Logo
14
10.2016

Nie ufamy bankom, prabankom i doradcom finansowym, bo?
 

Bankom ufa mniej niż połowa Polaków. Jeszcze mniej rodaków ufa doradcom finansowym, a najmniej… firmom pożyczkowym. To nie są nasze domysły, to wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa, profesor Dominikę Maison z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Bankom ufa 49% Polaków. Czy to dużo? Naszym zdaniem całkowita porażka, świadcząca o tym, że banki bardzo mocno pracowały na taki wynik. Zakładam, że wielu naszych czytelników będzie potrafiło podać dziesiątki przykładów na „uczciwość” banków, np. „uczciwe” kredyty frankowe, „uczciwe” polisolokaty i inne „uczciwe” produkty oraz bardzo, ale to bardzo „uczciwe” propozycje wszelkich ugód i udogodnień. A to dopiero początek wielkiego zaufania do rynku usług finansowych.

Doradcom finansowym ufa zaledwie 26% badanych. Ciekawe dlaczego? Jeśli znasz przykłady „uczciwych” firm doradczych, napisz do nas na kontakt@anuluj-dlug.pl.

 

 

I teraz najlepsze. Firmom pożyczkowym, czyli parabankom ufa aż… 10% Polaków. Celowo używamy słowa „aż” ponieważ w przypadku parabanków wspomniane 10% to i tak za dużo.

Profesor Maison uważa, że wynik badań odzwierciedla praktyki, którymi kierują się poszczególne instytucje. Jednak zdaniem psychologa sektor bankowy w ostatnich latach wykonał pracę, która pozwoliła na poprawę wizerunku banków.

Lepszym zaufaniem cieszą się instytucje kontrolujące rynek, a najlepszy wynik osiąga Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK-owi ufa aż dwie trzecie Polaków. Mniejszym, bo 44% zaufaniem cieszy się Komisja Nadzoru Finansowego.

Profesor Maison uważa także, że mniej niż połowa badanych jest zdania, że instytucje finansowe dbają o swoich klientów (44 procent w przypadku banków; 20 procent w przypadku instytucji finansowych). 4 na 5 Polaków uważa, że instytucje finansowe próbują sprzedać klientom niepotrzebne produkty. I coś w tym chyba jest.

Wniosek z badania jest taki, że zaufanie do banków, ubezpieczycieli czy firm pożyczkowych, podniosłyby realizacja potrzeb klienta i wysokie standardy etyczne pracowników. Ale czy można na to liczyć?

 

Badanie zostało przeprowadzone metodą internetową na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1007 osób w wieku od 18 do 55 lat. Zostało zlecone przez ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych i Fundację ,,Będę Kim Zechcę" organizatorów Konferencji Nienieodpowiedzialni.

 

Profesor Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski) zaprezentowała wyniki swoich badań podczas IV Konferencji Nienieodpowiedzialni pt. „Człowiek czy biznes versus człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pieniądze, pamiętając o człowieku”, której w tym roku tematem przewodnim był człowiek, jako najważniejszy interesariusz branży finansowej. Konferencja odbyła się we wrześniu w Warszawie.

 

Źródło: Nienieodpowiedzialni, IAR