Logo
25
11.2015

Nie odbieraj “Dobrej Wiadomości” z Kruka jeśli nie chcesz kłopotów – cz. 2
W poprzednim artykule - Część 1 - przedstawiliśmy Wam – wstępnie, działania firmy windykacyjnej na przykładzie Kampanii firmy KRUK z 2010 roku. Teraz odpowiem na pytanie które było zadane na końcu poprzedniego artykułu „Na czym dokładnie polega ten system? Czemu Kruk decyduje się wydać koszmarne pieniądze na reklamy w prime time TVP, lub innej ogólnokrajowej stacji?”

Przybliżę temat:

Otóż gdy fakt istnienia długu nie ulega wątpliwości, dług ten jest znaczący lub dobrze zabezpieczony, a miejsce pobytu dłużnika znane, wtedy windykator nie ma niemal już nic do roboty.

Z takim długiem każdy głupi może pójść do sądu, by w miarę szybkim postępowaniu nakazowym uzyskać wyrok, a po jego uprawomocnieniu (przy niewątpliwym długu, ew. gdy zarzutów nie ma lub są niewątpliwie nieskuteczne) przekazać sprawę komornikowi, który dokona egzekucji z majątku dłużnika.

Tu czasem pojawi się problem z ustaleniem majątku, więc bywa tak, że gdy komornik jest mało skuteczny, a sądowe ustalenie majątku niewiele daje, w tej sytuacji może pojawiać się biuro detektywistyczne (np. Raven) mające ten majątek znaleźć.

Pojawiają się również komornicy, którzy wysyłają pisma „informacyjne” – a gdzie w normalnej sytuacji powinni zawiadamiać  dłużnika m.in. kto jest wierzycielem, wskazać  tytuł wykonawczy, oraz go doręczyć dołączając pouczenia (tzw. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji). Niektórzy jednak wysyłają „coś” takiego, pod czym nawet Komornik nie chce się podpisać.

Główny biznes Kruka i innych windykatorów polega jednak na czymś innym.

Spójrzmy jeszcze raz na wspomniany slogan ofertowy Grupy Kruk SA:

Działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności.

W praktyce spotykamy się w zasadzie z dwoma rodzajami długów: tzw. długami trudnymi i długami rozdrobnionymi.

Dług trudny to taki, gdy kwota jest na tyle pokaźna, że absolutnie się kwalifikuje by pójść z nią do sądu, są poważne braki dowodowe, dłużnik tego długu nie potwierdził (np. jest to wystawiona, ale nie zaakceptowana faktura nie wynikająca wprost z umowy, a nie ma uznania długu lub potwierdzenia salda), a korespondencji nie odbiera, lub na nią nie reaguje, albo gdy miejsce dłużnika nie jest znane. Wystąpienie z takim długiem do sądu jest bardzo kłopotliwe i mało skuteczne. Kwotę wpisu sądowego trzeba bowiem wpłacić od razu, spór może ciągnąć się latami, a gdy powód nie zna miejsca pobytu dłużnika (adresu do doręczeń) sąd w ogóle nie wprowadzi sprawę na wokandę, zawieszając ją najpierw a w końcu umarzając. Dzieje się tak dlatego Gdyż w postępowaniu sądowym nie jest ważne gdzie pozwany jest zameldowany, ale gdzie autentycznie przebywa i co kluczowe, by podjął pierwszą sądową korespondencję (pozew). Bo dopiero po doręczeniu korespondencji dłużnikowi sąd może zastosować tzw. “doręczenie zastępcze” czyli zgodnie z KPC przyjąć, że wszelką kolejną nieodebraną korespondencję uznaje się za dostarczoną i prowadzić skuteczne postępowanie sądowe kończąc je wyrokiem. Gwoli ścisłości sąd nie zajmie się także sprawą, w której wierzyciel nie dysponuje skutecznym doręczeniem ostatecznego, przedsądowego wezwania o zapłatę. Ale jak je dostarczyć, gdy nie jest znany adres dłużnika? Chodzi tu o adres pewny, potwierdzony jego oświadczeniem, podpisem lub czynnością faktyczną (odpowiedź na list).

I tu pojawia się praca dla windykatora. Takiego właśnie jak Kruk.

O długach rozdrobnionych? Jakie są główne zadania windykatorów KRUK’a? Ile znaczy dla tej firmy „dobra wola” dłużnika? I dlaczego bezpieczniej jest nie kontaktować się z tą firmą? Na te i inne pytania odpowiemy w kolejnym artykule. Jeżeli jesteś zainteresowany kolejną częścią artykułu to jest ona tu:

http://anuluj-dlug.pl/blog/post/nie-odbieraj-dobrej-wiadomosci-z-kruka-jesli-nie-chcesz-klopotow-cz-3 

Jeżeli nasz artykuł Cię zainteresował, bo:

- dostałeś pozew i nakaz zapłaty to ZLEĆ MECENASOWI OBRONĘ

- nie wiesz, jakie pismo dostałeś to ZAPYTAJ PRAWNIKA

Zapewniamy pełen profesjonalizm oraz dyskrecję. Możesz też samodzielnie Anulować Sobie Dług korzystając z naszego GENERATORA DOKUMENTÓW.