Logo
03
11.2016

Sezon na (kradzioną) tożsamość
 

W III kwartale 2016 r. do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło aż 39,1 tys. dowodów osobistych, paszportów i praw jazdy. Statystycznie do bazy trafiało 425 nowych dokumentów dziennie. W tym czasie próbowano łącznie wyłudzić 64,8 mln zł – wynika z 27. edycji Raportu o dokumentach InfoDOK przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Uważajcie na torby i torebki. Szczególnie dzisiaj – w drodze, i na cmentarzach.

 

Baza Systemu DZ wzrosła dokładnie o 39 119 szt. i zawiera obecnie 1 655 665 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

– Dane z Systemu DZ wskazują, że Polacy mają coraz wyższą świadomość potrzeby ochrony własnej tożsamości oraz narzędzi, które służą zabezpieczeniu się przed wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych – mówi Krzysztof Pietraszkiewcz, prezes Związku Banków Polskich. – Analizując szczegółowo liczby zastrzeżeń odnotowanych w III kwartale br. wiele wskazuje na to, że kilka tysięcy dodatkowych wpisów miało związek z informacją o rzekomym wycieku danych z bazy PESEL. W czasie 2-3 tygodni od pojawienia się tej informacji poziom zastrzeżeń był znacznie wyższy niż standardowo o tej porze roku – dodaje Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DZ.

 

Od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono łącznie 65,8 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,54 miliarda złotych. Przez te wszystkie lata, statystycznie (włącznie z weekendami) odnotowywano ponad 20 prób wyłudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść ponad 1,1 mln zł.

 

Przy okazji informacji o kradzieżach tożsamości Związek Banków Polskich skarży się na spadek koniunktury na rynku. Według Monitora Bankowego październikowy pomiar przyniósł osłabienie nastrojów bankowców zarówno po stronie wskaźnika ocen bieżących jak i wskaźnika prognoz. Oba wskaźniki przyczyniły się do obniżenia indeksu Pengab do poziomu 19,2. Na uwagę zasługuje również istotny spadek wskaźnika kredytów konsumpcyjnych o 11 pp. m/m jak i obniżenie się oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych o  6 pp. m/m. Konsekwentnie spada również poziom oceny sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, w skali miesiąca indeks ten obniżył się o 3 pp jednak w perspektywie rocznej  już o 22 punkty.  Za niepokojące można uznać ocenę bankowców w zakresie świadomości klientów dot. bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej. W ocenie 8 proc. Badanych, klienci banków w ogóle nie interesują się bezpieczeństwem bankowości internetowej lub mobilnej. Niespełna jedna trzecia badanych szacuje, że przeciętnie klient banku przeznacza do 10 minut rocznie na zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa bankowości elektronicznej.

– Październik nie potwierdził optymistycznych prognoz wzrostu aktywności klientów. Odnotowano spadek koniunktury na wszystkich monitorowanych rynkach. Największa korekta m/m dotyczy rynku kredytów konsumpcyjnych. Przewidywania w tym zakresie są także dość ostrożne. Prognozy sześciomiesięczne dla aktywności klientów na rynku bankowym wprawdzie są optymistyczne, jednak w ich przypadku można także oczekiwać niewielkich korekt, z uwagi, iż październik okazał się miesiącem poniżej oczekiwań – informuje Marcin Idzik z TNS Polska.

Paweł Pietkun

Artykuł pochodzi z Serwisu Internetowego www.3obieg.pl

 

Jeśli otrzymałeś pismo w sprawie rzekomego długu, które Cię zaskoczyło, to prawdopodobnie stałeś się ofiarą wyrafinowanego oszustwa dokonywanego przez firmy windykacyjne.

Jeśli otrzymałeś przesyłkę z firmy windykacyjnej, z sądu czy od komornika, a nie możesz się zgodzić z faktem istnienia długu, z jego wysokością, lub sprawa jest bardzo stara, to możesz się przed tym obronić korzystając z naszego wsparcia prawnego lub generatora dokumentów.