Logo
12
12.2015

Jak Anulować Dług - Odpowiadamy na pozew / Składamy Sprzeciw
Już wiesz co zrobić z „pismem” i zawiadomieniem od Komornika. Doprowadziłeś do tego, że Sąd ponownie doręczył Ci pozew, nakaz zapłaty i wydał oświadczenie o nieprawidłowości doręczenia nakazu zapłaty. Uchyliłeś nawet klauzulę wykonalności nadaną nakazowi zapłaty. Co dalej?

Zatrzymaj egzekucję prowadzoną przez Komornika i wygraj sprawę z firmą windykacyjną przed Sądem.

 

Po pierwsze. Zaświadczenie wydane przez Sąd o nieprawidłowości doręczenia musisz wysłać do Komornika – zrób sobie kopię. Razem z tym zaświadczeniem przygotuj pismo, w którym „wnosisz o zawieszenie postępowania egzekucyjnego”. Komornik MUSI zawiesić to postępowanie – to jest jego OBOWIĄZEK. Jeżeli dalej będzie je prowadził to łamie prawo i powinien za to odpowiedzieć przynajmniej przed Sądem, który go nadzoruje – złóż skargę na jego postępowanie.

Po drugie. Masz 14 dni na sprzeciw. Dokładnie przeczytaj pozew. Z doświadczenia wiemy, że w człowieku budzą się emocje, ale musisz zachować spokój. Przeczytaj czego dotyczy pozew. Jakie są terminy płatności. Czy przypominasz sobie zawieranie takiej umowy o jakiej mowa w pozwie? Nigdy nie spotkaliśmy się też z tym, aby firma windykacyjna uczciwie rozliczała twoje „zadłużenie” – nie uwzględnia żadnych dokonanych przez Ciebie wpłat np. rat kredytu, dlatego sprawdź to.

Pozew może przybrać dwie formy zwykłego pisma lub na tzw. „formularzu”.

Najprawdopodobniej firma windykacyjna dochodzi długu sprzed wielu lat lub nigdy nie zawierałeś umowy, o której wspomina firma windykacyjna. Możliwe, że spłaciłeś cały kredyt albo prawie cały, ale Bank i tak sprzedał Twój „dług” np. przez pomyłkę, a firma windykacyjna dodała odsetki, „kary” i inne oraz nie uwzględniła wpłat i stąd taka kwota. O przedawnieniu pisaliśmy TUTAJ

Musisz pamiętać, że w sprzeciwie powinieneś podnieść wszystkie zarzuty.

Art. 503. § 1. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Sąd może uwzględnić Twoje spóźnione dowody, jednak najlepiej podnieść je w sprzeciwie. Jeżeli wszystko zrobisz prawidłowo i pozew jest niesłuszny to wygrasz sprawę.

 

Nie jesteś pewien jak się bronić - ZAPYTAJ PRAWNIKA

Chcesz aby Twoją sprawę poprowadził Profesjonalny Prawnik . ZLEĆ OBRONĘ MECENASOWI

Możesz też skorzystać z naszego GENERATORA DOKUMENTÓW.

KAŻDA Z TYCH USŁUG KOSZTUJE TYLKO 41,82 ZŁ

 

Jeżeli dostałeś pismo od komornika i nie wiesz co z nim zrobić, przeczytaj Nasz artykuł na ten temat. W Naszym kolejnym artykule poruszymy temat "aktywnej obrony".