Logo
23
01.2016

Zarejestrowani w EPU - CO WARTO WIEDZIEĆ O KOMUNIKACJI Z E-SĄDEM

Zarejestrowani w EPU - CO WARTO WIEDZIEĆ O KOMUNIKACJI Z E-SĄDEM

W elektronicznym postępowaniu upominawczym istotną kwestią dla osób, które zarejestrowały lub posiadają już konto w EPU jest komunikacja stron postępowania. Należy pamiętać, że każdy użytkownik przy rejestracji konta w EPU dokonuje wyboru formy w jakiej będzie komunikował się z e-Sądem:

1) w sposób tradycyjny – korespondencja tradycyjna (papierowa) albo

2) w formie elektronicznej - za pośrednictwem konta założonego w systemie teleinformatycznym e-Sądu.

Jednakże warto zwrócić uwagę, iż dopóki pozwany nie wniesie pisma procesowego (sprzeciwu)
w formie elektronicznej, będzie komunikował się z e-Sądem w formie tradycyjnej. Skuteczne wniesienie pisma przez pozwanego w formie elektronicznej, poprzez konto użytkownika, będzie decydowało o tym, że od tej pory jest to jedyna dopuszczalna forma kontaktu pozwanego z e-Sądem.

Z chwilą wyboru elektronicznej formy komunikacji z e-Sądem wszelkie postanowienia i zarządzenia wydawane przez referendarzy sądowych w toku postępowania będą uznane za doręczone z chwilą zalogowania się przez użytkownika na jego koncie w e-Sądzie. Po zalogowaniu na ekranie komputera pojawia się komunikat, że nastąpiło doręczenie i następuje automatyczne przekierowanie do zakładki „Moje doręczenia”. O oczekujących na doręczenie na koncie pozwanego orzeczeniach jest on informowany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. W razie wyboru komunikacji elektronicznej z e-Sądem datą doręczenia pisma jest chwila pierwszego zalogowania użytkownika (adresata korespondencji) na jego koncie, po umieszczeniu tam doręczanego pisma lub – jeśli nie nastąpiło prawidłowe zalogowanie – data, w której upływa 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym e-Sądu.

UWAGA! Przy rejestracji konta w EUP nie odznaczaj pola przy Przesyłanie powiadomień drogą email”.

 

 

 

Obowiązek aktualizowania danych użytkownika w EPU

W związku z założeniem wirtualnego konta w EPU należy pamiętać o obowiązku aktualizacji swoich danych, w szczególności:

  • Imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres do korespondencji.

Użytkownik może sam dokonać zmian logując się na swoje konto wchodząc do sekcji „Administracja konta” wybrać opcję „Dane użytkownika” lub „Zmiana e-maila”. Również można dokonać tam zmian swoich danych. Jest to istotne ze względu na komunikację e-sądu z Nami – m.in. w kwestii doręczania pism procesowych.

 

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika procesowego w EPU

W EPU strona nie ma możliwości ustanowić sama pełnomocnika. To pełnomocnik korzystając ze swojego konta zgłasza się do sprawy wskazując, iż jest profesjonalnym pełnomocnikiem i jest prawidłowo umocowany na podstawie pełnomocnictwa do występowania w sprawie. Zgodnie z art. 89 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) w elektronicznym postępowaniu upominawczym pełnomocnik nie dołącza swojego pełnomocnictwa do sprawy, ale powinien powołać się na nie, wskazując datę jego udzielenia, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87 k.p.c. Należy wskazać, czy ma ono charakter procesowy, czy jest ogólne, czy też ma ograniczony zakres oraz czy pełnomocnik posiada kompetencje pełnomocnika procesowego, o których mowa w art. 87 k.p.c.

Co istotne w przypadku zawodowego pełnomocnika wymagany jest dodatkowy wniosek w zakresie potwierdzenia uprawnień w formie papierowej, skierowany do rozpoznania Prezesowi Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

 

 

Czy istnieje możliwość zlikwidowania konto użytkownika w EPU?

Oczywiście, aby usunąć konto z EPU należy skierować pisemny wniosek do e-sądu z kserokopią (dwustronną) dowodu osobistego o usunięcie konta. Wniosek o likwidację konta należy przesłać na adres Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin.

 

Zespół www.Anuluj-Dług.pl 

 

Jeśli otrzymałeś pismo w sprawie rzekomego długu, które Cię zaskoczyło, to prawdopodobnie stałeś się ofiarą wyrafinowanego oszustwa dokonywanego przez firmy windykacyjne.

Jeśli otrzymałeś przesyłkę z firmy windykacyjnej, z sądu czy od komornika a nie możesz się zgodzić z faktem istnienia długu, z jego wysokością, lub sprawa jest bardzo stara, to możesz się przed tym obronić korzystając z naszego wsparcia prawnego lub generatora dokumentów.