Logo
07
11.2016

Mamy ponad 15 mln rachunków internetowych
Po II kwartale bieżącego roku, liczba aktywnych umów indywidualnych klientów bankowości interentowej po raz pierwszy przekroczyła 15 mln. W okresie kwiecień – czerwiec przybyło ich łącznie o 331 tys., a od początku roku – o 660 tys. – wynika z 23. edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Pengab.

Na koniec czerwca 2016  banki miały podpisanych 31,5 mln umów z klientami bankowości internetowej. W II kwartale liczba ta zwiększyła się nominalnie o 687 tys. sztuk, czyli o 2,23 proc. w ujęciu kwartalnym i nieco ponad 12,5 proc. w ujęciu rocznym. Pomijając istotny, skokowy wzrost liczby umów w II i III kwartale 2015 r., kwartalna dynamika zmian w sferze obowiązujących umów bankowości internetowej od dłuższego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie, nieprzekraczającym 2,5 proc. W ciągu trzech ostatnich okresów obserwujemy nieznaczne przyspieszenie w tej kategorii, jednak rynek powoli ulega nasyceniu i nie należy raczej spodziewać się spektakularnych zmian.

 

Ostrożnie z internetem

 

Zgodnie z danymi zebranymi w najnowszej edycji raporty NetB@nk, na koniec II kwartału 2016 było 15,2 mln. aktywnych klientów. To 48,2 proc. całkowitej liczby umów bankowości internetowej. Dynamika wzrostu w zakresie rachunków aktywnych od 3 kwartałów utrzymuje się na poziomie niemal identycznym jak w przypadku całkowitej liczby umów, co oznacza, że internetowy dostęp do nowych rachunków nie jest wykorzystywany natychmiast.

 

Wyjaśnienia w zakresie stosunku liczby rachunków aktywnych w odniesieniu do całkowitej liczby umów bankowości internetowej mogą dostarczać wyniki zakończonego w lipcu b.r. badania w ramach akcji ZBP i porównywarki finansowej Comperia.pl pt. ’Miliony Polaków’. Badanie, w którym udział wzięło łącznie ponad 22 tys. internautów, pokazało, że większość  – 66 proc. – klientów korzystających z usług bankowych posiada więcej niż jeden rachunek, jednak 80 proc. aktywnie korzysta z jednego lub maksymalnie dwóch rachunków.

– Badanie okazało się cennym źródłem informacji dla środowiska bankowego w zakresie  preferencji klientów dotyczących pożądanych cech  rachunku bankowego. Łatwy i przejrzysty dostęp do konta przez internet znalazł się bardzo wysoko w hierarchii cech które powinien posiadać. W zdecydowanej większości cecha ta jest także wysoko oceniana przez klientów usług bankowych. Badanie pokazało również, że duża część klientów posiada więcej niż jeden rachunek, co może wyjaśniać rozbieżność w zakresie obecnego potencjału bankowości internetowej i stopnia jego wykorzystania. Rynek w obecnej fazie rozwoju uległ pewnemu nasyceniu i o ile nie nastąpi na nim jakościowa zmiana, trudno oczekiwać skokowych wzrostów w zakresie liczby nowych rachunków – mówi Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich

 

Wzrosło zainteresowanie kredytami

 

Kredyty obrotowe przedsiębiorstw i kredyty mieszkaniowe w największym stopniu zaważyły na wrześniowych zmianach w głównym indeksie koniunktury Pengab. Indeks wzrósł o 2 punkty w stosunku do pomiaru sierpniowego – głównie za sprawą wyższego wskaźnika ocen. W sferze prognoz obserwujemy natomiast dość powszechny spadek optymizmu w zakresie rozwoju sytuacji w horyzoncie kilku miesięcy – największe korekty dotyczą kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Warto pamiętać, że korekta dotyczy jedynie skali wzrostu, nie kierunku zmian, a zatem respondenci wskazują w prognozach przede wszystkim na osłabienie dynamiki. Oczekiwanie realnego pogorszenia sytuacji dotyczy jednak sfery gospodarki kraju i taki pogląd przeważa od czerwca.

– We wrześniu indeks Pengab m/m wzrósł o 2,0 pkt do poziomu 23,1 pkt. Zmiana jest spowodowana wzrostem indeksu ocen który m/m zmienił wartość o 3,9 pkt., a także poprawą indeksu wyprzedzającego, który wzrósł m/m o 1,7 pkt. We wrześniu odnotowano wzrost aktywności klientów na rynku, przy czym przewidywania w tym zakresie nie są już tak optymistyczne, nie mają powszechnego charakteru. – mówi Marcin Idzik z TNS Polska.

 

 

Paweł Pietkun

Artykuł pochodzi z Serwisu Internetowego www.3obieg.pl

 

Jeśli otrzymałeś pismo w sprawie rzekomego długu, które Cię zaskoczyło, to prawdopodobnie stałeś się ofiarą wyrafinowanego oszustwa dokonywanego przez firmy windykacyjne.

Jeśli otrzymałeś przesyłkę z firmy windykacyjnej, z sądu czy od komornika, a nie możesz się zgodzić z faktem istnienia długu, z jego wysokością, lub sprawa jest bardzo stara, to możesz się przed tym obronić korzystając z naszego wsparcia prawnego lub generatora dokumentów.