advice/step_1

Złożyć od razu zlecenie mecenasowi do reprezentowania przed sądem

https://anuluj-dlug.pl/analyze/step_1

Możesz też samemu sobie wygenerować dokument w niektórych sprawach:

https://anuluj-dlug.pl/debt/step_1

Za każde z tych zleceń płacisz nam tylko 41,82 zł, za resztę płaci przegrana firma windykacyjna

Mamy też porady darmowe:

https://anuluj-dlug.pl/blog 

Dodatkowo do posłuchania:

Audycja "JAK UNIKAĆ DŁUGÓW" w Radio KonteStacja z naszym udziałem:

http://www.kontestacja.com/jak-unikac-dlugow,3819