Logo
20
12.2015

Jak Anulować Dług - Zadośćuczynienie za nękanie (naruszenie dóbr osobistych)
Dotychczas opisaliśmy jak odnaleźć się w pismach Komorników, jak zatrzymać egzekucję, zawiesić ją oraz jak odpowiedzieć na sprzeciw. Jeżeli wszystko poszło dobrze to powinieneś, drogi Czytelniku, cieszyć się spokojnym życiem. Firmy windykacyjne jednak nie odpuszczają tak łatwo. Ten artykuł opisze jak z obrony przed nimi przejść do ataku.

 

Pomimo przegranej sprawy, firma windykacyjna lubi dalej wysyłać pisma do zwykłych ludzi. Jest to taktyka polegająca na tym, że dasz się „zmęczyć”: i w końcu „dla świętego spokoju” zapłacisz. Czasami polega to na wysyłaniu pism, innym razem telefonowaniu kilka razy w miesiącu z różnych numerów lub wysyłaniu smsów. W skrajnych przypadkach Windykatorzy potrafią nawet nachodzić ludzi w ich domach, miejscach pracy – niekiedy nawet rozklejają plakaty z danymi osobowymi, adresem, długiem itp.

 

Sytuacja taka ma miejsce nawet jeżeli nie było jeszcze sprawy w Sądzie. Firma windykacyjna i jej pracownicy mają często taktykę polegającą na nachodzeniu, męczeniu i nękaniu. Co możesz zrobić w takiej sytuacji?


MOŻESZ ŻĄDAĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA NARUSZENIE TWOICH DÓBR OSOBISTYCH.

 

 

Nie jest to żadna nowość. Jest to powszechna wiedza, tylko mało kto o niej mówi. Przykład?

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VI Aca 84/11, zasądził dla powoda Jana P. – pseudo dłużnika, kwotę 7.500 zł. od firmy Windykacyjnej z siedzibą w Warszawie. Ile żądała firma? 750 zł. Co takiego robiła?

 

Z treści uzasadnienia wyroku:

Początkowo pisma kierowane do powoda przez pozwaną spółkę miały charakter ponagleń do zapłaty oraz informowały jaką kwotę wraz z odsetkami należy uiścić na konto spółki, z czasem charakter ich uległ zmianie. Powód był w kolejnych pismach informowany m.in. o próbie skontaktowania się przez pełnomocnika pozwanej celem przygotowania materiałów dowodowych w sprawie oraz w celu ustalenia daty pobrania próbek pisma do ekspertyzy przez grafologa. Pozwana kierowała do powoda liczne wezwania do złożenia wyjaśnień, z podaniem konkretnej daty i miejsca gdzie powód miał się stawić i to zarówno w siedzibie spółki jak i zastrzeżeniem, że w danym dniu ma być obecny w domu i oczekiwać na wizytę „terenowego inspektora”.”

 

Mało? Czytajmy dalej co uważa Sąd Apelacyjny w Warszawie:

„[…] nie każde działanie wierzyciela zmierzające do odzyskania długu – legalizuje wkroczenie w sferę dóbr osobistych dłużnika. Działanie bowiem nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika, zmierzające do wywołania w nim uzasadnionej obawy o mir domowy, realizowane w oparciu o zasadę, według której „cel uświęca środki” nie może być oceniane inaczej niż, jako wadliwe. Tak należy ocenić pisma kierowane do powoda informujące go o konieczności skontaktowania się w celu przygotowania materiałów dowodowych, odebrania próbek pisma do ekspertyzy grafologa, czy też zapowiadające wizytę inspektora terenowego w celu „uzupełnienia materiału dowodowego” - do tych działań pozwana spółka nie była bowiem uprawniona, a informowanie powoda o zamiarze ich podjęcia, czy też nawet zrealizowania - miało jedynie na celu wywarcie pozaprawnego nacisku na dłużniku. Nie bez znaczenia była tu forma wskazanych pism sugerująca prowadzenie postępowania quasi sądowego, to bowiem dla procesów przed sądem w postępowaniu karnym, czy cywilnym charakterystyczne jest gromadzenie dowodów.”

Dla ciekawych, pełne uzasadnienie znajdziecie na tej stronach waw.sa.gov.pl

 

Ktoś może powiedzieć, że to orzeczenie Sądu w Warszawie, że w innych częściach Polski tak się nie musi dziać, że Sądy nie muszą zasądzać zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Oto inne przykłady z Polski:

- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygn. akt I ACa 1095/14 z dnia 14 listopada 2014 roku

- Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 31/13 z dnia 15 lutego 2013 roku

- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI A Ca 806/13 z dnia 25 kwietnia 2014 roku

 

Czujecie się pokrzywdzeni? Jeżeli tak, to pamiętajcie, że art. 190a Kodeksu Karnego Was chroni Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH TZW "DŁUŻNIKÓW" 

którzy może nawet nie wiedzą, że nie są dłuznikami

 

Nasi prawnicy oferują swoją pomoc polegającą m.in. na analizie dokumentów i reprezentacji przed Sądami.

Zapraszamy do kontaktu: ZAPYTAJ PRAWNIKA

Chcesz żeby Twoją sprawę poprowadził Profesjonalny Prawnik: ZLEĆ OBRONĘ MECENASOWI

Możesz też pomóc sobie sam, korzystając z generatora odpowiedzi na otrzymane wezwania i sądowe nakazy zapłaty. Zarówno firmy windykacyjne jak i e-Sąd wysyła je z automatu, obsługiwanego przez pracowników nie będących prawnikami. Ty też nie jesteś, więc i my dla Ciebie stworzyliśmy system, który automatycznie rozpozna wiekszość dokumentów jakie do Ciebie przyszły i wygeneruje potrzebną odpowiedź lub sprzeciw, która doprowadzi do anulowania długu z którym sie nie zgadzasz. Sprawdź: http://anuluj-dlug.pl/debt/step_1 

 

KAŻDA Z TYCH USŁUG KOSZTUJE TYLKO 41,82 ZŁ